skip to Main Content

Socialeinvesteringer.nu – Ny platform med fokus på sociale investeringer

Den Sociale Investeringsfond har netop lanceret platformen socialeinvesteringer.nu, der skal fungere som et fælles samlingssted for alle med interesse for sociale investeringer.

Sociale investeringer er en generel betegnelse for forskellige typer af finansiering af velfærdsindsatser, der fokuserer på at opnå sociale og økonomiske gevinster både for den enkelte person/målgruppe og for de offentlige budgetter. Ideen bag sociale investeringer er, at det kan betale sig økonomisk og socialt at investere i mere effektive sociale indsatser, for når mennesker får det bedre, så får de også mindre brug for hjælp fra det offentlige.

Målgruppen for platformen socialeinvesteringer.nu er alle, der arbejder med eller er interesserede i at vide mere om sociale investeringer i Danmark – herunder både dem der er særligt engagerede i feltet (f.eks. offentlige myndigheder, investorer, leverandører af velfærdsydelser, fonde mv.) og dem der er generelt nysgerrige på hvad der sker på dette område.

Platformen tilbyder forskellige typer værktøjer og guides til arbejdet med sociale investeringer. En række faglige medarbejdere dele deres erfaringer med arbejdet med sociale investeringer i hverdagen, og i platformens ’salon, hvor der er plads til at udveksle idéer, erfaringer, debat og forskning.

Bikubenfonden har støttet oprettelsen af socialeinvesteringer.nu med 750.000 kroner, TrygFonden har støttet med 500.000 kroner.

For Den Sociale Investeringsfond er målet med platformen er at den skal give mulighed for at udveksle erfaringer, idéer, resultater og viden er afgørende for at udbrede og skabe kvalitet i arbejdet med sociale investeringer i Danmark.

”Målet med sociale investeringer er at styrke indsatsen over for de borgere, som har det største behov. Et fælles samlingssted for at udveksle erfaringer, idéer, resultater og viden er afgørende for at udbrede og skabe kvalitet i arbejdet med sociale investeringer i Danmark. Ved at dele både sejre og måske dyrt købte erfaringer, kan vi alle blive dygtigere til gavn for de mennesker, som sociale investeringer skal hjælpe bedre på vej.” – Fondschef Camilla Bjerre Damgaard

Læs mere på: https://socialeinvesteringer.nu

Kilde: Den Sociale Investeringsfond

Back To Top