skip to Main Content

Konsulent søges til socialøkonomi i KAB-fællesskabet

KAB søger en stærk faglig profil inden for det socialøkonomiske felt til konsulentstilling i en 2-årig periode.
Der er tale om en konsulent , der kan bringer KAB videre og bistår med at integrere den socialøkonomiske faglighed i organisationen og i boligområder i KAB-fællesskabet.

I KAB har som del af organisationens bæredygtighedsstrategi sat fokus på den sociale bæredygtighed. Et af indsatsområderne er at understøtte socialøkonomi som tænkning og metode i KAB-fællesskabet på tværs af alle de KAB-administrerede boligorganisationer. KAB har derfor også nedsat en Socialøkonomisk Tænketank til at bistå i udviklingen af dette felt.

To af de store boligorganisationer i KAB-fællesskabet 3B og Boligorganisationen AKB, København arbejder med helt konkrete socialøkonomiske projekter og ønsker at fremme socialøkonomiske initiativer i flere af deres boligområder.

Derfor søger KAB en konsulent, der med et indgående kendskab til og netværk inden for det socialøkonomiske felt kan være projektleder for Tænketanken, lede og koordinere KAB’s øvrige indsatser inden for området samt konkret og meget aktivt vejlede og bistå de to boligorganisationer med deres projekter og ift. forretningsudviklingen af dem, fundraising, skalering, sparring m.v. Konsulenten kommer til at dele sin tid i de tre organisationer og bliver KAB’s indgang til socialøkonomien. Samtidig skal konsulenten også sikre netværk og tværgående videndeling og erfaringer inden for de forskellige projekter.

Ansøgningsfrist: d. 20. maj 2021 (jobstart 1.8.2021)

Læs hele jobopslaget her

Back To Top