skip to Main Content

Corps Security – verdens ældste vagtfirma er en socialøkonomisk virksomhed

Det engelske vagtfirma Corps Security har altid ageret socialt ansvarligt men er nu også officielt anerkendt som socialøkonomisk virksomhed af den engelske interesseorganisation for socialøkonomiske virksomheder, Social Enterprise UK.

Historie
Corps Security Corps Security blev grundlagt af kaptajn Sir Edward Walter i 1859. Hans bror var ejer af Times Newspaper og havde på fotografier dokumenteret soldater fra Krimkrigen ( 1853-56), som levede på gaden. Sir Edward havde et entreprenant gen og var overbevist om, at disse tidligere soldater med baggrund i de kompetencer  de havde fra deres militærtid kunne være med til at  beskytte finanshusene i City of London. På det tidspunkt var London verdens kommercielle hovedstad. Sir Edward ønskede samtidig at gøre det muligt for veteranerne at tjene en ordentlig løn og genvinde deres værdighed. Så han organiserede dem som en gruppe uniformerede mænd under navnet The Corps of Commissionaires. Og hermed var grundstenen lagt til den virksomhed, der i dag kendes under navnet Corps Security.

Corps Security leverer en lang række vagt og sikkerhedsydelser f.eks. bemandet vagt, elektroniske løsninger, moderne overvågning, sikkerhedsgennemgang og rådgivning. På en måde tilbyder virksomheden skræddersyede løsninger, der sørger for sikkerheden for ejendomme, aktiver og personer.

Corps Security som socialøkonomisk virksomhed
I virkeligheden har Corps Security fra starten fungeret som en social virksomhed. Som tidligere nævnt er virksomheden funderet med en social mission – nemlig ønsket om at hjælpe tidligere soldater til at få et lønnet arbejde. Det er også grunden til at Corps Security i juli 2021 blev anerkendt som en certificeret socialøkonomisk virksomhed af Social Enterprise UK.

Som direktør i Corps Security Mike Bullock formulere det:
”Vi er allerede specielle i vores branche. At have status som socialøkonomisk virksomhed har ikke ændret ved driften af vores forretning, det giver blot anerkendelse til den mission, som vi er grundlagt på – og det sætter en tyk streg under vores værdier.

Vores forretningsprincipper og etiske ståsted, kombineret med vores tilgang til omfordeling af overskud og geninvestering, gør os til en tiltalende servicepartner for kunder, som ønsker at vise deres egne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige værdier og resultater. Det gør os også til den foretrukne arbejdsgiver for kolleger, der er mere socialt bevidste og som virkelig bekymrer sig om at bidrage til samfundet og til verden generelt”.

Corps Security er organiseret som en fond og har ikke aktionærer, der skal have afkast. Det overskud som Corps Security generere geninvesteret i virksomheden og dens medarbejdere og et ikke ubetydeligt beløb gives til velgørende organisationer. F.eks. virksomheden Combat Stress støtte tidligere militært personale på deres rejse ind i det civile liv og med forskellige former for mental sundhedspleje, de måtte have brug for.
Corps Securitys organisering giver også virksomheden økonomisk frihed til at prissætte konkurrencedygtigt og gøre det som man finder rigtigt for kunder og deres virksomheder.

På nuværende tidspunkt beskæftiger Corps Security omkring 3.000 tidligere soldater – både mænd og kvinder. Kulturen i virksomheden har en del ligheder med de væbnede styrker. Det gør at mange nye medarbejdere finder det let at tilpasse sig arbejdet i Corps Security. I det hele taget er det en mærkesag for Corps Security at medarbejdere trives, fordi de dermed skaber en sund og velfungerende virksomhed. Derfor har virksomheden også en række forskellige initiativer  for medarbejdere f.eks. Corps Together initiativet, hvor der gennem en række fælles aktiviteter arbejdes for at alle medarbejdere bliver hørt og inkluderet og føler sig som et fuldgyldigt og værdsat medlem af “familien” som man formulere det.

Med sine mange ansatte og  en årlig omsætning omkring 2,4 milliarder kroner er Corps Security en af Englands største socialøkonomiske virksomheder.
Udover  de afdelinger som Corps Security har over det meste af England har virksomheden også afdelinger i Canada, Australien og  Ny Guinea.

Priser
Corps Security har vundet en række priser de seneste år bl.a. The BSIA National Best Team Award i 2012 og Security Excellence Awards i 2013. I 2021 modtog Corps Security MOD’s Employer Recognition Scheme (ERS) Gold Award for virksomhedens enestående støtte til mennesker fra de væbnede styrker.

Læs mere om Corps Security på:  www.corpstogether.co.uk

Kilder: Social Enterprise UK og Corps Security´s hjemmeside

Back To Top