skip to Main Content

Our Only Home

Our Only Home (OOH) ApS er en socialøkonomisk virksomhed, som udvikler og driver en ny webportal ved samme navn. Webportalen skal hjælpe borgere med, nemt og overskueligt, at finde de initiativer og NGO’er, de gerne vil støtte.

Ideen og hjemmesiden

Ideen udsprang i november 2020, da den danske regering besluttede sig for at aflive næsten 20 millioner mink pga. et covid-19 udbrud. Stifteren, Nicki, blev meget påvirket af historien og brugte sine aftener på at undersøge, hvad man kunne gøre for at hjælpe dyrene. Mink-sagen var desværre hurtigt overstået med millioner af tabte liv som følge. Farten hvormed destruktive situationer kan nå at udvikle sig, og udfordringen ved at finde troværdig information på nettet, gjorde at Nicki fik øjnene op for et stort potentiale:

”Tænk på de millioner af mennesker, der hvert år oplever en situation, der motiverer dem til at gøre en forskel, men, som jeg selv, aldrig ender med  at komme over informations- og troværdigheds barrieren, før gløden er slukket, eller det er for sent.”

Our Only Home vil gerne drive en positiv udvikling på vores planet. Dette gøres ved at tilbyde borgeren et website, hvor det er let at finde initiativer, projekter og foreninger, som borgeren gerne vil give en hjælpende hånd til – hvad enten det er gennem frivilligt arbejde, et tilskud eller bare en underskrift.

Det er OOH’s overbevisning, at der er mange NGO’er, som forsøger at gøre verden til et bedre sted, men at disse forsøg ikke lykkedes uden opbakning fra befolkningen. OOH skriver selv således: “Vores mission er simpel, vi leverer transparent information om organisationer og deres projekter – gratis for alle så vi sammen kan gøre vores planet et bedre sted”.

På virksomhedens hjemmeside er der grundig og objektiv information om projekter, borgerinitiativer og NGO’er. Webportalen fungerer dermed som formidler mellem borgeren og NGO’en – på den måde sikrer hjemmesiden både, at det er nemmere for NGO’er og andre initiativer at række ud til flere mennesker, og det bliver nemmere for de motiverede at finde præcist det tiltag, de ønsker at støtte.

Organisationen har tre overordnede filosofiske principper, de følger;

1. Fokus på positiv udvikling
2. Fairness
3. Passiv støtte

Kort fortalt betyder det første princip; at de NGO’er og projekter, der er repræsenterede på webportalen, har som målsætning at fremme fred, inklusion og bæredygtighed.

Andet princip dikterer en striks researchetik, som betyder at virksomheden forholder sig objektivt til NGO’erne, således at de er en pålidelig kilde, hvormed folk kan danne deres egne holdninger og beslutte, hvem der fortjener deres hjælp.

Det sidste princip omhandler OOH’s ansvar for at guide folk, der er motiverede for at hjælpe verden til at blive et bedre sted. Med passiv menes der, at virksomheden aldrig forsøger at ændre brugerens holdning og meninger – men i stedet at lede dem derhen, hvor deres værdier er repræsenteret.

Virksomheden og visionen

Webportalen er et socialøkonomisk foretagende. Helt konkret betyder dette, at virksomheden registreres i henhold til lov om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder.  Selskabets indtægter består til dels af salg af annoncering og rådgivning til private virksomheder, organisationer og det offentlige. Selskabet ønsker at være inddragende og ansvarligt, blandt andet ved at inddrage borgere igennem virksomhedens produkter, de ansatte og lokalsamfundet i drøftelser om selskabets udvikling. OOH ønsker at etablere relationer til andre virksomheder, organisationer og borgere, for at øge det fælles samfundsansvar. Virksomheden drives med fokus på uddannelse, videreformidling og journalistik.

Our Only Home teamet består i dag af Sophia, Lasse, Lea og Nicki, der sammen arbejder for at gøre det nemmere for motiverede personer at finde relevante NGO’er. Hvis vi lykkes med opgaven, bliver det nemmere for de mindre NGO’er, der ofte er drevet af frivillige, og som har mere specifikke formål, at nå ud til offentligheden. Dermed vil de nemmere kunne finde finansiering og frivillige, der kan hjælpe med deres sager. Derudover kæmper vi også for at gøre NGO landskabet mere transparent, så almindelige mennesker, såvel som filantropiske fonde, i højere grad kan donere til de sager, de brænder for. Lige nu er det ofte de største NGO’er (med de største marketingsbudgetter), som bliver opdaget.

Hvis Our Only Home når i mål med sin vision, vil flere almindelige mennesker hjælpe med at drive den positive udvikling. Dermed håber Our Only Home på at spille en rolle i nogle af de største udfordringer, vi står overfor i dag. Vi håber at kunne hjælpe med, at vores planet skal være lige så godt et hjem for de næste generationer, som den har været for de tidligere.

Hvis Our Only Home’s agenda har vakt din interesse, og du ønsker at være en del af deres stræben efter en bedre verden, kan du nemt finde ind på deres hjemmeside her: https://ouronlyhome.eu/da/om-os
Her kan du orientere dig om de projekter og foreninger, der arbejder med de værdier du holder kært.

 

 

Back To Top