skip to Main Content

F.P.R. – bekæmpelse af plastforurening i havene omkring Indonesien

F.P.R. er en nonprofit organisation i Indonesien bestående af genvindingsingeniører, miljøledere og handlingsorienterede personer, der de seneste 10 år har arbejdet for at stoppe plastikforureningen af havene. Det sker gennem en lang række initiativer i forhold til at indsamle og genbruge affald.

Historien om F.P.R. begynder i  2015, hvor Erik Sumarkho, der var uddannet inden for bæredygtighed, begyndte at bruge sin uddannelse til at gennemføre forskningsekspeditioner over hele Asien og Stillehavsområdet for at identificere indsatsmuligheder og effektive løsninger på krisen omkring plastikforurening af havene. Som en halvindoneser var det spørgsmål, der lå hans hjerte nært. Rejsen førte ham fra den travle by Jakarta til de fjerntliggende øsamfund i Mentawai. Han vær klar over at for at gøre noget ved problemet havde han brug for et team. Det kom bl.a. til at omfattede den indonesiske genbrugsingeniør Zulfikar og marketingekspert Ernesto Sumarkho og det blev begyndelsen til F.P.R.

Som verdens største øgruppe udgør Indonesiens rige havressourcer rygraden i dets økonomi og identitet. Ca. 70% af befolkningen bor i kystområder, og den økonomi der genereres fra aktiviteter omkring havet udgør en fjerdedel af landets BNP. På trods af sin afhængighed af et sundt og rent havmiljø leder Indonesien det der svarende til næsten 2.000 Boeing 747-fly fulde af plast ud i havet hvert år (ca. 1 million tons), hvilket truer mange lokale kystsamfunds levebrød. Det gælder f.eks. fiskeri, bæredygtig turisme. Plast skader biodiversiteten i havet og dets omfattende mangrove- og koralrevsmiljøer, der er nødvendige for et sundt økosystem.

F.P.R. har et tæt samarbejde med nøje udvalgte lokale nonprofit organisationer for at etablere rene og sikre genanvendelsessystemer til kystsamfund i Indonesien. Der er tale om lokalsamfund, der ikke har adgang til basale affaldstjenester. F:P:R.´s arbejde stopper ikke, når affaldssystemerne er blevet implementeret. Organisationen forpligter sig til fortsat at overvåge, evaluere og vedligeholde programmerne for at sikre, at de fungerer bæredygtigt fremadrettet.

Genbrugssystemet består af strategisk placerede affaldsbanker i Indonesiens lokale kystsamfund.

Denne omkostningseffektive metode har vist sig at kunne  reducere mængden af den plast, der ender i havene dramatisk. Indbyggere i kystsamfundene og affaldsindsamlerne kan “veksle” bytte det plastik de indsamler til kontanter, skolepenge og til sundhedsforsikringer.

F:P.R. arbejder ud fra en 5 punkts strategi i forhold til at stanse plastikforurening i havene omkring Indonesien:

1. Organisationen etablerer lokale indsamlingspunkter i form af affaldsbanker: F.P.R. arbejder på lokalt for at skabe et netværk af affaldsbanker, der giver borgerne mulighed for at veksle deres plastaffald til noget de har mere brug for; kontanter, skoleundervisningtimer og sundhedsforsikringer.

2. Genbrugsinfrastruktur: F.P.R. arbejder for at øge kapaciteten til genanvendelse ved at opbygge infrastruktur og teknologi der kan matche væksten i plastforbruget.

5. Opsøgende uddannelsesindsats: Mennesker kan ikke være en del af løsningen, før de forstår problemet. Derfor arbejder F.P.R. sammen med lokale organisationer for at motivere mennesker til handling.

4. Empowerment af affaldsindsamlere: F.P.R. søger at støtte nuværende og nye organisationer inden for social retfærdighed og kooperativer, der hjælper affaldsindsamlerne og forbedre deres arbejdsforhold.

5. Cirkulær økonomi: Den plast der indsamles fra havmiljøet  bliver sendt tilbage i økonomien og bruges til at fremstille nye produkter.

F.P.R. producerer bl.a. bælter af noget af den plast man indsamler. For hvert solgt bælte kan organisationen forhindrer 10 kg plast i at komme ende i havene. Det svarer til 50.000 plastposer.

De penge der kommer ind fra salg hvert bælte er med til at finansiere affaldsindsamling, genbrugsinfrastruktur, miljøuddannelse, indkomstmuligheder og anden kritisk støtte til kystsamfund i Indonesien, der ikke har adgang til basale serviceydelser ift. indsamling af affald.

F.P.R. har med sin indsats en målsætning om at have forhindret 1 million kg plastik i at ende i havene til og med 2023.

Læs mere om F.P.R. på: https://fprworld.com

Back To Top