skip to Main Content

ILO og OECD vedtager internationale dokumenter om socialøkonomi

Fredag ​​den 9. juni og lørdag den 10. juni godkendte to internationale organisationer, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) to vigtige internationale dokumenter om socialøkonomi:

Conclusions on decent work and the social and solidarity economy, som blev vedtaget på den 110. International Labour Conference.
og
OECD’s henstilling fra Council on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation

ILO’s konklusioner fra International Labour Conference d. 10. juni 2022 om social- og nærhedsøkonomi og anstændige jobs inkluderer en introduktion, der minder om forbindelserne mellem social- og nærhedsøkonomi og ILO ved direkte at henvise til ILO´s charter. 2. del af dokumentet giver en klar og omfattende “Definition af social- og nærhedsøkonomi” baseret på et sæt værdier og principper. Dette er den første vedtagne tredelte definition af den sociale og solidariske økonomi på internationalt plan. 3. del præciserer nogle vejledende principper for at håndtere udfordringer og muligheder der er ift. at fremme anstændige jobs og den sociale og solidariske økonomi mbh. en menneskecentreret fremtid for arbejde. 4. del forklarer “Regeringernes og arbejdsmarkedets parters rolle” i at fremme den sociale og solidariske økonomis bidrag både det økonomiske, sociale og miljømæssige bidrag. 5. del, med titlen “ILO’s rolle”, indeholder anbefalinger til ILO´s indsatser og de nøgleprincipper, der ligger til grund for en sådanne indsatser.

Den generelle diskussion der ligger bag vedtagelsen af dette ILO dokument er den første omfattende drøftelse om den sociale og solidariske økonomi på  ILO’s International Labour Conference. Det er også den første debat på højt niveau i FN-systemet om social- og nærhedsøkonomi.

OECD’s anbefaling omkring socialøkonomi er den første internationalt vedtagne standard ift. at vejlede lande i at fastlægge politikker og rammer for at udvikle deres socialøkonomi; og den dækker følgende nøgleområder, der i høj grad i overensstemmelse med EU´s Social Economy Action Plan:

 • Fremme en socialøkonomisk kultur;
 • Skabe understøttende institutionelle rammer;
 • Designe juridiske og regulatoriske rammer der fremmer socialøkonomi;
 • Støtte og give adgang til finansiering;
 • Muliggøre adgang til offentlige og private markeder;
 • Styrke støtte til kompetence- og forretningsudvikling;
 • Tilskynde til måling og overvågning af impact;
 • Støtte beskyttelsen af data;
 • Tilskynde til social innovation.

Endvidere instruerer anbefalingen også OECD´s styringsudvalg “The Directing Committee of Co-operative Action Programme on Local Employment and Economic Development” om at fungere som et forum for udveksling af information om socialøkonomi og social innovation med henblik på at fremme multi-stakeholder og tværfaglig dialog; og udvikle et implementeringsværktøj, der kan hjælpe organisationer med implementering af anbefalingen.

I OECD er man også enige om, at selvom nationale, subnationale og lokale definitioner kan variere, så anvender man følgende definitioner af organisationer i den sociale økonomi i forbindelse med denne anbefaling:

 • Socialøkonomi, der i nogle lande også omtales som solidaritetsøkonomi og/eller social- og solidaritetsøkonomi, består af en række organisationer såsom foreninger, kooperativer, gensidige organisationer (Et gensidigt selskab er et selskab, som er organiseret således at ejer- og kundekredsen er sammenfaldende.), fonde og i den seneste tid socialøkonomiske virksomheder. I nogle tilfælde er lokalsamfundsbaserede, græsrods- og spontane initiativer en del af den sociale økonomi foruden non-profit organisationer, sidstnævnte gruppe omtales ofte som solidaritetsøkonomien. Disse enheders aktivitet er typisk drevet af samfundsmæssige mål, solidaritetsværdier, menneskers forrang frem for kapital og i de fleste tilfælde af demokratisk og deltagende ledelse.
 • Socialøkonomiske organisationer henviser normalt til de enheder, der er anført ovenfor.
 • En socialøkonomisk virksomhed er en enhed, som handler med varer og tjenesteydelser, som opfylder et samfundsmæssigt mål, og hvis hovedformål ikke er maksimering af profit for ejerne, men at geninvestere for fortsat at nå sine samfundsmæssige mål.
 • Social innovation søger nye og omkostningseffektive svar på sociale og samfundsmæssige problemer og henviser til nye løsninger, der primært sigter mod at forbedre individers og fællesskabers livskvalitet ved at øge deres velvære samt deres sociale og økonomiske inklusion. Disse løsninger kan være nye services, nye produkter og nye relationer til interessenter.

Kilder: Social Economy Europe, OECD og ILO

Back To Top