skip to Main Content

Reclaming the Future

Reclaming the Future – Reforming Social Investment for the Next Decade er den afsluttende rapport fra den engelske “Commission on Social Investment” (Kommissionen for sociale investeringer).
Kommissionen for sociale investeringer var en uafhængig gruppe nedsat af Lord Victor Adebowale (bestyrelsesformand i Social Enterprise UK) for at undersøge den nuværende tilstand af det sociale investeringsmarked, og hvordan markedet bedre kunne bidrage til at skabe vækst i feltet for ​​sociale virksomheder i England.
Kommissionen arbejdede mellem februar 2020 og januar 2022 – og afslutte arbejdet med denne rapport.
I forbindelse med Kommissionens arbejde blev sociale investeringer defineret som “enhver form for tilbagebetalingspligtig finansiering (usikrede lån, realkreditlån, obligationer, tilbagebetalingspligtige tilskud osv.) eller egenkapital, der gives til eller investeres i sociale virksomheder.”
Rapporten konkluderer bl.a. at socialøkonomiske virksomheder er blevet nedprioriteret i løbet af det sidste årti”, og at “sociale investeringer ikke kan fungere – og ikke har noget formål – uden socialøkonomiske virksomheder.”
Nedprioriteringen falder sammen med at socialøkonomiske virksomheder nu har brug for større adgang til finansiering, fordi den socialøkonomiske virksomhedssektor er i hastig vækst.
Der er f.eks. ikke sket en stigning i offentlige investeringer mellem 2011 og 2019.
Resultatet fra rapporten viser, at det er strukturen på det sociale investeringsmarked, der er roden til problemer omkring og mangel på sociale investeringer i socialøkonomiske virksomheder. Det er især manglen på tålmodig, fordelagtig kapital til udlån til socialøkonomiske virksomheder og manglen på fleksibilitet i strukturen af ​​nøgleinstitutioner på det sociale investeringsmarked. Det gælder bl.a. institutioner som Big Society Capital.
De strukturelle svagheder har ført til en mangel på diversitet i de finansielle produkter, der er tilgængelige for socialøkonomiske virksomheder, især en mangel på finansiering der er centreret omkring socialøkonomiske virksomheder. Det definerer rapporten nærmere som investeringer, der er bygget op omkring de specifikke behov hos sociale virksomheder og med fleksible tilbagebetalingsbetingelser snarere end de traditionelle gældsprodukter.

Kommissionen for sociale investeringer fremhæver i rapporten at der er en stor mulighed for økonomisk vækst og jobskabelse med udgangspunkt i de erfaringer, der har være indtil nu. Over 5.000 engelske sociale virksomheder og velgørende organisationer er blevet hjulpet gennem sociale investeringer indtil videre, hvis der kan hjælpes yderligere 5.000 socialøkonomiske virksomheder med at vækst gennem sociale investeringer, vil der kunne skabes 180.000 job, hvoraf de 36.000 kan gå til de dårligst stillede i det engelske samfund.
Overordnet konkludere kommissionen gennem rapporten, at England ville få en gevinst på 4 pund for hver 1 pund, der investeres gennem sociale investeringer.
Blandt en række anbefalinger som rapporten kommer med kan bl.a. nævnes,
– At der udvikles en ny social investeringsstrategi for hele England i samråd med de decentraliserede administrationer for at skabe fornyet klarhed og formål omkring det sociale investeringsmarked.
– En ny “Social Enterprise Loan Guarantee”-ordning, skal etableres for at give investorer sikkerhed i forbindelse med at låne langsigtet tålmodig kapital til socialøkonomiske virksomheder. Ordningen skal støttes med 200 millioner pund i offentlige midler.
– Endelig skal Big Society Capital tilføres midler og reformeres i offentlige penge.

Læs rapporten Reclaming the Future her

Back To Top