skip to Main Content

Designing Legal Frameworks for Social Enterprises

“Designing Legal Frameworks for Social Enterprises: Practical Guidance for Policy Makers” er en ny manual udgivet af OECD med støtte fra EU udforsker udfordringer og muligheder for at understøtte socialøkonomisk virksomhedsudvikling gennem specifik lovgivning.
Manualen er beregnet til at hjælpe politiske beslutningstagere med at:
1) vurdere rationalet og relevansen for at udvikle nye eller opdatere lovgivning, der er specifikke for
socialøkonomiske virksomheder.
2) analysere kritiske faktorer ift. udformning af lovgivning for socialøkonomiske virksomheder.
3) undersøge muligheder og værktøjer der kan sikre interessenternes involvering i udarbejdelsen af lovgivning for socialøkonomiske virksomheder samt vurdering og evaluering af dem.

Manualen inddrager erfaringer og eksempler fra Belgien, Danmark, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Polen,
Slovakiet, Slovenien og Spanien.

Man kan downloade hele manualen her

Back To Top