skip to Main Content

EU´s Social Economy Action Plan er offentliggjort

EU´s nye og længe ventede Social Economy Action Plan blev offentliggjort ved et pressemøde d. 9. december 2021 af Vice-President Valdis Dombrovskis og Kommisær Nicolas Schmit.
Lanceringen fandt sted i sammenhæng med et større EU udspil omring digitale platforme.

Selve lanceringen af Social Economy Action Plan finder sted ved en lanceringsevent d. 16. december.
Man lan melde sit til eventen som finder sted i Bruxelles og online via linket her

I følge EU´s tal består den social økonomi i Europa af mere end 2,8 milloner organisationer som beskæftiger ca. 14 millioner mennesker, hvilket er ca 6,3 % af arbejdsstyrken i EU.
Med handlingsplanen EU-Kommissionen hjælpe organisationer i den europæiske socialøkonomi, ved at udnytte deres økonomiske og jobskabende potentiale, såvel som dens bidrag til et retfærdig og inklusiv vækst og de grønne og digitale omstillinger vi står overfor.

Overordnet har den nye handlingsplan tre hoved indsatser:

1. Den skal skabe de rette betingelser for, at organisationer i socialøkonomiske sektor kan trives og udvikle sig
Her skal der skabes politiske og  juridiske som bidrager til at skabe et miljø, hvor den europæiske socialøkonomi kan blomstre. Det omfatter bl.a. rammer for beskatning, offentlige indkøb og statsstøtte, som skal tilpasses de socialøkonomiske organisationers behov.
Kommissionen vil for at skubbe på den udvikling vil Kommissionen komme med en anbefaling til Det Europæiske Råd om udvikling af rammebetingelserne for socialøkonomiske organisationer 2023. Kommissionen vil ligeledes udgive vejledning til medlemsstaterne omkring de skattemæssige rammer for socialøkonomiske organisationer og lette adgangen til vejledning om statsstøtte. Handlingsplanen skal også være med til at forbedre best practice for socialt ansvarlige offentlige indkøb samt at fremme socialøkonomi uden for EU’s grænser.

2. Der skal skabes bedre muligheder for socialøkonomiske organisationer for at starte op og opskalere
Socialøkonomiske organisationer skal kunne drage fordel af støtte til virksomhedsudvikling til at starte op og udvikle sig samt til at omskole og opkvalificere deres medarbejdere. I perioden 2021-2027 sigter Kommissionen mod at øge sin støtte ud over de anslåede 2,5 milliarder euro, der tidligere blev afsat til den socialøkonomiske sektor (2014-2020).
Kommissionen vil også lancere en ny EU Social Economy Gateway i 2023. Altså en stor samlet portal, hvor socialøkonomiske aktører kan finde al den information, de har brug for på ét sted. Her vil være information om EU-finansiering, politikker, uddannelse og forskellige initiativer inden for feltet. EU-Kommissionen vil også lancere nye finansielle produkter i 2022 under InvestEU-programmet og forbedre adgangen til finansiering for socialøkonomiske organisationer. I 2022 vil Kommissionen ligeledes også oprette et europæisk kompetencecenter for social innovation.

3. Det skal sikres at det europæiske socialøkonomiske felt og dets potentiale anerkendes
Handlingsplanen har til formål at gøre den socialeøkonomien mere synlig og i højere grad anerkende dens arbejde og potentiale. Kommissionen vil i den forbindelse gennemføre en række kommunikationsaktiviteter, der lægger vægt på den det socialøkonomiske felts rolle og særlige forhold.
Herudover vil Kommissionen iværksætte en undersøgelse for at indsamle kvalitative og kvantitative data for bedre at forstå det socialøkonomiske felt i hele EU. Der skal også organisere uddannelseskurser for offentlige embedsmænd om forskellige emner med relevans for det socialøkonomiske felt, ligesom socialøkonomi skal fremmes på regionalt og lokalt plan ved at ved at øge den  grænseoverskridende udveksling omkring emnet og meget mere.

Læs mere og download EU´s Social Economy Action Plan og tilhørende dokumenter her

Læs  den danske oversættelse: “Opbygning af en økonomi, der tjener alle: en handlingsplan for den sociale økonomi” her

Video fra landeringseventen 16. december kan ses her

Back To Top