skip to Main Content

Impact Insider – nyt dansk impact medie på vej

Impact Insider bliver et medie for alle dem, som investerer penge og andre ressourcer i at skabe løsninger på de problemer, der martrer vores samfund.

Bag mediet står afgående redaktør for Altinget: civilsamfund Carsten Terp.

Ifølge ham skal Impact Insider tage livtag med de helt store samfundsudfordringer. Dem, der kræver samarbejde, hvis de skal løses, fordi de er så komplekse, at ingen aktør kan løse dem på egen hånd.

Mediet skal sætte fokus på effekten af de indsatser, det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet sætter i værk. Eller sagt på en anden måde: “Hvad får vi for de penge, vi investerer i at løse samfundsproblemer?”

Det er tanken er at starte med det sociale område, hvor nogen af de virkelig store problemer findes.
Samtidig er der store udfordringerne med at måle og rapportere om effekten af de indsatser der iværksættes på det sociale område.
Med tiden breder vi vores fokus ud til flere samfundsområder.

Impact Insider bliver et både kritisk og konstruktivt medie, som vil udstille falske succesfortællinger og inspirere til effektiv samfundsudvikling. Mediet skal bidrage med ny evidensbaseret viden fra hele verden om, hvordan man bedst gør en forskel i samfundet.

Impact Insider har fået støtte fra Oak Foundation Denmark og Bikubenfonden, så man kan bruge det første år til at bygge en solid platform at udkomme på og udvikle gode journalistiske formater.

Mediet vil lægge meget stor vægt på at involvere og engagere brugere. Derfor er alle velkomne til at komme med input oghjælpe med ideer til temaer, som mediet skal behandle, at foreslå personer der kan interviews og bøger og vidensbanker, mediet skal kigge nærmere på.

Man kan følge med i udviklingen af Impact Insider på www.impactinsider.dk  – hvor man også kan skrive sig op til mediets gratis nyhedsbrev.

Back To Top