skip to Main Content

Social Entrepreneurship – ny lærebog om socialt iværksætteri

Social Entrepreneurship – A Practice-Based Approach to Social Innovation er en ny lærebog med en praksisbaseret tilgang til social innovation af J. Howard Kucher og Stephanie E. Raible.

Bogen giver på en lettilgængelig måde en omfattende guide til de forskellige byggesten, der skal til for at skabe en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed. Den ser samtidig nærmere på, hvordan kerneelementer kan bidrage til enten succes eller fiasko for den socialøkonomiske virksomhed.
Et vigtigt element i en velfungerende socialøkonomisk virksomhed er balancen mellem effektiv forretningspraksis og effektiv social innovation. Her analyserer bogen de nøglefærdigheder, der er nødvendige for at lykkes og påpeger både, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
Bogen giver med sin praktisk tilgang en god forståelse af hvordan Iværksættere kan omsætte gode ideer til velfungerende virksomheder, der kan bidrage til at løse nogen af de store udfordringer verdens står over for og kan skabe varig og positiv forandring.

Studerende får gennem bogens diskussionsspørgsmål og forskellige forslag til aktiviteter hjælp til både læring og debat. Gennem et detaljeret og velbeskrevet casestudie samt gennem anekdoter, eksempler og analogier får de studerende hjælp til at se, hvordan en socialøkonomisk virksomhed fungerer i praksis. Bogen er struktureret med læringsmål og kapitelresuméer som guider den studerende gennem nøgleemner som f.eks.  produktudvikling, idégenerering, social forandringsteori, marketing og driftsstrukturer. Endelig er der henvisning til en række ressourcer hvor studerende kan søge yderligere viden.

Socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder er vigtige brikker i forhold til at skulle løse nogen af de store udfordringer verden står over for i disse år (klimaeffekt, tab af biodiversitet, ulighed, forurening..).
Bogen er et godt sted at starte for det stigende antal af sociale iværksættere, der vil give sig i kast med at løse disse udfordringer.

Om forfatterne
J. Howard Kucher er lektor i social innovation ved University of Maryland i Baltimore i USA og Stephanie E. Raible er assisterende professor i social innovation og entreprenørskab ved University of Delaware i USA

FAKTA:
Titel: Social Entrepreneurship – A Practice-Based Approach to Social Innovation
Forfattere: J. Howard Kucher og Stephanie E. Raible.
Forlag: Edward Elgar Publishing
Udgivelsesdato: januar 2022
ISBN: 978 1 78897 422 6
Bogen er på 320 sider og kan købes her

Back To Top