skip to Main Content

Inner Development Goals

Hvis vi skal indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling. Det er baggrunden for initiativet Inner Development Goals (IDG). Man kunne også kalde dem de Indre Verdensmål.

IDG er en ramme med indre kompetencer og kvaliteter, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt med at indfri komplekse problemstillinger som dem der oplistet i FN’s 17 verdensmål.
Formålet med projektet Inner Development Goals er at skabe øget opmærksomhed på behovet for at understøtte udvikling af indre kompetencer og kvaliteter hos mennesker og organisationer, der arbejder med at skabe et mere bæredygtigt globalt samfund. Ved at have en ramme som er let at forstå, og som mere konkret beskriver disse færdigheder og kvaliteter, håber IDG initiativet at  det er muligt at mobilisere et bredere engagement og en øget indsats blandt organisationer virksomheder og institutioner. Et engagement der betyder at de øger investeringerne markant i bestræbelser på at udvikle den slags afgørende kompetencer og kvaliteter.

Historien
Ideen til IDG blev fostret for tre år siden af række tænkere og konsulenter omkring den svenske organisation Ekskäret foundation i april 2019. Initiativet blev første gang offentliggjort ved MindShift Digital Conference på Stockholm School of Economics i maj 2020 under navnet Inner Golobal Goals, men skiftede i efteråret 2020 navn til Inner Development Goals.
I forbindelse med den første fase med at udvikle initiativet blev der blevet ført samtaler med tænkere og forskere, gennemført surveys ligesom der også har været input fra lignende initiativer. Der blev også afholdt tre MindShift – Growth that Matters konferencer med mere end 2400 aktive deltagere, hvor der også er samlet input og formuleringer til udvikling af målene.

Samtaler med tænkere og forskere
I løbet af 2020 blev der ført samtaler med en lang række internationale forskere og tænkere inden for området som f.eks. Robert Kegan, Susanne CookGreuter, Peter Senge, Otto Scharmer, Amy Edmondson og Jennifer Garvey Berger. Også svenske forskere og tænkere var del af disse samtaler f.eks. Stefan Einhorn og Walter Osika (fra CSS at Karolinska Institute), Emma Stenström og Anders Richtner (fra Stockholm School of Economics), Christine Wamsler (Lund University Centre for Sustainability Studies) og Fredric Lindecrona (Stockholm By og MindShift Sweden). Alle disse støtter nu op om IDG initiativet.

Surveys
I 2021 blev der gennemført 2 surveys med over 1.000 personer, der har været med til at give input til de indre kompetencer og kvaliteter, som den nuværende IDG rammen består af.

IDG projekt har fundet og modtaget forslag fra andre til en række mere eller mindre lignende initiativer at formulere rammer, der beskriver vigtige færdigheder og kvaliteter. Disse rammer har udviklet sig i forskellige sammenhænge til forskellige formål, med forskellige teoretiske grundlag og med forskellige metoder.
Nogle af dem (f.eks. Wamsler et al., 2020, 2021; Wamsler & Resoy, 2020; Wiek, Withycombe & Redman, 2011; Center for Væredygtighed, 2021; Rimanoczy, 2020; og Dawson, 2020-2021)

Målene:
IDG´erne tager ikke udgangspunkt i en speciel teori eller metode, men er bygget på input fra over 1000 personer fra to gennemførte surveys og på samtaler med tænkere og forskere. Målene er et work-in-progress, som kan fortsætte med at ændre sig, efterhånden som projektet udvikler sig og ny information og input kommer ind. 
Helt konkret er IDG´erne 23 mål, man kunne også kalde dem kompetencer, værdier, dyder eller nøgler for indre udvikling, som er inddelt i fem kategorier.
På engelsk hedder de fem kategorier: Being, Thinking, Relating, Colaborating og Acting.

Målene i de fem kategorier er nedenfor gengivet på dansk i Eva Damsgaard Nielsens oversættelse:

  • At relatere til sig selv, være: De afgørende temaer her er et indre kompas, selvbevidsthed, integritet, autenticitet, åbenhed, nærvær og en lærende indstilling.
  • Kognitive færdigheder, tænke: Handler om kritisk tænkning, kompleksitetsbevidsthed, perspektivfærdigheder, evne til meningsskabelse, langsigtet orientering og visionsskabelse.
  • Omsorg for andre og verden, relatere: Det drejer sig om anerkendelse, forbundethed, ydmyghed, empati og medfølelse.
  • Sociale færdigheder, samarbejde: Drejer sig om færdigheder vedrørende kommunikation, samskabelse, inklusion, interkulturel forståelse, mobilisering og tillid.
  • At drive forandring, handle: Her drejer det sig om mod, kreativitet, optimisme og vedholdenhed.

En detaljeret gennemgang af IDG´erne kan sammen med historien om deres tilblivelsen læses i rapporten “Inner Development Goals: Background, method and the IDG framework”  her

Projektet har allerede en række (23) samarbejdspartnere. Ud over de allerede nævnte akademiske partnere er en række større virksomheder som IKEA, Spotify, Ericsson og Telia samt organisationer som Ashoka også samarbejdspartnere i projektet.

Politisk opbakning
Også fra politisk hold har der været interesse for Inner Development Goals initiativet og ideen om at styrke indre udvikling og kompetencer for at kunne styrke arbejdet med den bæredygtige omstilling og verdensmålene. Costa Ricas regering offentliggjorde allerede d. 9. december 2021 at landet vil implementere IDG i sin offentlige sektor og Costa Ricas Præsident, Carlos Alvarado Quesada, har for nylig i en offentlig henvendelse opfordret andre medelemsstater af FN til at gøre det samme.

Første fase i projektet med at identificere, udvikle og beskrive en ramme for de indre kompetencer og kvaliteter, vi skal have mere af for at kunne arbejde mere succesfuldt med verdensmålene og for en bæredygtig udvikling er nu færdig. Den næste og måske mere udfordrende opgave har derefter været at udforske, hvad der kan gøres for at understøtte udviklingen af disse nøglekompetencer og kvaliteter. Fra efteråret 2021 har IDG-initiativet derfor arbejdet med at undersøge, hvilke validerede praksis, metoder og værktøjer, der allerede findes, som kan anvendes i den forbindelse. Et arbejde som forventes at være færdigt i april 2022, hvor det vil blive præsenteret i et IDGs Field-kit

I april 2022 afholdes også den første konference for Inner Development Goals nogensinde. Der er tale om en hybrid-event på flere lokationer, der afholdes d. 29. april 2022.
På konferencen deltager førende eksperter fra hele verden f.eks. Amy Edmonson, Simon Anholt, Renée Lertzman, Divine Ndhlukula, Daniel Siegel, María del Pilar, Robert Kegan, Jennifer Garvey Berger, Otto Scharmer og mange flere.
Man kan tilmelde sig konferencen her

Yderligere information:
Læs mere på Inner Development Goals (IDG) hjemmeside: www.innerdevelopmentgoals.org

Se Video-præsentation af Inner Development Goals her

Se videoklip hvor Costa Ricas præsident, Carlos Alvarado Quesada, opfordre andre FN medlemslande til at implementere IDG: her

Læs mere om Inner Development Goals konference d. 29. april 2022 og tilmeld dig her
Man kan deltage i livestreaming fra konferencen på DTU  se mere her

Læs Steen Hildebrandts indlæg i mandag morgen om Inner Development Goals: “Det er svært at lære, hvis man allerede véd”

Læs kort udgave af rapporten Inner Development Goals: Background, method and the IDG framework her

Back To Top