skip to Main Content

WeSolve

WeSolve er en ny dansk startup og en digital platform, som hjælper med at forbinde borgere med deres lokale kommuner, og med at skabe effektiv kommunikation mellem organisationer og deres medlemmer. Alt sammen for at at fremme demokratisk deltagelse og samskabelse af løsninger, der kan bidrage til forbedring af livskvalitet og trivsel i samfundet generelt.

Ved at skabe aktivt samarbejde og deltagelse er WeSolve med til at fremme en ny form for offentligt engagement, som kan understøtte informeret beslutningstagning.

I øjeblikket bruges WeSolve af kommuner, tænketanke, almennyttige boligforeninger og andre sociale organisationer, der er interesseret i samskabelse af projekter og at forstå fællesskaber og lokalsamfunds behov.

WeSolve tror på at et samarbejde mellem organisationer og offentligheden kan opnå det, som ikke var muligt at opnå hvis man skal gøre det alene. En effektiv kommunikation mellem borgerne og organisationer kan styrke deres samarbejde og samfundet generelt.
WeSolve mener også at borgerne kan yde et stort bidrag, hvis de har adgang til en praktisk måde at engagere sig på. Og WeSolve tilbyder dem netop en måde, hvorpå de kan deltage i beslutningsprocessen. Ved at bruge WeSolve vil borgere eller medlemmer af organisationer være motiverede til at være mere aktive i at identificere problemer og foreslå løsninger på forskellige problemer i deres lokalsamfund og dermed bidrage til bedre livskvalitet og velfærd.

I praksis fungerer WeSolve via en app til brugere og et kontrolpanel til organisationer og offentlige myndigheder.
Gennem appen kan man bl.a. indsamle ideer og feedback fra borgere og belønne dem samt publicere succeshistorier for at fremme deltagelse.
Gennem administrationspanelet kan organisationer bl.a. håndtere indsamlet data fra borgerne, analysere resultaterne og finde løsninger.

Medlemmer af lokalsamfund og organisationer kan via appen følge organisationer og rapportere problemer ligesom, de også kan uploade ideer til de udfordringer, som organisationerne poster.

WeSolve understøtter på den måde gennemsigtig kommunikation, hvor borgerne direkte kan kommunikere deres bekymringer til de ansvarlige aktører. Medlemmerne kan opdateres direkte om status for de eksisterende problemer og kan straks informeres, når det rapporterede problem blev løst.

Borgerne er ikke bare med til at forbedre samfund og livskvalitet gennem deres deltagelse, de kan også samle point gennem aktive bidrag til udfordringer, idésamlinger og undersøgelser og kan bytte dem til en række bæredygtige produkter eller kuponer fra WeSolves butik.

Gennem sit arbejde er WeSolve også med til at bidrage til FN´s verdensmål
Det gælder specielt fire verdensmål:
Mål nr. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
WeSolve hjælper byer og lokalsamfund med at blive mere bæredygtige, sikrere større robusthed ved at fremme forbedring af byplanlægning og ledelse på en måde, der er både deltagende og inkluderende.

Mål nr. 10 Mindre ulighed
WeSolve er med til at fremme den sociale, økonomiske og politiske inddragelse af alle uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomiske eller anden status.

Mål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
WeSolve hjælpe institutioner med at blive mere gennemsigtige og samtidig hjælper platformen med at sikre responsiv, inklusiv, deltagende og repræsentativ beslutningstagning og bidrager på den måde til at udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Mål nr. 17 Fremme Af partnerskaber
WeSolve støtter og opretholder med sin platform offentlige, offentlige-private og civilsamfundsorganisationer så de i fællesskab kan arbejde for at indfri verdensmålene.

WeSolve er udviklet hos DISIE (Danish Institute for Innovation and Entrepreneurship) og er medfinansieret af Innobooster (Innovationsfonden).
WeSolve er også en del af BLOXHUB, en nordisk hub for bæredygtig urbanisering.

WeSolve vandt “Urban Tech Mentoring Program 2021” og er finalist i det kommende “Creative Business Cup Denmark 2021”.

Kontakt WeSolve på email: info@wesolve.app
Læs mere om WeSolve på: https://wesolve.app
Følg WeSolve på: Facebook – Instagram – Linkedin

Download WeSolve
WeSolve App – Android
WeSolve App – iOS

Back To Top