skip to Main Content

Corporate-Ready

Corporate-Ready: How Corporations and Social Enterprises do Business Together to Drive Impact er en ny rapport fra Acumen om forretningspartnerskaber mellem socialøkonomiske og private virksomheder.
Rapporten er udviklet regi af World Economic Forum (WEF) COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs, der er et netværk af over 85 virksomheder, investorer og formidlere, der støtter økosystemet for socialøkonomiske virksomheder.

Som titlen antyder, ser rapporten nærmere på begrebet Corporate-ready, hvilket henviser til at socialøkonomiske virksomheder er parate til at sælge til private virksomheder. At få adgang til at sælge deres produkter og serviceydelser til købestærke private virksomheder er noget de fleste socialøkonomiske virksomheder drømmer om. Det er en oplagt strategi i forhold til at gøre ens socialøkomiske virksomhed mere økonomisk bæredygtig. Derfor er denne rapporten også interessant for sociale iværksættere, der ønsker at komme tættere på at være Corporate-ready.
Der er mulighed for at blive inspireret af andre socialøkonomiske virksomheder, som allerede er i gang med at sælge til socialøkonomiske virksomheder og for at få svar på nogen af de spørgsmål der rejser sig i forhold til at være Corporate-Ready.
Alt i alt er rapporten et strålende vidensmateriale for de sociale iværksættere, i forhold til at forberede sig på handels samarbejder med private virksomheder.

Acumen og IKEA Social Entrepreneurship har med støtte fra Ernst & Young (EY), 60 Decibels, m.fl. søgt at udvikle en slags ramme for at opnå “corporate-readiness,” ved at indetificere hvad der egentlig skal til for at en socialøkonomiske virksomhed er klar til at sælge til private virksomheder.
Den ramme sætter focus på fire nøgleelementer: Det kræver at den socialøkonomiske virksomhed – – kan tilbyde en overbevisende løsning/et overbevisende tilbud
– kan styre udbud og efterspørgsel
– har adgang til kapital og
– har formåen og kompetencer

Baggrund
Det er efterhånden tydeligt at virksomheder af alle slags spiller en stor rolle i forhold til at skabe en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Som det beskrives i verdensmål nr. 17 ”Partnerskaber for målene”, skal alle sektorer arbejde sammen om at løse verdens mest presserende udfordringer. Partnerskaber mellem private- og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at skabe forretningsmodeller til at løse sociale udfordringer, kan være bidrag i forbindelse med at løse disse udfordringer.

For de private virksomheder er fordelene ud over at bidrage til bæredygtighedsdagsorden får adgang til innovative produkter, serviceydelser og forretningsmodeller, adgang til nye markeder og nye kunder, mere resiliente forsyningskæder, opbygning af brand og evnen til at tiltrække nye medarbejdere.
Alligevel er der overraskende lidt information om den slags forretningsforbindelser mellem virksomheder og socialøkonomiske virksomheder.
Og der melder sig i den anledning en række spørgsmål:
Har socialøkonomiske virksomheder mulighed for at sælge til virksomheder? Og hvis de har – i hvilke brancher og geografiske områder finder det så sted? Kan socialøkonomiske virksomheder hjælpe virksomheder med at nå deres forretningsmæssige såvel som sociale impactmål, og hvordan kan det dokumenteres? Hvad er det for udfordringer socialøkonomiske virksomheder har, når de sælger til erhvervskunder, og hvordan kan disse udfordringer håndteres?

Det er nogen af de spørgsmål som denne rapport forsøger at besvare. Ud over at besvare de ovennævnte spørgsmål, er det også hensigten at rapporten skal bidrage til at socialøkonomiske virksomheder får en øget adgang til private virksomheds værdikæder.

Rapporten indeholder

  • Et resumé hvor der er en oversigt over nøgleresultater fra den spørgeundersøgelse, der er lavet for at undersøge virksomhedens corporate-readyness samt analysen af undersøgelsen.
  • En introduktion der ser nærmere på det potentiale som partnerskaber mellem socialøkonomiske- og private virksomheder har i forhold til at skabe den transformation som verden har behov for for at blive bæredygtig.
  • Resultater fra en spørgeundersøgelse, som 150+ socialøkonomiske virksomheder har deltaget i.
  • Fem dybtgående casestudier, der viser socialøkonomiske virksomheder der er corporate-ready og de private virksomheder som de har dannet partnerskab med.

En konklusion, der ser på Hvad der egentlig skal til for at accelerere en bevægelse, der har så meget potentiale for transformation. Det sker ved at beskrive de tre næste trin der skal til for at lette sourcing fra sociale virksomheder.

  • Endelig indeholder rapporten en meget interessant og inspirerende liste med 100 forskellige eksempler på socialøkonomiske virksomheder, der sælger til erhvervskunder på tværs af brancher og fra hele verden.

Listen indeholder ingen virksomheder fra Danmark, men den svenske virksomhed Yallatrappan er repræsenteret på listen. Yallatrappan syr bl.a. interiørprodukter til IKEA og skaber på den måde jobs til indvandrekvinder, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Til slut vil vi lige nævne et par af de interessante resultater som spørgeundersøgelsen bag rapporten viser:
Socialøkonomiske virksomheder fra 43 forskellige lande har svaret på undersøgelsen, og ud af dem svarer mere end 50% at de har solgt til private virksomheder i mere end tre år og mere end 72% af dem sælger til mere end fem private virksomheder.
Rapporten viser altså at socialøkonomiske virksomheder fra hele verden allerede er i  gang med at sælge til private virksomheder.
75% af de deltagende virksomheder svarer desuden at de måler deres impact i forhold til FN´s verdensmål.
Endelig viser spørgeundersøgelsen også at socialøkonomiske virksomheder har udfordringer i forbindelse med deres virksomhedspartnerskaber, det gælder specielt i forhold til at aftale priser og betalings- og leveringsbetingelser.

Læs Corporate-Ready rapporten her: https://acumen.org/wp-content/uploads/Corporate-Ready-Report.pdf

Back To Top