skip to Main Content

SED til midtvejsmøde i Erasmus+ projekt om socialt iværksætteri

Mandag d. 24. januar 2022 havde Sociale Entreprenører i Danmark sammen med organisationer fra 4 andre lande omkring Østersøen i projekt “Social entrepreneurship networking of the Baltic Sea region”(SENBS)

Bl.a. pga. Corona måtte mødet gennemføres i en hybridversion, hvor tre af de deltagende lande, mødtes fysisk i Gdansk i Polen og to lande Danmark og Estland måtte deltage online. Midtvejsmøde 16 måneder henne i projektet.

SENBS projektet, der er støttet af EU´s Erasmus+ pulje, er oprindeligt en fortsættelse af et samarbejde, som SED siden 2014 har haft med organisationer i Østersølandene, der støtter socialt iværksætteri i netværket ”Social Entrepreneurship Support Network in the Baltic Sea Region”.
Udover at vedligeholde netværket skal projektet videreudvikle og opdatere platformen www.socialenterprisebsr.net som netværket siden 2014 har drevet sammen.
Opdateringen består bl.a. af at opdatere en fælles database med socialøkonomiske virksomheder fra 12 lande omkring Østersøen, skrive artikler om socialt iværksætteri, impactmåling, undervisningsmaterialer og samarbejdsværktøjer for sociale iværksættere mm..
Platformen socialenterprisebsr.net har efterhånden udviklet sig til en betydelig vidensressource om socialt iværksætteri. Platformen indeholder bl.a. en database med socialøkonomiske virksomheder og en database med støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersøområdet også indeholder et stort bibliotek med artikler om socialt iværksætteri, samarbejdsværktøjer, succesfulde socialøkonomiske forretningsmodeller og digitale samarbejdsværktøjer og en evenkalender.

Tanken bag platformen er ud over at tilbyde en vidensressource for sociale iværksættere også at gøre den til et sted hvor aktører i det socialøkonomiske felt i Østersøområdet kan finde samarbejdspartnere.

På mødet i Gdansk og online blev der gjort status over det materiale som det nuværende projektet indtil nu har tilføjet til platformen. Der blev også drøftet hvordan platformen kunne udvikles fremadrettet. De fem partnere har foreløbig ansøgt Erasmus+ om en fortsættelse af projektet fra sommeren 2022 med polen som lead-partner. Vi regner med at få svar på ansøgningen inden for de nærmeste måneder.

Næste møde i SENBS projektet er et udviklingsmøde, som finder sted i Danmark i slutningen af maj eller begyndelsen af Juni 2022. Her vil projektpartnerne i en slags workshopformat arbejde med, hvordan www.socialeenterprisebsr.net platformen kan udvikles fremadrettet og f.eks. drøfte om andre lande skal involveres i projektet. Det gælder f.eks. Finland, Sverige, Norge og Tyskland som i forbindelse med tidligere projekter har været tilknyttet platformen.
Det afsluttende evelueringspartnermøde for projektet skal efter planen finde sted i Litauen i august 2022

Udover arbejdsopgaverne er der i projektet indlagt tre partnermøder i Estland, Polen og Litauen som skal hjælpe med at vedligeholde og udvikle netværket. Måderne afholdes under forudsætning af at Corona-situationen tillader det.Projektet kører fra september 2020 til august 2022 og nedenstående fem organisationer deltager:

Stowarzyszenie “Baltycki instytut Spraw Europejskich I Regionalnych” – Polen
Sociale Entreprenorer i Denmark – Danmark
Socialiniu Investiciju Fondas – Litauen
Socialas Inovacijas centrs -Letland
Involved NGO – Estland –

For yderligere information om projektet kontakt: Per Bach email. per@socialeentreprenorer.dk

 


This publication has been prepared within SENBS project No. 2020- 1-EE01-KA204-077999. The content of this publication is the sole responsibility of the project coordinator and may not always reflect the views of the European Commission or the National Agency.

Back To Top