skip to Main Content

Human Results – unikke træmøbler giver nyt liv til genbrugstræ og udsatte unge

Human Results i Silkeborg er en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) der arbejder med rehabilitering af udsatte unge i aldersgruppen 15-30 år.

Virksomheden fokuserer på at tilbyde de unge et positivt arbejdsfællesskab som er organiseret omkring produktion af forskellige typer af trævarer i genbrugstræ under navnet Woods By Human Results.

Human Results tilbyder en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelt unges behov. De unge i målgruppen har komplekse udfordringer – eksempelvis misbrug, kriminalitet, bande-forbindelser, social isolation og lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse. Desuden arbejdes der med særlige indsatser over for unge med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk som er i risiko for radikalisering og marginalisering.

Indsatsen for de unge foregår i et tæt og tværfagligt samarbejde som inkluderer diverse kommunale forvaltninger, forskellige politienheder, kriminalforsorgen, speciallæger, uddannelsesinstitutioner, behandlingstilbud, virksomheder, civilsamfund mv.

Unikke produkter, genbrugstræ og positiv arbejdsidentitet
Human Results støtter og vejleder de udsatte unge ved at give dem indhold og struktur på hverdagen. Med produktionen af trævarer tilbydes de unge en tilknytning til beskæftigelse, en positiv arbejdsidentitet og en fællesskabsskabende arbejdsplads med andre unge og ansatte, der selv kender til de udfordringer som målgruppen kæmper med. Samtidig får de unge en helhedsorienteret social støtte, herunder hjælp med konkrete udfordringer som manglende bolig, økonomiske problemer, aftaler og forløb ved kommunen, behandlere mv.

Virksomheden blev grundlagt i 2016 af Carina Fisker, der har mange års erfaring med rehabilitering af udsatte unge fra stærkt kriminaliserede miljøer, Til daglig drives håndværksvirksomheden Woods By Human Results af projektleder Thomas Leth der arbejder sammen med de unge omkring produktionen af trævarerne.

På træværkstedet Woods By Human Results produceres blandt andet plankeborde, shelters, plantekasser, solsenge, udekøkkener og meget mere. Alle produkter er håndlavede og unikke. Trævareproduktionen skaber en indtægt for virksomheden, men det vigtigste er det som arbejdet med træet gør for de unge socialt og udviklingsmæssigt.

De mange forskellige trævareprodukter er skabt fra genbrugstræ der doneres til virksomheden af virksomheder og private, blandt andet fra miljø- og nedrivningsvirksomheden Kingo, der donerer træ fra deres nedrivningsopgaver og modtageanlæg i Silkeborg.

Trævareproduktionen i Woods By HUMAN Results er iværksat i samarbejde med Silkeborg Kommunes Teknik & Miljø, Forsyningsafdelingen, Beskæftigelsesafdelingen, Familieafdelingens Case Managere og Ungeguiden.

Human Results formidler erfaringerne fra projektet via hjemmesiden og Facebook, og har desuden udgivet en podcast ”Stemmer på Tværs” der i forskellige afsnit fortæller de unges historier og supplerer med input fra samtaler med de fagprofessionelle som arbejder med de unge.

Woods By Human Results har ikke en fysisk butik eller et større varelager men laver primært produkter på bestilling, og eksempler på de forskellige typer af varer kan ses og virksomhedens showroom i Østergade i Silkeborg.
Aktuelt sælges trævarerne blandt andet via Facebook, og der arbejdes på at etablere en webshop.

Læs mere om Human Results:

Hjemmeside: https://humanresults.dk

Facebook

Se Varekatalog fra Human Results her

Læs artikel fra bygtek.dk (17/02/2021) om Human Results her

Hør podcasten ”Stemmer På Tværs” på Apple Podcasts (kan også høres på andre platforme) her

Fotos: fra Wood by Human Results´ Facebookside.

Back To Top