skip to Main Content

European Social Entrepreneurship Monitor – spørgeundersøgelse 2021

Den anden udgave af European Social Enterprise Monitor (ESEM) er d. 28. september blevet lanceret på Social Enterprise World Forum 2021. ESEM spørgeundersøgelsen vil give impact iværksættere mulighed for at dele deres perspektiv og påvirke den næste generation af strategier for socialøkonomiske virksomheder, støtteordninger, finansierings- og investeringspolitikker og lovgivning.

Alle danske socialøkonomiske virksomheder opfordres hermed til at deltage i spørgeundersøgelsen European Social Entrepreneurship Monitor via linket her

Baggrund
ESEM projektet blev lanceret i 2020 og er den første socialøkonomiske virksomhedsmonitor, der er gennemført på europæisk plan.  Projektet indhenter aktuelle data for socialøkonomiske virksomheder og formidler viden til beslutningstagere i regeringen, civilsamfundet og den bredere økonomi. Formålet er at kommunikere, støtte og fremme behov og interesser for de virksomheder, der er indenfor socialøkonomi og solidarisk økonomi i hele Europa og og resten af verden. ESEM leverer de data, der er nødvendige for evidensbaseret beslutningstagning, understøtter samarbejde i hele Europa og formidling af best practice. Som Nicolas Schmit, EU -kommissær for job og sociale rettigheder har sagt:

“Selvom ‘Europa ikke vil blive skabt på én gang eller efter en enkelt plan’, giver ESEM os detaljerede data og analyser, der vil bidrage med viden til den kommende European Action Plan for Social Economy og til de beslutninger, som fra beslutningstagere på alle forvaltningsniveauer skal foretage.”

ESEM er iværksat og koordineres af Euclid Network – “European Network of Social Enterprise Support Organisations” i samarbejde med 20+ medlemmer, der udgøres af socialøkonomiske virksomheder, organisationer, partnere og universiteter, som er støttet af EU-Kommissionen, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsman Foundation, World Economic Forum og Schwab Foundation. ESEM projektet gennemføres af et stadigt voksende konsortium af impact-drevne organisationer i hele Europa.
I 2020 deltog 8 lande i ESEM projektet i 2021 deltager 21 lande, så projektet har fået en kæmpe opbakning på europæisk plan.
Du kan læse mere om projektet på ESEM projektets hjemmeside,

ESEM – Dansk rapport
I 2020 deltog 49 danske socialøkonomiske virksomheder i ESEM spørge undersøgelsen og var dermed med til at sikre datagrundlaget for den første danske European Social Enterprise Monitor rapport der udkom i august 2021.
Vi håber at få væsentligt flere socialøkonomiske virksomheder til at deltage i dette års spørgeundersøgelsen så ESEMDK 2021-2022 rapporten kan blive væsentligt mere repræsentativt for det danske socialøkonomiske felt.

Der har været stor opbakning og interesse for projektet blandt danske socialøkonomiske aktører, hvor adskillige  organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og store socialøkonomiske virksomheder har afgivet interesseerklæring for projektet.
Det er SED´s ønske at ESEMDK fremadrettet kan være et fælles samarbejdsprojekt mellem alle de aktører, der er i det socialøkonomiske felt i Danmark. Følgende organisationer er allerede med som samarbejdspartnere på ESEMDK projektet: KooperationenDISIEReach for Change, Projekter imidt, Cabi, Copenhagen Dome og FO-Aarhus – og vi håber at få mange flere med i løbet af efteråret 2021.

Læs ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport” her
Læs mere om baggrund for og indhold af den første danske ESEMDK rapport her
Læs mere om den europæiske rapport med data fra 8 europæiske lande – ”European Social Enterprise Monitor Report 2020-2021” her

Hvis man ønsker at være samarbejdspartner på ESEMDK rapporten eller vil vide mere om projektet – så kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk eller 40 11 86 40

 

Back To Top