skip to Main Content

Afsluttende partnermøde i Erasmus+ projekt om socialt iværksætteri

Onsdag torsdag d. 24.-25. august 2022 var Sociale Entreprenører i Danmark til afsluttende partnermøde i projekt “Social entrepreneurship networking of the Baltic Sea region”(SENBS).*
Mødet fandt sted i Vilnius i Litauen sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen.

SENBS projektet, der er støttet af EU´s Erasmus+ pulje, er oprindeligt en fortsættelse af et samarbejde, som SED siden 2014 har haft med organisationer i Østersølandene, der støtter socialt iværksætteri i netværket ”Social Entrepreneurship Support Network in the Baltic Sea Region”.
Udover at vedligeholde netværket har projektet videreudvikle og opdatere platformen www.socialenterprisebsr.net som netværket siden 2014 har drevet sammen.
Opdateringerne har bl.a. bestået af opdatering en fælles database med socialøkonomiske virksomheder fra 12 lande omkring Østersøen, at skrive artikler om socialt iværksætteri, impactmåling, undervisningsmaterialer og samarbejdsværktøjer for sociale iværksættere, samt at opdatere den fælles kalender med events fra hele verden for sociale iværksættere  mm..
Platformen socialenterprisebsr.net har efterhånden udviklet sig til en betydelig vidensressource om socialt iværksætteri. Her kan man bl.a. finde: En database med socialøkonomiske virksomheder og en database med støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersøområdet, et stort bibliotek med artikler om socialt iværksætteri, impactmålingsværktøjer, succesfulde socialøkonomiske forretningsmodeller og digitale samarbejdsværktøjer og en evenkalender.
Tanken bag platformen er ud over at tilbyde en vidensressource for sociale iværksættere også at gøre den til et sted hvor aktører i det socialøkonomiske felt i Østersøområdet kan finde samarbejdspartnere.

På mødet i Vilnius blev der gjort status over det materiale som det nuværende projektet har tilføjet til platformen. Der blev også drøftet hvordan platformen kunne udvikles fremadrettet. F.eks. blev det drøftet om netværket sammen med platformen kan iværksætte fysiske aktiviteter som studieturer, accelerator forløb med sociale iværksættere fra flere lande, matchmaking events og andre former for tiltag der bidrager til samarbejder på tværs af landene – alt sammen for at styrke socialøkonomiske virksomheder. De fem partnere vil forsøge at ansøge Erasmus+ om en fortsættelse af projektet eventuelt med flere partnerlande involveret fra 2023 2022 med Estland som lead-partner.

Udover arbejdsopgaverne er der har været i projektet er der indlagt tre partnermøder. Pga Corona-situationen har det dog kun været muligt at samle alle partnere til det afsluttende møde i Vilnius.
Projektet har kørt fra september 2020 til og med august 2022 og nedenstående fem organisationer har deltaget:

Stowarzyszenie “Baltycki instytut Spraw Europejskich I Regionalnych” – Polen
Sociale Entreprenorer i Denmark – Danmark
Socialiniu Investiciju Fondas – Litauen
Socialas Inovacijas centrs -Letland
Involved NGO – Estland

For yderligere information om projektet kontakt: Per Bach email. per@socialeentreprenorer.dk

 


This publication has been prepared within SENBS project No. 2020- 1-EE01-KA204-077999. The content of this publication is the sole responsibility of the project coordinator and may not always reflect the views of the European Commission or the National Agency.

Back To Top