skip to Main Content

Den første European Social Enterprise Monitor report er udkommet

Euclid Network (EN) har i samarbejde med organisationer i otte europæiske lande her iblandt Danmark, udgivet den første ”European Social Enterprise Monitor” rapport (ESEM) – som samler data om socialøkonomiske virksomheder i de otte deltagende lande.
Det skete på EU-Kommissionens konference ”European Social Economy Summit” (#EUSES) d. 26. maj 2021.

ESEM projektet blev lanceret i 2020 og er den første status undersøgelse for socialøkonomiske virksomheder, der er gennemfort på europæisk niveau. Projektet har til hensigt at afhjælpe den store mangel, der for øjeblikket er på data omkring socialøkonomiske virksomheder og at holde beslutningstagere i regeringer, civilsamfund og aktører i det økonomiske system underrette om status for socialøkonomiske virksomheder. Målet er at Målet er at kommunikere, støtte op om og fremme virksomhedernes behov og interesser i den sociale og solidariske økonomi i hele Europa og andre steder. ESEM undersøgelsen leverer de data, der er nødvendige for at kunne lave evidensbaseret politikudformning, understøtter samarbejde i hele Europa og formidle best practice eksempler.
Resultater fra ESEM undersøgelsen kan indgår ift. alle styringsniveauer: Fra det lokale til det nationale til det europæiske niveau. Den Europæiske Handlingsplan for Socialøkonomi vil blive styrket gennem den indsigt og data, der tilvejebringes via ESEM projektet.
Selv om den første ESEM rapport netop er udgivet,  er projektet allerede ved at forberede sig på fremtiden og muligheden for at få endnu flere lande med i den næste ESEM undersøgelse, der starter i september 2021.

Mens ‘Europa ikke vil blive skabt på én gang eller efter en enkelt plan’, giver ESEM os detaljerede data og analyser, der vil få indflydelse på den kommende Europæiske handlingsplan for socialøkonomi og de valg som beslutningstagere fra på alle styringsniveauer vil foretage. ”
– Nicolas Schmit, EU-kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder.

Beslutningstagere har nu muligheden for at sætte kursen mod en mere succesfuld omstilling til et bæredygtigt økonomisk paradigme. ESEM undersøgelsen giver indsigt i nogen af de vigtigste organisatoriske koncepter, hvis ikke det vigtigste, som kan muliggøre dette: nemlig den sociale iværksætter model”.
– Wieteke Dupain, leder af afd. for Viden, Reseach & Udvikling og leder af ESEM projektet, Euclid Network

Projektets historie
I september 2020, lancerede Euclid Network og de 8 partnerlande ESEM sprøgeundersøgelsen. Sociale og grønne iværksættere i hele Europa har på den måde fået mulighed for at dele deres erfaringer fra at drive socialøkonomiske virksomheder i deres respektive lande.
Det har muliggjorde en dyb indsigt i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder og har kastet lys over de udfordringer, de står over for.
Ved at designe ESEM-undersøgelsen centralt på europæisk niveau, samtidig med at arbejde med lokale og nationale partnere, er det blevet muligt at få et nyt perspektiv på det europæiske økosystem for socialøkonomiske virksomheder ud over detaljeret national indsigt.

ESEM projektet bygger på succesen med tidligere undersøgelser og rapporter fra Tyskland, Holland og Storbritanien. De nationale rapporter har her leveret detaljerede data om socialøkonomiske virksomheder og startups, der har ført til vigtige ændringer i udformningen af politikker, investeringsbeslutning og øget synlighed og forståelse af for den socialøkonomiske virksomhedsmodel og dens afgørende rolle i forbindelse med at indfri FN´s verdensmål.

Ved at tage ved lærer fra de gode erfaringer fra Holland, Tyskland og England og gennem et samarbejde med førende akademiske institutioner i gennem den forskergruppe, der er tilknyttet projektet er ESEM spørgeundersøgelsen blevet designet og gennemført i otte europæiske lande i sit første år.

Partners
ESEM projektet støttes af EU-Kommissionen gennem EaSI programmet og har modtaget personlig politisk støtte fra Nicolas Schmit, EU-kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder. Partnere der har været med til at skabe projektet og sponsorer er: Bertelsmann Stiftung, ImpactCity, SAP, the COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs, World Economic Forum og Schwab Foundation, alle har ydet uvurderlige bidrag til projektet med rådgivning, økonomisk og ikke økonomisk støtte.

Projektkonsortiet ledes af Euclid Network og består af nationale netværksorganisationer for socialøkonomiske virksomheder, universiteter og forskningscentre i otte europæiske lande. Hvert land har en lead partner som er: Act Grupa (Kroatien); Sociale Entreprenører i Danmark (Danmark); Social Enterprise Estonia (Estland); Social Entrepreneurship Network Germany (SEND) (Tyskland); EsLider (Portugal); ESADE (Spain); Forum for Social Innovation (Sverige) og Social Enterprise UK (England). Forskningsvejledning er ydet af Hertie School, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Tallinn University, ESADE, Roskilde University, Católica Lisbon, University of Zagreb, Institute Ivo Pilar og Utrecht University.

“Sociale iværksættere er vigtige drivkræfter ift. innovation der skaber sociale fremskridt. Ved at indfange deres indsigt i udfordringer, muligheder og virkemidler der skaber impact, kan vi gennem data fra ESEM undersøgelsen hjælpe politiske beslutningstagere med at træffe beslutninger, der styrker væksten i den sociale økonomi. “
– Lina Palmer, Forum for Social Innovation, Sverige.

Puljen af ​​partnere og sponsorer udvides allerede. European Social Enterprise Monitor 2021-2022 lanceres i september 2021, hvor nye lande og landepartnere forventes at deltage i projektet.

Hvis du driver en socialøkonomisk virksomhed og vil hjælpe os med at gøre kommende ESEM rapporter endnu bedre, så deltag i undersøgelsen næste gang. Du kan skrive dig op via dette link til Euclid Networks hjemmeside.

Læs European Social Enterprise Monitor Report 2020-2021 her

 

 

Back To Top