skip to Main Content

Nordic Social Entrepreneurship 3.0 – online undervisning i socialt iværksætteri

Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med organisationer fra Norge, Sverige og Finland udviklet et online undervisningsmateriale om socialt iværksætteri som gennem 7 moduler hjælper studerende fra at have en social ide til at kunne færdig forretningsplan for en socialøkonomisk virksomhed som man efterfølgende kan starte. Man kan nu deltage gratis i en dansk forløb af programmet.

Nordic Social Entrepreneurship 3.0 er et nyt online undervisningsprogram, som har til formål at opgradere voksne faglærte og forbedre deres mulighed for selv at starte en socialøkonomisk virksomhed med udgangspunkt i mennesker og med brug af digitale teknologier. Selv om programmet er rettet mod fagfolk fra traditionelle fag er det åbent for alle, der har lyst til at arbejde med at udvikle en social ide til en socialøkonomiske virksomheds model, som de så senere har mulighed for at starte.

Undervisningsprogrammet giver studerende en række færdigheder inden for agil innovation (en metode, hvor der prioriteres arbejdsopgaver, så der skabes størst mulig værdi for målgruppen), socialt entreprenørskab og digitale teknologier. Det giver inspiration til at arbejde med alternative forretnings- og driftsmodeller såsom dele-/samarbejds-/on-demand-økonomi, delt ejerskab og platformskooperativer, cirkulær økonomi, produkt-service-innovationssystemer osv.

Det består af syv moduler -1 Introduktion 2) Forstå, 3) Ideudvikling, 4) Træf beslutning, 5) Udvikling af prototype, 6) Test og 7) Lancering og er bygget op omkring design thinking teori.

Det er tanken at programmet skal give de studerende bedre muligheder for at kunne bidrage med løsninger på faktiske samfundsmæssige og økonomiske udfordringer ved at skabe alternative socialøkonomiske forretningsdriftsmodeller i traditionelle sektorer og erhverv.

Programmet er udviklet af det finske EdTech-firma Claned Group, der siden 2013, Oslo International Hub, der er en startup-inkubator og et innovationskontor med fokus på at hjælpe udlændinge, der er bosat i Norge, Folkuniversitetet i Sverige, der er en populær uddannelsesinstitution med afdelinger i hele Sverige og Sociale Entreprenører i Danmark.
Programmet er tilgængeligt på engelsk, svensk og dansk, og du har nu mulighed for at deltage gratis i et dansk forløb med programmet, som kører på dansk over 4 onsdage: 30. marts og d. 6. d. 13. og d. 20. april 2022.

Nordic Social Entrepreneurship 3.0 programmet er relevant for dig hvis:
– Du har en baggrund inden for traditionelle fag og kunne tænke dig at arbejde med socialt iværksætteri,
– Du bare har en social ide og kunne tænke dig at udvikle den til en regulær socialøkonomiske virksomhed
– Eller allerede driver en social ansvarlig eller socialøkonomisk virksomhed, som du kunne tænke dig at videreudvikle.

Hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker yderligere information så kontakt Per Bach på email per@socialeentreprenorer.dk tlf. 40 11 86 40.

Udviklingen af ​​ Nordic Social Entrepreneurship 3.0 støttet af Nordisk Ministerråd.

Back To Top