skip to Main Content

Nordjysk Fødevareoverskud – Socialt miljøprojekt i kamp mod madspild

På Troensevej i Ålborg Øst bliver der fem hverdage om ugen udleveret kasser og poser med kasserede madvarer fra grossister og detailhandlende til en række sociale organisationer og familier med sociale udfordringer. Den socialøkonomiske virksomhed Nordjysk Fødevareoverskud (NOFO) er dedikeret til kampen for at minimere affald og genbruge og samtidig gøre en indsats for udsatte mennesker i Nordjylland – og det sker ved at videreformidle overskudsfødevarer til mennesker som har brug for en håndsrækning i en trængt hverdag.

Alle madvarer som uddeles via Nordjysk Fødevareoverskud skal registreres, så mængden af mad der videreformidles er derfor konkret målbar: Der indsamles og udleveres gennemsnitligt cirka 16 tons mad hver måned og cirka 190 tons årligt – og hver familie/enkeltmodtager afhenter ugenligt i gennemsnit omkring 28 kg.

Nordjysk Fødevareoverskud er en forening og registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) med bæredygtighed og social ansvarlighed som omdrejningspunkt, og virksomheden arbejder med en ’tredobbelt bundlinje’ i forhold til hvor deres bæredygtige indsats kan gøre en økonomisk forskel: de virksomheder der leverer overskudsvarer sparer på renovationskontoen, modtagerne af maden får mere økonomisk overskud i hverdagen, og samfundet sparer ressourcer med en mere bæredygtig produktion og bedre sociale vilkår for udsatte borgere.

Hver uge køres vareture, hvor der afhentes overskudsmad fra virksomheder hvoraf en del har været samarbejdspartnere i flere år. Størstedelen af madvarerne kommer typisk fra grossister og supermarkeder, men producenter, bagere, mindre butikker og events bidrager også til madspildsindsatsen. Maden udleveres ikke gratis, da lovgivningen betyder, at der skal betales for alle varer som ikke kasseres, så Nordjysk Fødevareoverskud betaler de donerende virksomheder et beløb, eksempelvis én øre pr. enhed, for hver gang der afhentes varer.

Sideløbende med videreformidlingen af overskudsmad arbejder Nordjysk Fødevareoverskud for at være en arbejdsplads der kan hjælpe mennesker med sociale udfordringer med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eksempelvis gennem fleksjob eller socialt frikort, og bidrager samtidig med at oplyse om madspild, genbrug og bæredygtighed.

Både foreninger og privatpersoner betaler et gebyr for at modtage kasserede fødevarer fra Nordjysk Fødevareoverskud – og Bente Schjødt der er initiativtager og daglig leder understreger, at madudleveringen ikke er velgørenhed men et socialt miljøprojekt:

”Det er vigtigt for os at man ikke ser det vi gør som at dele almisser ud. Vi ser os selv som et fællesskab, hvor vi sammen med virksomhederne og dem der modtager mad fra os arbejder for at bekæmpe madspild.”

Fra god ide til socialøkonomisk virksomhed
Bente Schjødt har i mange år haft interessere for energi og miljø, og har arbejdet som frivillig i flere forskellige sammenhænge hvor man forsøgte at gøre en forskel for miljø og mennesker – og for hende blev det mere og mere oplagt at sætte ind mod de store mængder af brugbare fødevarer der kasseres og samtidig hjælpe de mennesker der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. I 2015 kørte Bente sin første runde med afhentning af overskudsvarer, og det blev en stor øjenåbner for hende:

”Jeg blev blæst hel bagover da jeg så hvor mange gode fødevarer der bare bliver kasseret!”

Fra starten blev overskudsfødevarerne uddelt til sociale væresteder i Ålborg Kommune. Men i sommeren 2015 havde de sociale projekter lukket ned, og som en måde at sikre at maden kunne nå ud til de mennesker der havde behov uddelte Nordjysk Fødevareoverskud madvarer i midtbyen i Ålborg.

Herfra begyndte udleveringen direkte til udsatte familier og enkeltpersoner som nu på lige fod med de sociale organisationer afhenter overskudsmad på Troensevej. Samtidig med udleveringen fra lageret køres en gang om ugen en tur i lokalområdet ud til mennesker der er forhindret i selv at kunne afhente madvarerne, f.eks. på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Denne direkte kontakt gør en forskel:

”Det betyder at vi i hverdagen står ansigt til ansigt med de mennesker for hvem det gør en afgørende forskel at få overskudsmad. Så vi kan se hvad det her handler om.”

I begyndelsen var projektet baseret udelukkende på frivillig arbejdskraft, der blev hentet varer hos en enkelt grossist og kørt i en lånt bil. Det afgørende spring fremad kom med en donation på 500.000 kr. fra Miljøstyrelsens pulje for Grønne Ildsjæle (ordningen er nu lukket ned) som betød at der kunne lejes lokaler til varelager, sortering mv. og købes en egnet varebil.

Efterfølgende har et basalt driftstilskud fra Aalborg Kommune og en række donationer fra forskellige fonde gjort, at Nordjysk Fødevareoverskud kan opretholde maduddelingen til sociale organisationer og udsatte mennesker. Fonds-donationerne har betydet at de basale ressourcer som lokaler, to varebiler (den ene er en kølebil), kølerum og fornuftige faciliteter til maduddeling er på plads. TrygFonden har over tre år givet cirka en million kroner, og det var også herfra at den økonomiske hjælp kom da udfordringerne fra Corona-nedlukningen ramte i foråret 2020. Restriktionerne betød at det ikke var muligt at udlevere fødevarer på den måde det var foregået hidtil hvor brugerne kunne komme ind og selv vælge fra hylderne. Så måtte der gentænkes hvordan madudleveringen kunne genoptages på en måde der var forsvarlig. Løsningen blev individuelle uddelinger gennem hoveddøren i færdigpakkede kasser, og genåbningen blev realiseret via en donation fra TrygFondens akutpulje som donerede 300.000 kr. til indkøb af uddelings-kasser og ansættelse af en person til at hjælpe med pakning og uddeling.

Nordjysk Fødevareoverskud deltog sidste år i den internationale Social Enterprise Day og gjorde opmærksom på virksomhedens positive impact på mennesker og miljø.

Målgruppe med varieret baggrund
De sociale organisationer som modtager overskudsmad via Nordjysk Fødevareoverskud omfatter eksempelvis Café Parasollen, KFUM, Frelsens Hær Møllepladscenteret, Det Grønlandske Hus, Kofoeds Skole og Kirkens Korshærs Herberg. Organisationerne skal være almennyttige med socialt udsatte mennesker som målgruppe, og de betaler 2000 kr. om året for at være med i ordningen.

Samtidig udleverer Nordjysk Fødevareoverskud fødevarer til familier og enkeltpersoner der typisk har fået kendskab til denne mulighed gennem deres kontaktperson i kommunen, jobcentret eller de sociale organisationer, og andre finder frem via hjemmesiden eller Facebook.

Udleveringen sker mod et gebyr på 30 kr., og fødevarerne uddeles som et supplement til de økonomiske ressourcer som modtagerne har at gøre godt med i hverdagen. Brugergruppen er varieret – men en fælles faktor er, at de er ramt af en eller flere sociale begivenheder der gør, at de har svært ved at få deres økonomiske ressourcer til at slå til.

I begyndelsen var flertallet af dem som hentede mad mennesker med flygtninge/indvandrer-baggrund, men nu er brugergruppen i langt højere grad blandet – folk med forskellige kulturelle baggrunde, børnefamilier, enlige, arbejdsløse og folk i lavtlønsjobs. Nogen kommer hver uge, andre kommer en gang om måneden eller mindre.

”Ja vi har også folk der kommer forbi i deres arbejdstøj, så de er ikke nødvendigvis arbejdsløse. Men for os handler det ikke bare om at give til folk der mangler mad på bordet – og vi spørger ikke. Det de får fra os kan også være den forskel der gør, at de får lidt mere råderum i deres budget, et supplement der betyder, at de bare en gang imellem kan få råd til for eksempel at give deres børn en tur i biografen.”

Der en daglig begrænsning på 25 enkeltafhentninger, fordi det er hvad medarbejdere og frivillige kan nå at pakke til. Hver eneste dag er travl, og ofte er der ikke tid til pauser. Den aktuelle stab består af to fuldtidsmedarbejdere, to studentermedhjælpere og 10-15 frivillige. At arbejde med udlevering af kasserede fødevarer er en kompleks proces. Det kræver effektiv logistik og hårdt fysisk arbejde at transportere, sortere og udlevere kasser med fødevarer. Samtidig er det nødvendigt at være omhyggelig: Nordjysk Fødevareoverskud er underlagt Fødevarestyrelsens kontrolprogram og har en ’Elite-smiley’, og det kræver konsekvent registrering af alle varer så alt kan spores for at leve op til fødevaremyndighedernes krav.

Hos Nordjysk Fødevareoverskud er de glade for at se at deres indsats gør en forskel, og mødet med modtagerne under madudleveringerne gør det tydeligt, at der er et behov hos udsatte mennesker i lokalområdet. Hvis det var muligt ville de gerne hjælpe flere og eksempelvis udvide muligheden for at kunne levere direkte til flere i deres eget hjem – men der er aktuelt ikke ressourcer nok i projektet til at kunne omfatte flere modtagere.

Håb og ønsker for fremtiden
Fondsmidler har gjort, at det basale er på plads med udstyr og faciliteter, og der er ikke mere brug for ting/anskaffelser som fonde typisk giver penge til. Den nuværende drifts-støtte fra Aalborg Kommune er vigtig, men ikke tilstrækkelig. Der er behov for midler til den fremadrettede udvikling og forankring:

”Med de ressourcer vi har nu kan vi overleve, men vi humper os frem. Vi mangler midler til at kunne udvikle os og til at imødekomme det behov vi ser derude hos de mennesker vi møder i hverdagen.”

Desuden håber Bente Schjødt på at finde midler til at udbygge muligheden for at være en arbejdsplads der er åben for folk der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og samtidig blive bedre til frivillig-pleje:

”Det kræver mange ressourcer at tage sig ordentlig af folk der har brug for støtte, det er svært i en travl hverdag, og vi har brug for flere midler til at kunne tage flere ind og tilbyde en bedre faglighed omkring det sociale ansvar på arbejdspladsen.”

En vigtig ting på ønskelisten for fremtiden er ligeledes, at der bliver færre benspænd i at kunne at lave aftaler om donation af overskudsvarer. Som reglerne er nu, er der administrativt arbejde og udgifter for den enkelte virksomhed som vælger at donere kasserede fødevarer – og den letteste løsning for virksomhederne er ofte bare at smide varerne ud. Det skal der laves om på – og det burde være sådan, at Nordjysk Fødevareoverskud og lignende projekter fremfor at skulle betale for maden som det er tilfældet nu istedet kan få penge for at afhente de kasserede madvarer, i lighed med den måde et firma betaler for en renovationsordning.

Det er således afgørende for madspildsindsatsen at det bliver lettere for firmaer at donere og mere tilgængeligt for projekter der arbejder med madspildsbekæmpelse at få adgang til de ressourcer der ellers bare kasseres. Og derfor kommer Bente Schjødt med en opfordring:

”Der er brug for bedre løsninger, så politikerne må komme på banen og hjælpe til, så vi i fællesskab kan komme bedre i gang med at bekæmpe madspild som det store samfundsproblem det er.”

 

Tak til Bente Schjødt for telefoninterview og lån af fotos.

Læs mere om Nordjysk Fødevareoverskud på: https://no-fo.dk
Eller på Nordjysk Fødevareoverskuds Facebookside

For yderligere information kontakt daglig leder Bente Schjødt, mail: info@no-fo.dk

Fotos: Copyright Bente Schjødt/ Nordjysk Fødevareoverskud.

Back To Top