skip to Main Content

Borups Service skaber en særlig niche med social ansvarlighed

”Jeg kan godt se at det kræver en ekstra tanke i mange virksomheder at skulle tænke fleks- og skånejobbere ind i produktionen – men vi ser mulighederne og ressourcerne, og det gør at vi er gode til det vi gør.”
-Anne-Mette Olesen, direktør.

Hos Borups Service i Randers er 113 ud af i alt 116 medarbejdere ansat i fleksjob eller skånejob – og de udgør tilsammen et korps af flittige hænder som løser mange typer af arbejdsopgaver det generelt kan være vanskeligt for virksomheder at få løst. Pakkeri-firmaets kerneydelser er sortering, tømning, mærkning, pakning, montering og labelling. Opgaver der kræver en manuel indsats og som ofte er monotone.

De fleks- og skånejobs-ansatte i Borups Service er forskellige i deres sociale og uddannelsesmæssige baggrund, men fælles for dem er, at de har fysiske eller psykiske udfordringer som typisk giver behov for særlige rammer i deres arbejdsdag: struktur, overskuelighed, gentagelse. Og som direktør Anne-Mette Olesen peger på er det præcis de særlige behov der gør virksomhedens medarbejderne til en helt særlig ressource:

”For mange mennesker er det arbejde vi laver her noget som de viger langt uden om, men for nogle mennesker er den her slags arbejde helt ideelt, og de er typisk rigtig gode til det.”

Borups Service løser opgaver der kan være svære at rekruttere og motivere ordinært ansatte til at udføre – og samtidig kan de tilbyde en alsidighed og fleksibilitet der gør det muligt at løse specielle udfordringer som virksomhederne ikke selv kan håndtere. Varer der er mærket eller pakket forkert så de skal ompakkes og påsættes nye labels, fejlprodukter der skal rettes til, klargøring af elementer til videre produktion. Opgaverne varierer meget i type og omfang, og omfatter mange forskellige indsatser:

”Lige nu er vi eksempelvis i gang med at sortere lamper, pakke børnebestik, montere ekstra stivere under nogle stole, og tømme forskellige containere. Og ja, så er vi netop i dag gået i gang med at pakke julekalendere ind”, fortæller Anne-Mette Olesen.

Virksomheden har kunder i hele Danmark og arbejder med en blanding af faste aftaler og specialopgaver. Nogle opgaver løses på pakkeriet, andre løses ved at virksomhedens medarbejdere i en periode arbejder in-house ude hos kunden. Til sådan en bred vifte af arbejdsopgaver er der brug for mange arbejdsressourcer, men også en fornuftig blanding af forskellige evner. Anne-Mette Olesen forklarer:

”Til de arbejdsopgaver vores virksomhed har bliver jeg nødt til at have en masse hænder og fødder, og nogle skal have gode muskler, men der er også brug for gode hoveder. Jeg sammensætter hver gang mit hold i forhold til hvem der kan løse opgaven. Og vi er alle sammen meget åbne i forhold til hvem der kan hvad og hvem der ikke kan. Vi lægger ikke skjul på noget, vi siger meget klart hvad det er vi har brug for og hvad rammerne er. Der er folk her med mange forskellige udfordringer, men de kan alle sammen noget vi har brug for i vores virksomhed.”

Fokus på social og miljømæssig ansvarlighed

Borups Service startede lidt ’hovsa-agtigt’ som Anne-Mette Olesen selv udtrykker det. Hendes stedfar havde et lille pakkeri i Skødstrup med 4 ansatte, og da han døde i 2011 skulle virksomheden egentlig lukke, men hun kiggede på tallene i regnskaberne og besluttede at give det en chance.

Virksomheden startede op igen 1. januar 2012, og Anne-Mette Olesen kunne hurtigt se, at der kunne laves en kobling mellem på den ene side mange firmaers behov for at få løst manuelle og rutineprægede opgaver de ikke selv kan rekruttere til – og på den anden side de mange mennesker på jobcentrene med særlige behov der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet som netop ofte har brug for den type arbejdsopgaver.

10 år senere har tre af de fire oprindelige medarbejdere stadig job, men nu er antallet af ansatte 116, heraf 100 i fleksjob og 13 i skånejob. Det er sjældent at medarbejdere forlader virksomheden, og en del har været ansat fem, syv eller ti år. Det sociale ansvar har altid været kernen i rekrutteringen, og har givet Borups Service et solidt fundament som pakkerivirksomhed. Anne-Mette Olesen formulerer det på denne måde:

”Det sociale ansvar ligger på den måde i vores DNA, det var med helt fra starten. Fordi det giver mening, fordi det er sådan vi fungerer som firma og det er sådan at vi kan tjene penge og skabe jobs.”

Sideløbende med den sociale ansvarlighed gør Borups Service også en betydelig indsats for miljøet ved at medvirke til at reducere affaldsmængden, mindske ressourcespild og reducere CO2-forbruget. Arbejdsopgaverne i Borups Service handler i høj grad om at gøre potentielt kasserbare produkter salgbare igen, mindske spildproduktion og optimere effektiviteten i kundernes ressourceforbrug. Indsatsen fra medarbejderne betyder, at mange tons varer undgår at blive kasseret. På den måde bidrager virksomheden direkte til at mindske affaldsmængden og klimabelastningen, og samtidig er virksomheden med til at øge andre virksomheders samfundsgavnlige indsats.

Anne-Mette Olesen siger det er svært at måle hvilken impact Borups Service har i forhold til klima og ressourcer, bl.a. fordi virksomheden favner så mange forskellige opgaver for mange forskellige kunder. Men som eksempel på hvilken skala det handler om fortæller hun om en opgave de fik i den første periode under Covid19-epidemien, hvor en del virksomheder omlagde produktionen for at kunne imødegå efterspørgslen efter håndsprit, rengøringsmidler etc. En fabrikant der normalt laver vinduesrens havde tømt lageret for plastikbeholdere og pumper, men pumperne skulle tilpasses for at kunne bruges – så medarbejderne hos Borups Service afkortede over en million plastikpumperør så de efterfølgende kunne bruges som sprayflasker til håndsprit.

For Anne-Mette Olesen er det et eksempel på en af utallige ’skæve’ –og vigtige- opgaver virksomheden får afviklet fordi de kan noget særligt:

”Ja man kan sige vi har fundet en rigtig god niche. Mange henvender sig til os fordi de har et problem de ikke selv kan løse og som de forgæves har forsøgt at rekruttere til. Og når vi så løser opgaven siger de ’Tak for hjælpen, vi håber ikke at vi igen får brug for jer’ – og det er positivt ment, men det handler jo om at vi kan alt det de ikke selv kan.”

Positivt samarbejde med kommunerne

Vejen til ansættelse i Borups Service er som udgangspunkt en praktikperiode med efterfølgende ansættelse. Som alle andre virksomheder er Borups Service underlagt rimelighedskravet (for info se nederst i artiklen), hvilket betyder at de kan tilbyde praktik til højst to personer ad gangen. Cirka 80% af dem der gennemfører et en praktikperiode bliver ansat.

Virksomheden har fra start haft et tæt samarbejde med de kommunale jobcentre. Aktuelt samarbejder virksomheden med kommunerne Randers, Aarhus, Mariager Fjord, Syddjurs, Norddjurs, Faurskov, Viborg, Odder og Skanderborg. Borups Service kan ringe til jobcentret hvis de mangler arbejdskraft og har brug for nogle særlige kvalifikationer – og ligeledes kan kommunerne ringe når de har en person de tænker vil passe godt til de rammer og opgaver der findes i Borups Service:

”Kommunerne kan ringe og sige: ’Vi har prøvet rigtig mange ting, men vi ved hvad I kan, vil I være med?’, og så prøver vi at finde en løsning der passer til det menneske det handler om. Vi har samarbejdet så længe nu at vi kender hinanden godt, vi ved hvad muligheder der er og vi hjælper hinanden begge veje”, siger Anne-Mette Olesen.

Borups Service lever udelukkende af indtægt fra produktionen og får ikke tilskud fra kommuner eller fonde i relation til deres ansættelser af skåne- og fleksjobbere. Nogle af ansættelsesaftalerne indebærer et kommunalt tilskud til mentortimer, et samlet beløb på cirka 10.000 kr. årligt. Virksomheden har valgt at bruge mentor-aftalen som en platform til at videreuddanne foreløbigt fire medarbejdere til at kunne yde mentorindsats og en femte er undervejs. Dette tiltag er med til at aflaste Anne-Mette Olesen i hendes arbejdsopgaver og gør samtidig en stor forskel for de medarbejdere der får mulighed for at udvide deres kompetencer.

Når tingene spiller i et højere gear

Adspurgt om hvorfor det er vigtigt for Borups Service at fastholde den sociale ansvarlighed svarer Anne-Mette Olesen:

”Helt ærligt, det er fordi det giver mig SÅ meget glæde indvendig! Nej, det skal du ikke skrive, ha ha, men det er rigtigt! Vi løser jo SÅ meget sammen i hverdagen, vi er kommet ufatteligt langt, og jeg har verdens bedste ’tosser’, på godt og ondt.”

Hun uddyber:

”Jo, der er selvfølgelig også udfordringer. Når en medarbejder ringer til dig sent om aftenen fordi de er kede af et eller andet privat, når nogle melder sig syge igen og igen, eller andet. Men når du ser en der henad vejen får råd til at købe hus fordi de har arbejde, når den og den får et bedre helbred og mere overskud fordi der er struktur på hverdagen og styr på økonomien, og du har nogen der kommer og siger ’Jeg har aldrig været på en arbejdsplads hvor jeg blev rost – men det gør jeg her’ – så kan man mærke at det hele spiller i et højere gear.”

Borups Service har aldrig haft røde tal på bundlinjen. Virksomheden er vokset gennem hele sin levetid, og får hele tiden nye opgaver og nye kunder. Og selvom rekruttering aktuelt er en stor udfordring på det danske arbejdsmarked, særligt når det handler om den type arbejdsopgaver som Borups Service står for, så har Anne-Mette Olesen aldrig haft problemer med at finde arbejdskraft:

”Sagen er jo at er er rigeligt at tage af – der er SÅ mange mennesker med udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet som har brug for at finde et sted der er rigtigt for dem. Og den udfordring vil vi gerne være med til at løse. Det handler om at gøre noget godt for andre samtidig med at vi kan tjene penge. Hvis vi kan vækste sikrer vi de ansættelser vi har, og vi kan lave flere jobs. Vi har fået mere og mere at lave. Og jeg tænker at det kun kommer til at vokse i fremtiden. Dem som vælger os gør det jo fordi vi kan levere en løsning – men når de vælger os er de jo også med til at tage et socialt ansvar ved at bruge en virksomhed som vores med en stærk social profil. Og det er der stadig flere af vores kunder som er bevidste om.”

Anne-Mette Olesen er glad for samarbejdet med de mange forskellige virksomheder som er kunder hos Borups Service fordi det sikrer omsætningen, men også fordi samarbejdet er med til at øge den arbejdsmæssige og sociale integration for medarbejderne, især når det handler om den type opgaver hvor ansatte fra Borups Service arbejder ude hos kunderne. Disse in-house aftaler betyder, at de ansatte i skåne- og fleksjob kan spejle sig i de ordinære ansatte, opleve at de arbejder på lige fod og mærke andres anerkendelse af deres indsats.

Det er vigtigt for fleks- og skånejobberne at opleve at kunne arbejde side om side med de ansatte på ordinære arbejdspladser – men oplevelsen den anden vej rundt er lige så vigtig. Anne-Mette Olesen fortæller at der stadig er ordinære arbejdspladser hvor man kan opleve manglende viden og usikkerhed i forhold til mennesker der er ansat på særlige vilkår – men at hendes indtryk er, at der er sket mange positive ændringer:

”Da vi startede kunne der være en del uvidenhed og måske også lidt fordomme hos nogle af vores kunder, og vi fik kommentarer som ’De der folk som I sender ud til os, er det nogen der savler?’… Der kan stadig være noget usikkerhed, men nu er der rigtig meget mere respekt og meget mere erfaring at bygge på.”

Afslutningsvis byder Anne-Mette Olesen ind med et godt råd til virksomheder der arbejder på at få inddraget flere mennesker i skåne- og fleks-job:

”Det er vigtigt med tålmodighed og fleksibilitet. Lær folk at kende og se deres muligheder. Prøv dem af i forskellige arbejdssituationer, det er ikke altid at det man har forestillet sig fra start viser sig at være den gode løsning. Jeg har en blind person ansat som er super effektiv til at sætte labels på, og det havde jeg på ingen måde regnet med kunne ske. Men sådan er det.”

Tak til Anne-Mette Olesen, Direktør for Borups Service for telefoninterview og lån af fotos.

Læs mere om Borups Service/Borups Pakkeri:

Hjemmeside: www.borupspakkeri.dk
Læs artikel fra 2014, Århus Stiftstidende her

 

Yderligere information om Rimelighedskravet

Rimelighedskravet (forholdstalskravet) skal medvirke til, at deltagerne får bedst muligt udbytte af opholdet, og er et værn mod fortrængning.
Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

I forbindelse med satspuljeaftalen i 2018 vedtog (S, DF, R, V, K, Alt og SF) at undtage skånejobbet permanent fra rimelighedskravet. Og det er værd at bemærke, at det for en gangs skyld skete for at justere og forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Indtil da havde det kun være muligt at undtage skånejobbet fra rimelighedskravet via en midlertidig forsøgsordning, hvor de Regionale Arbejdsmarkeds Råd kunne give giver en dispensation efter ansøgning fra kommunen.
2019 STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats
i § 83, stk. 5 står at de personer der er nævnt i punkt 11) i Kapitel 1, altså førtidspensionister, ikke medregnes i opgørelsen ift. rimelighedskravet.
Læs hele “Bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats” her
(Førtidspensionister der ikke er i stand til at opnå eller fastholde et job på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan søge kommunen om bevilling af et skånejob)

Indtil 2020 er opgørelsen i forbindelse med rimelighedskravet opgjort per hoved (person). fra januar 2020 gik man over til en timebaseret opgørelse som en forsøgsordning. I praksis betyder det at det er timetallet og ikke antal hoveder eller personer, der afgør hvor mange der kan være ansat i en privat virksomhed med løntilskud eller i praktik. Hvis en virksomhed har 5 fem fuldtidsansatte, kan den f.eks. godt have ansat to eller tre personer med løntilskud eller i praktik – bare det samlede antal timer for de ansatte ikke overstier 37 timer om ugen.

Se også “Analysenotat om virksomhedspraktik” her

Back To Top