skip to Main Content

Unlocking the Social Economy

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship og World Economic Forum,  har netop udgivet rapporten “Unlocking the Social Economy – towards an inclusive and resilient society” for at vise de mange måder hvorpå den sociale økonomi, med udgangspunkt i social innovation, kan bidrage til at løse nogen af vor tids største udfordringer samtidig med at den bidrager til at skabe jobs og økonomisk aktivitet. Rapporten er lavet i samarbejde med Deloitte.

Aktører inden for den sociale økonomi sætter social og miljømæssig impact i centrum for deres økonomisk aktivitet. Feltet består af en lang række forskellige aktører som arbejder indenfor mange forskellige sektorer.

Selv om de har et stort potentiale ift. at skabe positiv impact, står socialøkonomiske aktører over for barrierer, som forhindrer dem i at frigøre deres fulde potentiale. Selvom disse aktørerne er meget forskellige i forskellige regioner verden over, så har de en række fælles barriere som bl.a. omfatter begrænset synlighed, mangel på understøttende juridiske og regulatoriske rammer samt begrænset adgang til markeder.

Unlocking the Social Economy rapporten introducerer derfor konkrete tiltag for at levere på to områder, som kan være med til at frigøre det potentiale som aktører i den sociale økonomi har. Det er:

1. At fremme den eksisterende sociale økonomi ved at udvikle et understøttende økosystem.
Det kan ske ved at:

  • Anerkende socialøkonomi og skabe lovgivningsmæssige rammer
  • Skabe incitamenter til finansiering og investeringer, så socialøkonomiske organisationer lettere kan få adgang til kapital
  • Forbedre uddannelse og forskning i social innovation, for at øge synligheden af den sociale økonomi og derved tiltrække ekspertise og talent.
  • Udforme offentlige og private indkøbspolitikker, så socialøkonomiske virksomheder har bedre adgang til markeder
  • Indsamle og udgive data om social impact

2. At udnytte potentialet i den sociale økonomi til at forandre den bredere almindelige økonomi til at være mere værdidrevet.
Det kan ske ved at:

  • Vedtage rammer for ansvarlighed, taksonomier for social afrapportering og mere involverende virksomheds og ledelse
    modeller, kan den sociale økonomi bidrage til strukturelle forandringer af vores nuværende økonomiske modellen og dens vedvarende udfordringer.
  • Organisationer i den sociale økonomi foretager de overgange nu kan de hjælpe med at accelerere den eksisterende økonomi hen imod en mere inklusiv, bæredygtig fremtid. Det kan hjælpe med at undgå milliard udgifter, der ellers kunne opstå ved ikke at sikre større social sammenhængskraft, tackle systemisk uligheder og afbøde effekten af klimaændringer.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en systematisk gennemgang af over 100 uafhængige akademiske artikler og rapporter om den sociale økonomi samt socialøkonomiske aktører i forskellige lande suppleret med interviews med eksperter, politiske beslutningstagere og praktikere. Der er også blevet gennemført tre høringsrunder med Working Group on Unlocking the Social Economy, hvor World Economic Forum’s Global Alliance for Social Entrepreneurship har været vært.

Det er tanken at rapporten skal tjene som udgangspunkt for dialoger, der adresserer regionale og nationale udfordringer rundt omkring i verden. Og målet er at den kan være med til at fremme handling ved at øge bevidstheden og aktivt diskutere de politiske muligheder der er globalt, regionalt og lokalt for at reducere fælles barrierer, som forhindrer aktører i den sociale økonomi i at nå deres potentiale.

Rapporten kan læses her

 

Back To Top