skip to Main Content

DiTi Appen – Digital tilgængelighed, til at fremme trivsel hos børn og unge

Foreningen SocialSpace tilbyder nu, i samarbejde med InnoSocial, en digital løsning som skal fremme trivsel hos børn og unge. Formålet hermed er bl.a. At gøre det nemmere at sætte ind med forebyggende indsatser på trivselsområdet via Sociale indsigter.

Generel mistrivsel blandt børn og unge er i stigende udvikling og har været det de sidste mange år. Særligt her i efterdønningerne af COVID-19 ses der en stigende tendens til mistrivsel.

En gruppe unge iværksættere er nu gået sammen om at forsøge at løse dette i et samarbejde mellem foreningen ”SocialSpace” og ”InnoSocial”.

SocialSpace og InnoSocial, der henholdsvis er en forening og en softvarevirksomhed, har begge som mål at fremme trivslen hos børn og unge og gøre det let og digitalt tilgængeligt at finde vej til at tale om det, der er svært.

 ”Med et fælles værdigrundlag har vi på hver vores måde haft et ønske om at gøre en forskel for sårbare børn og unge”, fortæller Freja Boysen, som er medstifter i SocialSpace og Johan Dubert som er CEO i InnoSocial.

Jungle af tilbud samlet ét sted
Med dette udgangspunkt valgte Johan Dubert og Nicolai Lassen i 2019 at omlægge deres karriereveje til at bruge sine kompetencer til at gøre en forskel for børn og unge, der havde svært ved at finde rundt i junglen at rådgivningstilbud eller som grundet deres geografiske placering eller mangel på ressourcer havde svært ved at tilgå den hjælp og rådgivning, der tilbydes.

Sammen med en gruppe af unge mennesker skabte Johan Dubert og Nicolai Lassen derfor platformen DiTi, som kom på markedet i juni 2021.
DiTi er en app, der samler alle rådgivningstilbud og gøre dem let og digitalt tilgængelige. Dette blev udgangspunktet for virksomheden InnoSocial, som i dag har udviklet og tilbyder en digital løsninger til effektrapportering af sociale indsatser.

Tabt af systemet
Freja Boysen har i sin tidlige ungdom oplevet på egen krop og sjæl, hvordan systemet omkring psykisk sårbarhed hos børn og unge kan være svært at navigere i, og hvordan manglende kendskab til hjælp samt rådgivning udenfor psykiatrien kan være svært at få kendskab til, hvorfor man som sårbar ung hurtigt kan komme til at føle sig tabt af systemet.

Hun valgte derfor at uddanne sig til fysioterapeut for at få et bedre kendskab til, hvordan kroppen og det psykiske hænger sammen – og startede sidenhen på kandidaten i folkesundhedsvidenskab med et ønske om at være med til at ændre i systemerne omkring mental sundhed og trivsel.

Med dette udgangspunkt stiftede hun sammen med sin medstifter Emilie Kaaber, foreningen SocialSpace, hvis formål er at fremme trivsel hos børn og unge, uanset demografi.

Fælles værdisæt
I dag har SocialSpace og InnoSocial fundet hinanden i et samarbejde omkring et fælles værdisæt. Sammen ønsker de nu at gøre en forskel for børn og unge, som på den ene eller den anden måde er begrænset i deres trivsel og gøre det muligt for alle, uanset om man bor i udkantsdanmark eller i indre København, at få hjælp og rådgivning til dét der er svært.

Samarbejdet og den fælles viden er nu samlet i DiTi-app’en, som nu fremstår som en fælles platform for stort set alle landets rådgivningstilbud omkring trivsel hos børn og unge.

“Når man har man har downloadet app’en, kan man indtaste sin alder, køn og postnummer, herefter vælger man det emne, man gerne vil have hjælp til. Man får herefter en liste over alle de rådgivningstilbud, der er er relevante for den enkelte unge. Den unge kan både vælge at være anonym eller oprette en bruger. Platformen overholder alle GDPR-lovgivninger omkring data”, forklarer Freja Boysen.

Rødovre kommune og deres åbne anonyme rådgivning har desuden valgt at samarbejde omkring app’en, så man fra 2022 kan komme direkte i kontakt med dem via DiTi.

Vil uddelegere hjælpen
Freja Boysen og Johan Dubert ser begge et stigende problem, hvor flere unge ikke får den hjælp de har behov for. Dette grundet den store efterspørgsel, særligt her i efterdønningerne af COVID-19, hvor flere rådgivningstilbud ikke længere kan følge med, på alle de henvendelser der kommer.

“Vi ønsker at uddelegere hjælpen og gøre den let tilgængelig, så alle kan få den hjælp, de har brug for. Vi ønsker at få forebyggende indsatser omkring trivsel på den nationale dagsorden, så vi ikke taber de unge i systemet.
Det skal nemlig være okay ikke at være okay, og det skal være let tilgængeligt at finde nogen at tale med det om”, mener Freja Boysen.

Om DiTi – Sådan fungerer den:
DiTi appen har et simpelt og brugervenligt design i øjenhøjde med børn og unge. På baggrund af alder, køn, geografi og tema vises de relevante indsatser for den individuelle bruger.

Alle relevante rådgivningstilbud kan komme ind og ligge på appen med information og kontakt information helt gratis, både private tilbud og kommunernes rådgivningstilbud. Hvis den unge skal kunne chatte eller videochatte direkte med rådgivningen via appen, kan man komme online på Diti appen og samtidig få adgang til rådgivningsplatformen DiKom.

DiTi Appen hjælper børn og unge, ved at…

Gøre hjælpen let og digitalt tilgængelig: Hjælpen kan findes og tilgås uanset hvor man bor, fordi det er digitalt tilgængeligt.

Gøre vejen til hjælpen kortere: Børn og unge har altid mobilen på lommen, og via en app kan målgruppen nås i digital øjenhøjde.

Give tryghed og anonymitet: Børn og unge får trygge rammer for førstegangshenvendelser, da de selv vælger, om de vil være anonyme.

Filtrer hjælpen efter relevans: Så den digitale jungle af rådgivningstilbud og indsatser bliver nemmere at overskue

Om DiKom – rådgivningsplatform:
DiKom er rådgiverens system til nem, sikker og digital kommunikation med indsatsens målgruppe.

Med adgang til DiKom kan den unge chatte og video chatte direkte med rådgiveren via DiTi appen. Det er desuden muligt at booke møder, oprette begivenheder og sende spørgeskemaer ud, direkte via platformen.

Platformen giver desuden indsigt i målgruppen via simpelt og anonymt data.

Digital rådgivning skaber datagrundlag og social indsigt:
Data opsamling via appen kan give de enkelte rådgivningstilbud et indblik i deres målgruppe og skabe en øget forståelse af målgruppen samt hvilke områder de er udfordret på. Med En øget forståelse er det lettere at sætte ind, der hvor det er relevant.

Eks. På den indsigt de enkelte rådgivningstilbud kan få:

Data – til gavn for samfundet:
Med simple data er det muligt at få indsigt i målgruppen og hvilke problemstillinger målgruppen henvender sig omkring. Indsigt i målgruppen kan give en øget forståelse af hvem de er og hvem der er udfordret på hvilke områder. Med en Øget forståelse og kendskab til målgruppen kan der sættes ind med forebyggende indsatser, og ressourcer kan prioriteres efter behov. Med simple data bliver det desuden lettere at få trivsel på den politiske dagsorden så vi som samfund, sammen kan knække kurven for mistrivsel.

DiTi kan desuden bruges som indsamlingsværktøj til kvalitets- og effektmåling, da det er muligt at sende spørgeskemaer ud direkte via appen. Således har de enkelte rådgivningstilbud mulighed for at vise effekten af deres indsats og løbende selv lave effektevalueringer, så man kan følge med i om man er på rette vej.

Eks. På indsigter, til gavn for samfundet

 

Fremtid og udfordringer
Der er flere grader af skalerbarhed i produktet. I første omgang vil værdien af produktet øges i takt med at der kommer flere civile brugere på app’en, samt flere rådgivningstilbud på DiKom. Med en god demografisk spredning af brugere, kan vi begynde at se tendenser tilknyttet demografiske parametre. På baggrund af disse tendenser, kan vi skabe forebyggende indsatser og sørge for, at ressourcerne prioriteres efter behov. I SocialSpace har vi en ambition om, at få trivsel på den politiske dagsorden så vi kan gribe den unge, inden det udvikler sig til reel mistrivsel. Det kræver at vi kan se ind i tendenser og få en forståelse af problematikken, samt at vi måler på de indsatser der igangsættes, så vi ved hvilken social værdi de skaber.
Vi ser desuden et hav at muligheder for at videreudvikle på appen og tilføje features såsom podcast, events, tips og tricks til hverdagen etc., det er kun fantasien der sætter grænser” fortæller Freja Boysen. Det er også ambitionen at DiTi skal spredes på et internationalt plan, på sigt.

”For at indsatsen skal blive en succes, er det vigtigt, at vi bliver mere synlige for brugerne og at produktet bliver taget i brug. Det er også vigtigt for produktets værdi, at rådgivningstilbuddene ønsker at komme på DiKom, da det vil styrke produktets værdi, idét de unge så kan komme direkte i kontakt med rådgivningen, via platformen. Det er derfor vigtigt, at rådgivningstilbuddene ser os som et mere givende alternativ end andre rådgivningsplatforme, eller som minimum som et supplement. Derfor ligger vi os også prismæssigt under gennemsnittet på markedet, og tilbyder flere ydelser for vores brugere, så vi kan skabe en større værdi for samfundet” fortsætter hun.

Fra venstre Johan Dubert, InnoSocial, Freja Boysen og Emilie Kaaber, SocialSpace 

Konstellationen mellem SocialSpace og InnoSocial
I SocialSpace arbejder vi for skabe en fælles front af frivillige rådgivningstilbud og andre medspillere, som ønsker at gøre en forskel for børn og unges trivsel – her så vi DiTi app’en som en oplagt mulighed for at uddelegere hjælpen og stå sammen om at gøre hjælpen let og digitalt tilgængelig, så vi kan hjælpe så mange børn og unge som muligt. Hjælp til trivsel bør være et vilkår, ikke et privilegium” fortæller Freja Boysen.

Konstellationen mellem SocialSpace og InnoSocial foregår således SocialSpace har en omkostningsbaseret eksklusivitetsaftale til DiTi og står som kontrakt holder til alle civile rådgivningstilbud, som kan komme på DiKom via et medlemskab i SocialSpace.

InnoSocial, som har udviklet appen, sidder som databehandler på produktet samt er kontraktholder og står for onboarding af kommuner.

”Da vi i sin tid lanceret DiTi app’en og skulle i gang med at have skabt kendskab til den, fandt vi ud af, at vores helt store styrke i InnoSocial, lå i at skabe digitale platforme indenfor det sociale område. Vi skal gøre det vi er bedst til, nemlig at understøtte sociale indsatser med datadrevne digitale løsninger. Så da Freja trådte til og udviste interesse for DiTi appen igennem SocialSpace som en indsats, åbnede muligheden for et enormt meningsbærende samarbejde sig. Nu kan DiTi appen blive båret videre af ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børn og unges trivsel”, fortæller Johan Dubert.

De tror begge på, at man kommer længst ved at tænke ud af boksen, og det har de gjort for at finde den bedst mulige løsning, for at kunne skabe den bedst mulige indsats. For Freja og Johan er det vigtigste at de kan gøre en forskel for børn og unge, der har det svært og bidrage til at knække kurven for mistrivsel.

Læs mere om hvordan du som civilt tilbud, samarbejdspartner eller kommune kan benytte DiTi appen:
Hvis man som civilt tilbud eller samarbejdspartner ønsker at få sit rådgivningstilbud på DiTi eller høre mere om DiTi og SocialSpace, er man velkommen til at kontakte SocialSpace på:

Tlf.: 93 20 30 94
Mail: freja@socialspace.dk
LinkdIn: Freja Sangild Boysen

Hvis man som kommune ønsker at høre mere om muligheden for at få sin rådgivning koblet til DiTi og DiKom, kontakt InnoSocial på:

Tlf.: 20 72 99 60
mail: daniel@innosocial.dk
LinkdIn: Daniel Nanni Serop

Yderligere information
Om DiTi appen på: https://www.diti.dk
Om Foreningen SocialSpace: https://www.socialspace.dk
Facebook: SocialSpace
Instagram: socialspace.danmark
Om Inno Social: https://www.innosocial.dk

 

 

 

 

Back To Top