skip to Main Content

CollabMaker – Digital dating og samarbejdsplatform for sociale iværksættere

CollabMaker er en nyopstartet digital platform hvor sociale iværksættere fra hele verden kan mødes og matches med henblik på at øge deres fælles impact for mennesker og miljø.

Platformen gør det muligt for mennesker, virksomheder og organisationer at udveksle ressourcer, viden og færdigheder som kan øge deres individuelle arbejdsindsats og etablere nye samarbejder og dermed bidrage til at løse de presserende samfundsudfordringer verden står over for. CollabMaker arbejder med afsæt i FN’s Verdensmål, med primært fokus på Mål 17 som handler om Partnerskaber.

Som social iværksætter bruger man kontinuerligt meget tid og mange ressourcer på at øge sine kompetencer og lede efter relevante samarbejdspartnere for at skabe størst mulig impact. De kræfter man bruger på denne måde tager ofte ressourcer fra det konkrete impactgivende arbejde – og det er her at CollabMaker vil gøre en forskel ved at skabe et digital ’genvej’ til relevante ressourcer og potentielle samarbejdspartnere. Hensigten er at øge den kollektive impact ved at facilitere samarbejder og ressourceudveksling der kan frigive den enkeltes ressourcer til at fokusere på at gøre en forskel og øge muligheden for at uudnyttede ressourcer bliver sat i spil.

CollabMaker beskriver deres internetbaserede platform som et ’hjem’ for alle der gerne vil bidrage til at gøre en positiv forskel i samarbejde med andre – virksomheder, institutioner, enkeltpersoner, organisationer. Platformen tilbyder tre typer af medlemskab: Dem der byder ind med ressourcer de gerne vil dele betaler et beløb efter eget valg, dem der efterlyser ressourcer kan bruge på platformen via et månedsbaseret abonnement, og desuden tilbydes et særligt abonnement til inkubator-programmer, virksomhedsrådgivere mv. der ønsker at tilbyde platformens ressourcer til deres portefølje.

Aktuelt har CollabMaker brugere fra mere end 30 forskellige lande. Som medlem af platformen kan man søge samarbejdspartnere til nye eller eksisterende projekter, og de ressourcer man efterlyser eller tilbyder bliver matchet med hvad andre medlemmer byder ind med. På den måde kan man arbejde i fællesskab for bæredygtige mål, stille spørgsmål og søge hjælp til konkrete udfordringer,

Virksomheden er baseret i Sverige, og CollabMaker tog sit afsæt i foråret 2020 hvor folkene bag projektet mødte hinanden under en online hackathon Hack the Crisis Sweden, der havde til formål at imødegå de forskellige typer af udfordringer som Covid19-krisen har skabt lokalt og globalt. De havde alle mistet deres job under pandemien, og under hackathonen blev skitsen tegnet til det der nu er blevet til en digital dating-platform for iværksættere.

Som del af virksomhedsudviklingen har CollabMaker i 2021 deltaget dels i accelerator-programmet under Impact Startup Sweden (https://impactstartup.se/), dels i Social Enterprise Incubator ved Tallinn Universitet i Finland – de fokuserer begge på at understøtte nyopstartede sociale entreprenører i deres arbejde med bæredygtige forretningsmodeller, impact-måling, opskalering mv.

Ud over de medlemskabsbaserede aktiviteter tilbyder CollabMaker på deres hjemmeside en række frit tilgængelige ressourcer med relevans for alle der arbejder med socialt iværksætteri og bæredygtighed. Her kan man finde artikler f.eks. om nyttige digitale arbejdsredskaber og hvordan man laver en solid virksomhedsplan, og siden indeholder desuden en række ’inspirations-portrætter’ af iværksættere og virksomheder. Samtidig har Collabmaker lanceret en international podcast påSpotify der vil indeholde interviews med sociale iværksættere som deler ud af deres viden og erfaringer.

Læs mere om CollabMaker:
Collabmakers hjemmeside: www.collabmaker.com

Kort CollabMaker introduktionsvideo: (ca. 1 minut):

CollabMakers pitch til Impact Startup Sweden (ca. 5 minutter):

CollabMaker på Facebook

CollabMaker podcast

Back To Top