skip to Main Content

Ny dansk ESEM rapport om socialøkonomiske virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark har netop udgivet rapporten ”European Social Enterprise Monitor 2021-2022– Dansk rapport” (ESEMDK).

Rapporten er del af det europæiske ESEM projekt, hvor Danmark sammen med 21 andre europæiske lande er gået sammen om at udgive nationale statusrapporter (for nogen lande hvert år og for andre hvert andet år) samt en europæisk komparativ rapport, der i år sammenligner resultaterne i de deltagende lande.

Om den danske rapport

European Social Enterprise Monitor Danmark 2021-2022 (ESEMDK) er en status for socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Rapporten er udgivet både i 2021 og 2022, men vil fremadrettet blive udgivet hvert andet år, hvilket betyder at næste ESEM spørgeundersøgelse finder sted i efteråret 2023 og på basis af den udgives den næste danske European Social Enterprise Monitor rapport i juni 2024. Målet med rapporten er at give beslutningstagere i regeringen, erhvervslivet, forskermiljøet og civilsamfundet konkrete data om socialøkonomiske virksomheder, som kan danne grundlag for politiske beslutninger, finansiering og forskellige former for støtteindsatser.
I Danmark har der ligesom i 2020 ikke været finansiering til rapporten, som derfor er produceret med frivillige timer fra forfatterne. (Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark (SED) og Luise Li Langergaard fra RUC). Af den grund er der også tale om en basisrapport, som vi håber at udvide med mere indhold i de kommende år, når der skaffes finansiering til projektet.
Pga. den manglende finansiering udgives rapporten primært i en digital version samt i et meget beskedent trykt oplag, der er reserveret til centrale aktører.

Der har været stor opbakning og interesse for projektet blandt aktører i det danske socialøkonomiske felt, og vi har i år også udvidet kredsen af samarbejdspartnere.

43 danske socialøkonomiske virksomheder, har leveret en komplet besvarelse af det detaljerede spørgeskema, der danner grundlag for rapporten dette andet år. Vi håber, at vi kan mobilisere mange flere danske socialøkonomiske virksomheder til at deltage i de fremtidige rapporter.
Selv om datagrundlaget ikke kan give et repræsentativt billede af feltet, giver rapporten ikke desto mindre et indblik i den danske socialøkonomiske sektor nu og i hvilke data, vi fremover håber at kunne tilvejebringe om feltet.

Det er et ønske at ESEMDK fremadrettet kan være et fælles samarbejdsprojekt mellem alle de aktører, der er i det socialøkonomiske felt i Danmark. Det vil give rapporten det stærkest mulige fundament at stå på, hvilket vil være til gavn for hele feltet.

Om ESEM projektet

ESEMDK 2021-20222 er en del af den europæiske European Sociale Enterprise Monitor (ESEM) 2021-2022-undersøgelse, der er støttet af Europa-Kommissionen og koordineret af Euclid Network og den tyske organisation for socialøkonomiske virksomheder SEND.
ESEM-undersøgelsen bygger på erfaringerne og succesen med nationale spørgeundersøgelser, der er gennemført i Tyskland, Holland og England gennem de sidste 14 år. 2020 var det første år, hvor der gennemføres en samlet europæisk undersøgelse i otte lande heriblandt Danmark. I år er antallet af lande udvidet til 21 og målet er at øge antallet af lande, der deltager i ESEM-undersøgelsen yderligere i de kommende år. De 21 lande i 2021-2022 er: Kroatien, Danmark, Tyskland, Estland, Portugal, Sverige, Spanien, Storbritannien, Østrig, Bulgarien, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Polen, Serbien, Slovenien, Schweiz, Holland og Tyrkiet. Dette danner grundlag for 21 nationale rapporter samt en komparativ europæisk publikation, ESEM rapporten.
ESEM-undersøgelse indeholder 64 spørgsmål udformet af projektets forskernetværk og invitation til at deltage i undersøgelsen er sendt ud via email til mere end 300 danske socialøkonomiske virksomheder. Her ud over er socialøkonomiske virksomheder er blevet opfordret til at deltage via sociale medier, og samarbejdspartnere og kommuner, har fået tilsendt information om undersøgelsen, som de har videreformidlet til socialøkonomiske virksomheder i deres netværk eller lokalområde.
Undersøgelsen er i 2021 blevet besvaret af 43 danske socialøkonomiske virksomheder.
Data fra den danske spørgeundersøgelse indgår i den europæiske European Sociale Enterprise Monitor rapport, der udsendes i august 2022.

En håndfuld fakta om de socialøkonomiske virksomheder der har deltaget i ESEMDK:

  1. Kun 18,6% af ESEMDK virksomhederne mener, at der er god politisk støtte til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Men hele 57,9% mener, at der lav eller meget lav politisk opbakning.
  2. 62,8% af ESEMDK virksomhederne mener at manglende forståelse for og bevidsthed om socialøkonomiske virksomheder i offentligheden og hos kunderne opleves som en barriere. Ud af disse svarer 27,9%, at det er en meget stor barriere.
  3. Omkring halvdelen af ESEMDK virksomhederne måler jævnligt deres sociale/miljømæssige impact, enten løbende eller efter en fast kadence for eksempel halvårligt eller årligt. Det er bemærkelsesværdigt at 53,5% på tidspunktet for undersøgelsen slet ikke måler deres impact.
  4. Blandt de deltagende socialøkonomiske virksomheder er den gennemsnitlige andel af kvinder i arbejdsstyrken 59%, i bestyrelsen er den på 44% og i ledelsesteamet 60% og 53% blandt stifterne af organisationen.
  5. ESEMDK virksomhederne sætter værdier som inklusion og diversitet højt. 48,8% af dem har mennesker med forskellige typer af handicap ansat og 67,4% har ansat mennesker med forskellig etnisk baggrund.

Læs ”European Social Enterprise Monitor 2021-2022 – Dansk rapport her

 

FAKTA:
Titel: European Social Enterprise Monitor 2021-2022– Dansk rapport
Forfattere: Per Bach og Luise Li Langergaard
Udgiver: Sociale Entreprenører i Danmark
Udgivelsesdato: Juli 2022
ISSN 2794-3461 (Trykt version)
ISSN 2794-347X (Online version)
Rapporten er på 60 sider og kan downloades her

Yderligere information:
Læs sidste års rapport ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport” her
Læs mere om ESEM projektet her

Back To Top