skip to Main Content

Fairphone – verdens mest bæredygtige smartphone

Den hollandske socialøkonomiske virksomhed Fairphone producerer og sælger verdens mest etiske og bæredygtige smartphones. Med sit eksempel ønsker Fairphone at være med til at gøre hele elektronikindustrien mere fair og bæredygtig.

Historien
Fairphone startede oprindelig tilbage i 2010 som en kampagne imod konflikt-mineraler i elektroniksektoren. Konflikt-mineraler er mineraler der udvindes med henblik på at finansiere krige og konflikter.

I 2010 var smartphonen det mest udbredte stykke elektronik, hvorfor det var meget relevant at fokusere opmærksomheden på, hvordan og af hvad den fremstilles. En smartphone indeholder gennemsnitlig 38 forskellige sjældne mineraler, som udvindes i miner overhele verden f.eks. i Afrika. I forbindelse med kampagnen rejste folkene bag kampagnen bl.a. til Congo (Zaire) for at se på miner der bl.a. udvinder mineralet coltan, et mineral der anvendes i en lille zip i telefoner der bl.a. betyder, at man kan spare plads og fremstille tynde telefoner. Det blev hurtigt klart, at for folkene bag kampagnen at der ikke findes ”fair” miner. Udover at mange af de udvundne mineraler som tidligere nævnt anvendtes til at finansiere krige og konflikter og ikke til at udvikle lande, så arbejdede minearbejderne under dårlige og oftest farlige vilkår til en meget dårlig løn. Da folkene bag kampagnen rejste til Kina for at se på, hvordan forholdene var i de fabrikker der lidt længere fremme i forsyningskæden samler telefonerne, var det der heller ingen ”fair” fabrikker eller virksomheder der skabte ordentlige arbejdsvilkår eller lønninger for medarbejderne.
Hvis man ønsker at påvirke en sektor i en bæredygtig retning var der f.eks. inden for energisektoren mulighed for at købe vedvarende energi og inden for fødevaresektoren for at købe Fair Trade produkter. Men inden for elektroniksektoren var der ikke mulighed for at købe en fair og bæredygtig telefon. Folkene bag kampagnen spurgte derfor sig selv: ”Hvorfor laver vi den ikke bare selv?”. Og man blev enige om, at hvis man kunne forhåndssælge 5.000 telefoner, ville man gå i gang. Der var stor interesse for projektet og ideen blev promoveret via en crowdfunding kampagne. Det lykkedes at sælge 25.000 stk. af den første version af Fairphone, hvilket indbragte virksomheden 8 millioner euro.

I 2014 blev der produceret 35.000 Fairphones yderligere som også blev udsolgt.

På grund af vanskeligheder med licenspartnerne kunne Bas van Abel ikke levere de tilsigtede reservedele og softwareopdateringer til den første Fairphone.

Derfor begyndte Van Abel at planlægge en anden model, Fairphone 2, i 2014. Denne telefon blev udviklet helt internt af Fairphone B. V. Fairphone fik også institutionelle investorer med i forbindelse med udviklingen af Fairphone 2, og den hollandske regering påtog sig en stor del af kreditrisikoen. I slutningen af 2015 kom Fairphone 2 på markedet. Fairphone3 blev lanceret i september 2019 og Fairphone 3+ i august 2020.
Salget af Fairphones smartphones har været støt opadgående. Fra opstarten i 2013 til udgangen af 2019 havde Fairphone ifølge deres Impact Rapport 2019 solgt 220.000 Fairphones.

Fairphone sælger sine telefoner direkte via virksomhedens hjemmeside og gennem forhandlere og distributionspartnere, der også tæller nogle operatører i hele Europa som f.eks. Vodafone, Deutsche Telekom, Orange og 3.

Siden virksomheden i 2019 begyndte at sælge mere smartphone-tilbehør er salget af tilbehør og reservedele steget så det nu udgør 7% af virksomhedens samlede omsætning.

Fairphone sælger primært sine telefoner i Vesteuropa, men har de seneste år udvidede sin tilstedeværelse i Norden og Sydeuropa. Selv om det er en hollandsk virksomhed, er det største marked fortsat Tyskland hvor 42% af slaget går til.

Bas van Abel (Photo: Fairphone)

Bas van Abel
Bas van Abel er grundlægger og manden bag ​​Fairphone. Han havde allerede i sin barndom en interesse i at skabe ting, tage tingene fra hinanden og sætte dem sammen igen for at se hvordan de var bygget.

Han har studeret interaktionsdesign ved HKU University of the Arts Utrecht og senere har han afsluttet en grad i elektroteknik og programmering ved Delft University of Technology.
På University of the Arts Utrecht var hans eksamensopgave design og fremstilling af ​​et bord til børn med motorisk handicap.

Senere blev Bas en del af det hollandske tænketank Waag Society, hvor han spillede en nøglerolle i den oprindelige maker bevægelse og bragte ideen om Fablabs til Europa.
I forbindelse med sit arbejde i Waag Society etablerede han også verdens første open source restaurant, der tilbyder gratis adgang til opskrifter, idéer til indretning og kundekoncepter.
Bas blev senere kreativ direktør for Waag Society, og det var også her hans idé til Fairphone kom ud af en kampagne med fokus på konfliktmineraler i Den Demokratiske Republik Congo. Som nævnt før førte kampagnen til grundlæggelsen af ​​Fairphone, som bass stiftede i 2013 sammen med Miquel Ballester og Tessa Wernink.
Bas van Abel har medredigeret bogen Open Design Now, en bog, der fortaler for at omdanne design til en åben og delt disciplin, der skaber innovative produkter gennem en samarbejdende og verdensomspændende proces.
Fairphone har indbragt Bas van Abel en række priser bl.a. ‘s United Nations Momentum of Change Award, German Environmental Award og Global Economy Prize i 2018. Bas van Abel er i dag administrerende direktør i Fairphone.

Fairphones fire fokusområder
Fairphone bygger på en grundlæggende filosofi om at hensyn til miljø og mennesker bør være en naturlig del af al virksomhedsdrift i elektroniksektoren. Derfor arbejder virksomheden også sammen leverandører, lokalsamfund og industrien som helhed for at øge brugen af bæredygtige og ansvarlige materialer og for en mere ansvarlig praksis og bedre arbejderforhold i elektronikindustrien et skridt ad gangen.

Fairphone har fokus på fire hovedområder i sit arbejde med at gøre elektronikindustrien mere ansvarlig og bæredygtig:

1) At lave produkter der holder
We design for longevity, easy repair, and modular upgrades. Our goal is to make your phone’s hardware last as long as possible, and to provide the support to keep its software up to date. The longer you can keep your phone, the smaller its environmental footprint.
Mobiltelefoner betragtes af de fleste som en varer der skal opgraderes eller kasseres, så snart der kommer noget bedre.

Normalen er en markedstendens, hvor den gennemsnitlige telefon udskiftes hver 24. måned, med store påvirkninger af miljøet til følge.
Samtidig udvikles mobilteknologi meget hurtigt, hvorfor forbrugere hurtigt mister evnen til at reparere og forstår, hvordan de kan beholde deres telefoner længere.
Fairphone ønsker at virksomhedens værdi omkring lang holdbarhed er integreret direkte i designet af virksomhedens smartphones.

Fairphone 3 i moduler med skruetrækker (Photo: Fairphone)

Fairphone har derfor designet sine telefoner til at kunne have en lang levetid, til at være nemme at reparere og telefonen er lavet modulbaseret, så hvis der sker et uheld, skal man bare udskifte f.eks. skærmen og ikke hele telefonen. Når man f.eks. køber en Fairphone 3 følger der en stjerneskruetrækker med, som man nemt kan skille telefonen ad med. Fairphone 3 består af seks moduler, og her er batteriet medregnet, så den er forholdsvis enkel at overskue. Man kan så købe alle forskellige komponenter som reservedele hos Fairphone, og på den måde nemt selv skifte batteri, kamera, mikrofon eller skærm.
Målet er at få telefonens hardware til at holde så længe som muligt. Samtidig arbejder Fairphone også målrettet på at fremstille software, der kan understøttes i over 5 år. Fairphone arbejder ud fra devisen at jo længere man kan beholde sin telefon, jo mindre er dens miljømæssige fodaftryk.
Det ser ud til at holde stik. I 2018 var af 58,54% ud af de Fairphone 2 telefoner, der var solgt stadig var i brug. Og i 2019 var 55.12% af samtlige af de Fairphone telefoner, der var solgt stadig i brug.

2) At anvende bæredygtige og ansvarlige råmaterialer
Fairphone ønsker, at materialerne i deres telefoner kommer fra bæredygtige kilder – f.eks. genanvendt, Fairtrade, konfliktfri eller andre kilder, der skaber positiv social- og miljømæssig impact. Fairphone anerkender kompleksiteten i elektroniske forsyningskæder, og at det er svært at få tilstrækkelig med bæredygtige og ansvarlige råmaterialer. Men for at få et mål for, hvor stor en procentdel af bæredygtige og ansvarlige råmaterialer virksomhedens telefoner indeholder har har man valgt at kortlægge, hvor meget der anvendes af 8 såkaldte fokusmaterialer i Fairphones telefoner, baseret på oplysninger fra leverandørerne. Fokusmaterialerne er valgt ud fra, hvor Fairphone kunne skabe størst mulig impact.

Kobberudgravning i Congo (Photo: Fairphone)

For hver af materialerne har Fairphone sammenlignet vægten af den mængde der er skaffet fra bæredygtige og ansvarlige kilder med den totale mængde der er brugt i telefonen for at bestemme den endelige procentdel af bæredygtige materialer.

I 2019 i forbindelse med lanceringen af Fairphone 3 var i gennemsnit 32.75% af de 8 fokusmaterialer bæredygtige og ansvarlige råmaterialer. Fairphone forsøger at forbedre bæredygtigheden af de råmaterialer, der anvendes i telefonerne ud fra to vinkler:  En mere bæredygtig og ansvarlig minedrift og et øget brug af genbrugte materialer. Fairphone 3 er f.eks. lavet med brug af 40% genbrugsplast.
Fairphone sætter fokus på de ikke bæredygtige måder, som råmaterialer til mobilfremstilling tilvejebringes på det gælder både i forhold til menneskelige og miljømæssige omstændigheder ved at arbejde for at gøre tingene mere bæredygtigt. Med sit eksempel er virksomheden med til at gøre opmærksom på problemerne og dermed også til at skubbe hele elektronikindustrien i en mere bæredygtig retning.

3) At reducere elektronikaffald
Hvert år smider forbrugerne millioner af mobiltelefoner ud, fordi de fleste telefoner ikke er bygget til at holde, og fordi forbrugere hele tiden opfordres til at købe den sidste nye telefon. gen af de mobiltelefoner genbruges korrekt, men andre genbruges under farlige arbejdsforhold for mennesker eller ender på lossepladser.

Fairphone arbejder ud fra en cirkulær økonomi tænkning og tilskynder til at man genbruger og reparere Fairphones smartphones. Virksomheden undersøger også løbende, hvilke muligheder der er for genbrug af elektronik og og for at reducere elektronikaffald på verdensplan.
For hver telefon, der genbruges tilbyder Fairphone kontant refusion på Fairphone 3-ordrer gennem sit tilbagekøbsprogram.
Fairphone sælger også reservedele og tilbyder reparationsvejledninger, der hjælper Fairphone ejere med at beholde deres telefon så længe som muligt.

Virksomhedens tilbagekøbsprogram understøtter ligeledes genanvendelse og genbrug af gamle telefoner, og Fairphone forsker hele tiden i, hvordan man på bedst mulig vis kan genbruge telefonerne. Endelig samarbejder Fairphone med forskellige partnere for at forbedre den lokale indsamlingsindsats i lande, der kæmper med elektronisk affald bl.a. i Vestafrika.

I 2020 fik Fairphone 17.000 telefoner tilbage via sit tilbagekøbsprogram.
Af de brugte telefoner som returneres til  Fairphone kan 55% stadig bruges. De får først deres data slettet. Derefter renoveres de og sælges gennem en betroet partner, så en anden kan få glæde af telefonen.
45% af de returnerede telefoner der ikke længere fungerer genanvendes på en sikker måde. De sendes til et europæisk genbrugsanlæg, hvor man genindvinder de værdifulde materialer, som de indeholder.

4) At have fokus på mennesker
Fairphone arbejder på nye og innovative måder på at forbedre arbejdsglæden for ansatte i elektronikindustrien.
Det sker i samarbejde med Fairphones leverandører, hvor de ansatte på fabrikkerne bliver inddraget i indsatsen for at skabe bedre arbejdsvilkår med medarbejderrepræsentation, bedre indkomst og udviklingsmuligheder for alle.
Fairphones partnerskab med elektronikvirksomheden Arima i Kina, som står for at samle Fairphone3, er på alle måder et strålende eksempel på, hvordan Fairphone går forest og viser, hvordan det er muligt at gøre tingene på en anderledes og mere bæredygtig måde i elektroniksektoren. På de fabrikker i Kina og andre asiatiske lande, der står for at samle de fleste af de mobiltelefoner, der sælges på verdensplan er ordentlige arbejdsvilkår og en rimelig løn man kan leve af ikke hverdag. Langt fra.

Arima står for den endelige samling af Fairphone 3. Virksomhedens hovedkvarter er i Taiwan, hvor Fairphone-produktion finder sted på et af Arimas produktionsfaciliteter i Suzhou, Kina.
Arima er valgt som samarbejdspartner pga. virksomhedens tekniske kapacitet, men især deres interesse i at samarbejde med Fapiphone for at forbedre medarbejdertilfredsheden og de generelle arbejdsforhold. Arima forstår også Fairphones værdier og ambition om at øge bæredygtigheden gennem hele Fariphone mobiltelefonens livscyklussen.

Samling af Fairphones smartphones hos Arima i Kina (Photo: Fairphone)

Sammen med Arima har Fairphone f.eks. beregnet, hvor stor en merpris Fairphone har skulle betale pr. produceret enhed i bonus for at de medarbejdere som har stået for at samle Fairphone3 mobiltelefoner har kunnet tjene en løn, der er til at leve af. Det er et beløb på 1,50 euro pr. Fairphone 3, der er betalt som en bonus direkte til Arimas medarbejdere.

Efter medarbejdernes eget råd deles bonusen med alle medarbejdere, ikke kun dem, der arbejder med Fairphone-produkter. In 2019 modtog i alt 230 medarbejdere  en bonus 425 euro per person – hvilket svarer til halvanden gange den lokale månedsløn. Det var første gang at denne type bonus blev udbetalt i elektronikindustrien. Hvis alle de mobilmærker, som Arima strå for at samle, havde en lignende praksis så ville 100% af Arimas medarbejdere tjene en løn de kunne leve af.
Fairphone og Arima har sammen forpligtet sig til at investere 100.000 dollars om året i tre år i forbedringer baseret på medarbejderinput og ekspertrådgivning. Ud over en bedre løn har det bl.a. resulteret i, at der er organiseret demokratisk valg af nye medarbejderrepræsentanter, der tilbydes konstruktiv dialogtræning for ledelse og medarbejderrepræsentanter, 333 ansatte har været gennem sundheds- og sikkerhedstræning for 333 ansatte ved hjælp af det interaktive QuizRR-træningsværktøj, der er indført et kantineudvalg med medarbejderrepræsentanter og tilskud til bespisning er øget.

Fairphone Community
En af Fairphones styrker ligger et stort og dedikeret fællesskab af loyale kunder der støtter op om virksomhedens værdier og arbejde. Til dem har Fairphone oprettet et særligt ”Community” menupunkt på deres hjemmeside. Her er præsenteret finde nogen af Fairphones fortalerpersoner, man kan finde events og deltage i diskussioner. Der er også et Forum, hvor Fairphone-kunder og støtter kan udveksle erfaringer, søge hjælpe eller sælge telefoner eller reservedele.

Det såkaldte Angel-program er vokset ud af Fairphones Community og omfatter nu 50 Angles i 39 byer over hele Europa. Der er tale om et netværk af superbrugere som hjælper Fairphoneejere med at vedligeholde deres Fairphones, som er værter for lokale arrangementer, som deltage i teknologiske messer og dele Fairphones mission med et bredere publikum. Fairphone Angels er fint eksempel på, hvordan støtter hinanden for at løfte den samlede bevægelse for en mere bæredygtig elektronikindustri og for bæredygtighed generelt.

En transparent forretningsmodel bygget på fairness
Fairphone tilstræber som social virksomhed at være transparent i alt, hvad hvad virksomheden foretager sig.

Derfor kan man på Fairphones hjemmeside også finde en oversigt over hvad ens penge går til når man køber en  Fairphone 3.

Oversigten er baseret på en salgsvolumen på 100.000 enheder og en salgspris på 450 euro pr. stk.

41% – Produktionsomkostninger
Størstedelen af ​​telefonens omkostninger bruges til anskaffelse af bæredygtige råmaterialer, komponenter og produktion. Ud over fabriksarbejdet hos den kinesiske fabrik Arima, som samler Fairphones mobiler, så dækker dette også bonussen for som medarbejderne får oven i deres løn og finansiering af repræsentationsprogrammer for medarbejdere.

21% – Drift, salg og kampagner
Fairphone investerer i kampagner for at øge bevidstheden om problemerne i elektronikforsyningskæderne samt de løsninger, som virksomheden ser. Derudover dækker denne procentdel alle grundlæggende driftsomkostninger såsom  kundeservice, leje af kontor, en juridisk afdeling, HR og ledelsesteam.

21% – skatter, afgifter og gebyrer
Næsten en fjerdedel af telefonens pris går til at betale skat  (f.eks. moms) og andre afgifter.

16% – Produktudvikling og effektforskning
Fairphone investerer i forskning og udvikling af mere fair råmaterialer og arbejdsvilkår, modulære og langtidsholdbare smartphones samt i langsigtet softwaresupport.

1% – overskud
Det er de penge, Fairphone genererer som fortjeneste ved at sælge hver enkelt mobiltelefon – hver købt telefon hjælper Fairphone med at forblive uafhængig som en socialøkonomisk virksomhed og i at kunne investere i social og miljømæssig impact.

Hvad med fremtiden
Det er ikke sandsynligt at Fairphone vil udkonkurrere sine større konkurrenter. Men det er heller ikke Fairphones primære motivation for at gøre det de gør. Fairphone sigter efter at påvirke hele smartphoneindustrien så den bliver mere bæredygtig. Det gør de ved at vise konkurrenterne og kunderne, at det er muligt at lave en mere bæredygtig smartphone.
Selv om Fairphone ikke hører til blandt de største i branchen, har virksomheden i dag 75 ansatte, som i tråd med Fairphones værdier om at være bæredygtig på alle områder kommer fra 20 forskellige lande fra hele verden. Og Fairphone er også på en klar førsteplads i den globale elektronikindustri når det kommer til bæredygtighed og ansvarlighed. Fairtrade er således den eneste smartphoneproducent, som er

”Fairtrade gold certified” og det eneste og som har ”Ecovadis gold medal”. Herudover er Fairphone også B Corp certificeret.

I sin rejse mod at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig elektronikindustri søger Fairphone konstant områder, hvor der er mulighed for forbedringer. I den ånd har Fairphone f.eks. fornylig annonceret et partnerskab med engelske Honest Mobile, der er verdens første CO2 negative telefonnetværk. https://honestmobile.co.uk/ . I praksis betyder det at betyder, at Honest Mobile sørger for at der gennem træplantning tages dobbelt så meget CO2 ud af luften, som man som kunde skaber gennem opkald, sms og fotos såvel som emissionerne fra fremstillingen af ens telefon og aktiviteter hos Honest Mobile.

Fremadrettet planlægger Fairphone at fokusere endnu mere på fair materiale sourcing og længere levetid for mobiltelefonerne. Virksomheden vil også gerne øge salg og rækkevidde og give endnu flere mennesker mulighed for at kunne købe en fair smartphone.

Fairphone vil også fastholde og styrke sit arbejde gennem sine værdier og sit tankesæt for at skabe en bredere bevægelse for bæredygtig elektronik.

Ligeledes vil der være øget fokus på forskning, oprettelse af partnerskaber, deling af viden og best practice for at øge Fairphones positive impact.

Fairphone har naturligvis også spurgt sit community af støtter og kunder, hvilke ønsker de har i forhold til fremtiden. Et af ønskerne er bl.a. at Fairphone udvider sortimentet og udvikler sig til at blive Fairelectronic med produkter som en fair labtop og en fair tablet.
Vi må se om Fairphone efterkommer det ønske. Under alle omstændigheder er der stadig et kæmpe behov for at gøre elektronikindustrien mere ansvarlig og bæredygtig.

Hvis du selv skulle have fået lyst til at bidrage til at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri, kan du købe den seneste Fairphone 3+ via Fairphones hjemmeside her

Prisen ligger på ca. 3.700 kr.

I Danmark er også muligt at købe telefonen via f.eks. 3 Mobil sammen med abonnement her og hos Elgiganten her

Læs mere om Fairphone på:  www.fairphone.com/en

Læs Fairphones impact rapport 2019 her

Kilde: Fairphones hjemmeside, AshokaKiel Institute for the World Economy

Photos: Fairphone (CC BY-NC-SA)

 

Back To Top