skip to Main Content

Ny EU guide om socialt ansvar i offentlige indkøb

Europa-Kommissionen har udgivet en ny vejledning til europæiske ordregivende myndigheder om, hvordan man indfører sociale kriterier i offentlige udbud.
Guiden “Buying social: A guide to taking account of social considerations in public procurement”, hjælper de ordregivende myndigheder med at nå sociale mål og med at støtte en inkluderende og retfærdig genopretning efter Corona gennem offentlige udbud.

Denne anden udgave af “Buying social: A guide to taking account of social considerations in public procurement” giver praktisk vejledning til offentlige indkøbere i forhold til at overveje den sociale impact af de varer, tjenester og opgaver, de køber.

Vejledningen opdateres for at afspejle de ændringer, der er sket ift. direktiverne om offentlige indkøb fra 2014, og den indeholder forslag til, hvordan man bruger offentlige indkøb til at nå sociale mål.

Guiden dækker hele indkøbsprocessen trin for trin, herunder information om, hvordan man organisatorisk griber en strategi for socialt ansvarlig offentlig indkøb (SRPP) an, hvordan man planlægger udbudsproceduren og hvordan man håndterer elementer i kontraktstyring. I hver af guidens sektioner er der gode eksempler på best practice.

COVID-19-pandemien og den igangværende grønne og digitale omstilling betyder at det er vigtigere end tidligere for offentlige myndigheder at håndtere sociale udfordringer og øge deres bestræbelser ift. skabe en bæredygtig fremtid.

Det offentlige indkøb udgør 14% AF EU´S bruttonationalprodukt, varer og ydelser, der skaber positiv social impact, kan det yde et stort bidrag til en mere bæredygtig udvikling.

Læs guiden på dansk her

 

Back To Top