skip to Main Content

The Big Lemon – bæredygtig, lokalejet transportløsning i Brighton

The Big Lemon er en engelsk socialøkonomisk virksomhed, der administrerer den første elektriske bustjeneste drevet af solenergi i Storbritannien.

Bag ideen til den innovative virksomhed står en gruppe indbyggere i Brighton med Tom Druitt og Graeme Simpson i spidsen. Tilbage i 2006 startede de projektet med en ide om, at «inden 2030 skulle alle lokalsamfund i Storbritannien have adgang til billig og bæredygtig transport. Det skulle ske ved at anvende nul-emissions-køretøjer, der blev drevet af vedvarende energikilder energi, og som var ejet af lokalsamfundet.

Druitt og Simpson gennemførte en række møder med lokalbefolkningen i Brighton og Hove. Her var bekymring for klimaeffekt og et ønske om at gøre noget for den globale helt centrale emner. De emner har siden hen være det primære fokus for The Big Lemon.
Virksomheden har fra starten samarbejdet med Brighton Energy Cooperative og har brugt den Brighton som et pilotprojekt.
I 2017 vandt The Big Lemon et udbud på at drive forskellige buslinjer i Brighton-området, som før blev drevet af kommunen. I dag driver det bæredygtige lokale transportselskab seks lokale buslinier og tilbyder en række forskellige kørselsserviceydelser både lokalt og nationalt.

Bæredygtig energi
Tilbage i 2006 var en af de mest bæredygtige løsninger for at undgå emissioner og forurening fra brug af benzin og diseI, at anvende biodisel.
I de første 10 år har The Big Lemon derfor brugt genanvendt madolie fra lokale restauranter som brændstof til sine busser. I 2017 begyndte virksomheden at skifte sin busflåde ud til eldrevne køretøjer. Der blev installeret solpaneler på tagene på The Big Lemons garageanlæg i Brighton. Energien fra solenergianlægget bliver gemt i batterier, og anvendes til at genoplade busserne om natten. I stedet for at købe nye busser, bliver de gamle, dieseldrevne busser omdannet til elektriske busser. “Det betyder, at alle buslinjer vil have nulemissioner, ekstremt lydløse og drives af vedvarende energier”, forklarer det sociale venture fra Brighton.

Social bæredygtighed
The Big Lemon har på det seneste udvidet deres services med Brighton Horizon Coaches, som gør det muligt for studerende at rejse med bus til college fra hele Sussex. Herud over tilbyder virksomheden kørsel når jernbanestrækninger er ude af drift samt privat udlejning og dagsture. The Big Lemmon er på den måde ikke bare med til at tilskynder folk til at bruge mere bæredygtigt transport, virksomhedens transporttilbud give også flere socialt isolerede mennesker mulighed for at tage dagsture på en bæredygtig måde. Det er ikke kun til gavn for miljøet, men også for lokalsamfundets sundhed og trivsel.
Virksomheden er i det hele taget berømt for sig venlige personale, der gør alt for at give sine passagerer den bedst mulige service.
Det gælder også for mennesker der har det svært i lokalsamfundet, og som kunne bruge en opmuntring. Til det formål har The Big Lemmon lanceret “The Happy Bus”. Ideen er opstået under et af virksomhedens forretningsudviklingsmøder i 2014 og siden har lokalsamfundet kunne nominere mennesker til en tur med bussen som typisk går til en naturudflugt, forlystelse eller en kulturoplevelse og på den med til at bringe opmuntring i passagerernes liv og daglige rutine og give dem lidt varme og glæde.

Det lokale ejerskab
The Big Lemon er et Community Interest Company (CIC) begrænset af aktier. Det betyder det kan sælge aktier i virksomheden for at skaffe finansiering, men der er juridiske grænser for udbyttebetalinger (ligesom vi også kender det i Danmark for de registrerede socialøkonomiske virksomheder), og selskabets aktiver skal kun bruges til at fremme virksomhedens sociale formål. The Big Lemon har valgt denne model for at værne om sit formål, samtidig med at det er muligt at skaffe finansiering fra medlemmer af lokalsamfundet gennem salg af obligationer. Omlægningen til el-busser finansieres f.eks. gennem salg af sådanne 3 års og 5 års obligationer.

Et Community Interest Company skal have fornyet sin status hvert år og er underlagt tilsynsmyndigheden “The CIC Regulator”. Hvis ikke “The CIC Regulator” finder, at virksomheden er til gavn for det lokalsamfund, den arbejder i, kan den fra tage virksomheden sin CIC-status.
På den måde kan man have fuld tillid til at virksomheden køres i overensstemmelse med sit mandat og er tro mod originalen vision og værdier.

For at hjælpe ideen om lokalejede transport løsninger  til at spredes har The Big Lemon udarbejdet en guide “Community-Led Transport Initiatives”, som tilbydes gratis til alle der er interesserede i at starte deres eget projekt. I den forbindelse tilbyder The Big Lemon tilbyder også oplæring og mentor støtte.

Lille virksomhed med stor impact
I april 2020 havde The Big Lemon en flåde på 19 køretøjer, bestående af 3 minibusser og 16 almindelige busser.
Transportsektoren i England står for næsten 40% af det samlede engelske energiforbrug. Derfor er det også meget vigtigt at Den nuværende transportsektor omlægges til løsninger, der er bæredygtige i forhold til klima og miljø, og som er til gavn for lokalsamfund. Her har The Big Lemon bevist sit værd. I årene fra 2007-2017 hvor virksomheden har brugt biodisel fra genanvendt madolie er der sparret 1 million tons i CO2 emissioner. Efter at The Big Lemon er begyndt at omlægge alle sine køretøjer til at køre på el fra solenergi, er virksomheden kun blevet endnu grønnere.
Selv om The Big Lemon er en lille virksomhed sammenlignet med andre store operatører i England, er det en virksomhed med stor impact både miljømæssigt og ikke mindst socialt. Og forhåbentlig kommer vi til at se mange flere bud på lokale bæredygtige transportløsninger over hele verden i fremtiden.

Læs mere om The Big Lemon på: https://thebiglemon.com

 

Kilder:
Social Enterprise UK

Vita International
The Big Lemons webpage

 

 

 

 

 

The social enterprise has converted its fleet of old diesel buses into electric vehicles. The Big Lemon are finalists at the Social Enterprise Awards organised by Social Enterprise Uk. Their vision is that every community in the Uk by 2030 has access to zero-emissions public transport powered by renewable energy

The Big Lemon is a bottom-up social enterprise managing the first electric bus service powered by solar energy in Great Britain. The vision of the innovative project, that was born thanks to the insight of a group of inhabitants of Brighton in 2006, is that «by 2030 every community in the Uk has access to affordable, sustainable transport, using zero-emissions vehicles powered by renewable energy and owned by the local community». In order to carry out this vision the innovative social enterprise is cooperating with the Brighton Energy Cooperative, using the English city as a pilot project.

 

One of the yellow buses of The Big Lemon

In 2017 The Big Lemon won a bid to manage different bus lines in the Brighton area, that were before contracted by the municipality. Now the sustainable transport society manages six bus services and a great variety of coach lines on national scale.

For the first 10 years The Big Lemon has used recycled waste cooking oil from local restaurants as fuel for its buses. Two years ago it has installed solar panels on the roofs of its deposit in Brighton, storing the energy in batteries and recharging the buses at night. Instead of buying new buses, the old ones, which are diesel-powered, are converted into electric buses. «This means that all bus lines will be zero-emissions, extremely silent and powered by renewable energies», explains the social venture from Brighton. The Big Lemon are one of the finalists of the prestigious Social Enterprise Awards 2018, organised by Social Enterprise Uk, the national body for social enterprise in Great Britain.

The social enterprise, that is famous for its friendly and kind staff, offers a passenger-centred service. Therefore it has launched “The Happy Bus”, that is its way to give back something to the community”. The idea has come from a workshop at the Happy Startup Summer Camp in 2014 and since then the staff committed to try and cheer up the life and daily routine of the passengers, giving them some warm and joy.

 

Back To Top