skip to Main Content

Finland har fået en ny strategi for socialøkonomiske virksomheder

Finland har fået en ny strategi for socialøkonomiske virksomheder.
Strategien blev offentliggjort af Finlands ministerium for økonomi og beskæftigelse den d. 29. april 2021 og fastlægger en række tiltag, som nu skal iværksættes for at styrke socialøkonomiske virksomheder.

Ifølge Strategien skal den måde, hvorpå socialøkonomiske virksomheder driver forretning anerkendes, men skal ikke være et specifikt juridisk grundlag for socialøkonomiske virksomheder, ligesom der ikke skal have en særlig behandling. I stedet skal vilkårene for socialøkonomiske virksomheder styrkes.
I strategien foreslås det også at der etableres et nyt nationalt og netværksbaseret ekspertisecenter. Det bliver Ministeriet for økonomiske anliggender og beskæftigelse, der bliver er ansvarlig for ledelsen og tilsynet med det nye center.
Centrets opgave vil være at skabe et national rådgivnings og vejlednings tilbud for socialøkonomiske virksomheder og at gennemføre forskellige indsatser, som kan bidrage til at øge den generelle bevidsthed om den socialøkonomiske forretningsmodel.Det er tanken, at man på den måde kan bidrage til at øge forretningsfærdigheder, kompetencer og effektivitet blandt socialøkonomiske virksomheder.

Startegien har også fokus på at forbedre effektiviteten af ​​offentlige indkøb og at øge brugen af ​​sociale kriterier og innovative fremgangsmåder ift. offentlige indkøb, ligesom behovet for nye finansieringsmodeller for socialøkonomiske virksomheder vil blive vurderet.
Også ift. statistik og data er det ifølge strategien tanken, at der skal ske forbedringer ligesom forskning på området skal forbedres.
Det overordnede formål med strategien er at forbedre beskæftigelsesmuligheder for mennesker med delvis arbejdsevne og andre der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Strategien kan læses (på finsk) her

Back To Top