skip to Main Content

Den Socialøkonomiske Kommunepris 2021

Skal jeres kommune være vinder af den socialøkonomiske kommunepris 2021?

Baggrund
Kunstneren Bjørn Nørgaards flotte værk – Noahs Ark – blev i 2019 på Folkemødet på Bornholm overrakt til Kolding Kommune for deres ambitiøse arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunen og socialøkonomiske virksomheder.

Prisen er en vandrestatuette. Jeres kommune har nu mulighed for at indstille jer til den socialøkonomiske kommunepris 2021. Prisen bliver normalt overrakt i Det Socialøkonomiske Telt på Folkemødet. Det har ikke været muligt i 2020 på grund af corona, så i 2020 blev prisen ikke uddelt. I år var der heller ikke telt på Bornholm, men prisen vil i stedet blive uddelt på konferencen ”Nye Veje til en Styrket Socialøkonomi” d. 20. september 2021 i Copenhagen Dome i Taastrup.

Det er nogle af landets førende socialøkonomiske virksomheder – Grennessminde, Specialisterne og Glad Fonden – der er gået sammen for at prise de kommuner, som på forbilledlig vis understøtter det rummelige arbejdsmarked og socialøkonomiske virksomheders rolle. Alle tre virksomheder har gennem en længere årrække bevist, at det er muligt at forene forretning med et stærkt fokus på socialt ansvar og inklusion af mennesker på ’kanten af arbejdsmarkedet’.

Med prisen ønsker de tre virksomheder at sætte fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og samarbejdsstrukturer, der fremmer socialøkonomi.

Kriterierne for at vinde
For at blive nomineret skal kommunen udmærke sig på følgende kriterier (alle eller udvalgte):

Kommunen skal have:

• Udvist evne til at involvere og samarbejde med lokalsamfundet

• Etableret gode lokale rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder

• Arbejdet sammen om socialøkonomi på tværs af kommunen

• Udvist mod til at eksperimentere og nytænke socialøkonomi i en lokal kontekst

• Udarbejdet eller være godt på vej til at udarbejde en strategi for arbejdet med socialøkonomi

Datoer: Deadline for indsendelse af forslag til nominering er d. 31. august 2021. De nominerede underrettes senest den 6. september 2021.
Krav til format: En kort motivering af jeres kommunes tiltag på det socialøkonomiske område, set i relation til kriterierne oven. Må maksimalt fylde 1 A4 side.
Udvælgelse: Vinderen af kommuneprisen udvælges, på baggrund af de indkomne nomineringer, af styregruppen for den socialøkonomiske pris, sammensat fra de tre ansvarlige virksomheder.
Kontakt: spørgsmål vedrørende prisen kan rettes til: Dorte Bukdahl, Grennessminde, tlf. 25324614, db@gminde.dk Ansøgning sendes ligeledes til Dorte Bukdahls mailadresse.

Back To Top