skip to Main Content

Socialøkonomi Nordjylland består

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland der det seneste års tid har været sat på pause genopstår som en ny forening i form af et nordjysk fællesråd under Kooperationen.

Siden efteråret 2020 har der været nedsat en lille arbejdsgruppe, som har afklaret mulighederne for at bevare et fælles forum for de mange nordjyske aktører, som har interesse i socialøkonomi, kooperative virksomhedsmodeller og bæredygtighed m.m..

Som del af Kooperationen bliver foreningen del af et meget større landsdækkende netværk, som et og vil dermed få både den power og de fordele som Kooperationen kan bidrage med f.eks. ift. holdelse af interessante arrangementer, input og inspiration fra resten af Danmark, politisk talerør og sekretariatsbistand m.m.

Der er lavet et sæt nye vedtægter, som skal godkendes på en generalforsamling og som mere detaljeret beskriver foreningens formål/hvorfor den er sat i verden, og herunder at folkene bag initiativet synes, det er vigtigt, at foreningens virke foregår i samarbejde med resten af samfundet – både virksomheder, uddannelse og forskning osv.

Ifølge tidligere formand for Socialøkonomi Nordjylland Dorte Kronborg ønsker den ”nye” Foreningen Socialøkonomi Nordjylland” at samarbejde med alle, der vil bidrage til udbredelsen af socialt og miljømæssigt bæredygtige forretningsmodeller i det nordjyske. Socialøkonomiske og kooperative virksomheder er vigtige for den bæredygtige omstilling, og samarbejdet med andre aktører er essentielt for at kunne omsætte teori til praksis og for at kunne udløse de socialøkonomiske og kooperative virksomheders samfundsmæssige potentiale.

Alle med interesse i socialøkonomi, som vil støtte op om ”genfødslen” af Socialøkonomi Nordjylland og de nye rammer for foreningen er velkomne til generalforsamling onsdag den 26. maj 2021 kl. 16-18 i Huset Venture Nordjylland, Kystvejen 50c, Nørresundby

Af hensyn til forplejning og Corona-foranstaltninger er tilmelding nødvendig.
Send tilmelding til Carl Christensen på carlchr7@gmail.com senest d. 21. maj 2021

Back To Top