skip to Main Content

The Human Aspect

Den norske sociale iværksætter Jimmy Westerheim har stiftet The Human Aspect, der er en non profit organisation, som har lavet verdens første life experience library på organisationens hjemmeside.
Biblioteket indeholder videointerviews, som The Human Aspect har lavet med mennesker fra 100 lande, hvor de fortæller om, hvordan de er kommet over svære situationer i deres liv. Videoerne er beregnet på at inspirere og hjælpe mennesker i svære situationer, hvor deres mentale sundhed er udfordret.

Ifølge WHO oplevet halvdelen af alle mennesker på et tidspunkt i deres liv at stå over for en alvorlig krise der udfordrer deres mentale sundhed.
Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen herhjemme er der blandt gymnasieelever 24 pct. af pigerne og 9 pct. af drengene der har dårlig mental sundhed, mens det på erhvervsskolerne er 27 pct. af pigerne og 11 pct. af drengene. I Norge er billedet noget lignende.

The Human Aspect´s vision er at udfylde den kløft, der er mellem det professionelle sundhedssystems tilbud indenfor mental sundhed og almindelige menneskers behov.
Samtidig ønsker The Human Aspect at gøre hjælp tilgængelig uafhængig af geografi og kultur.
Ved at gøre interviews frit tilgængelige digitalt, kan mennesker søge hjælp uanset, hvor de er i verden. Grundideen med interviewene er, at det er nemmere at komme igennem en krise, hvis man kan få råd fra en som allerede er kommet igennem den.
Gennem sin tilgang ønsker The Human Aspect at være med til at sikre, at ingen nogensinde behøver at står over for en større udfordring alene.

Jimmy Westerheim

Som 13 årig oplevede Jimmy Westerheim at sidde i et træ og overveje forskellige måder at tage sit eget liv på, bl.a. fordi han havde oplevet voldsom mobning i skolen. Fra det tidspunkt af blev hans kamp for at komme igennem krisen både en skygge men også en styrke og et brændstof for kreativitet.
Jimmy har en række erfaringer fra et arbejdsliv, hvor han både har arbejdet i Læger uden Grænser, International Shipping og indenfor sport, men ligesom han havde oplevet i skolen var mental sundhed heller ikke i arbejdslivet en del af samtalen.
Det gav ham ideen til The Human Aspect.
The Human Aspect interviewer mennesker fra alle aspekter af livet, som alle fortæller om deres process med at komme igennem en krise og de forskellige værktøjer og metoder, de har lært om i processen.
Jimmy anvender nu deres historier og hans egen til at undervise om værdien af mental sundhed og personlig udvikling til tusindvis af mennesker rundt omkring i verden.

The Human Aspect har optaget mere end 600 videoer til sit bibliotek med mennesker, der er kommet igennem mange forskellige for kriser. De flest interviews er med nordmænd, men som tidligere nævnt har mennesker fra mere end 100 forskellige nationaliteter bidraget med interviews.
Blandt videointerviewene er der 18 personer fra Danmark, som er blevet optaget som del af The Human Act´s Scandinavian Tour i januar 2020. Her blev der bl.a. optaget interviews i Århus, Odense og København. The Human Act har haft stor gavn af sociale netvært til at finde personer til interviewene, ligesom lokale samarbejdspartnere og coworking spaces som Matrikel 1 i København, DesignIt  i Århus og Coworking Plus i Odense har hjulpet med gratis lokaler til at optage interviewene.

Jimmy Westerheim holder oplæg hos DesignIt i Aarhus

Interviewene omhandler kriser indenfor en række forskelige områder som f.eks. depression, vold, misbrug afhængighed og mange flere ting. Brugere af platformen kan derfor søge målrettet efter interviews med mennesker, der har været igennem samme type krise som dem selv.
Alle interviewene er bygget op omkring tre spørgsmål:
1. Hvad har været dit livs hårdeste udfordring?
2. Hvordan håndterede du og gik ud over det?
3. Hvad har du lært?

The Human Aspect´s videobibliotek giver hurtigt overblik over de interviewede, hvor de kommer fra og hvilke livskriser de har gennemlevet.

Platformen har opbygget et unikt vidensbibliotek som bl.a. anvendes i skoler og til at undervise fagprofessionelle inden for mental sundhed.
Ved at gøre materialet tilgængeligt online, hvor mennesker står frem og frit fortæller om deres proces gennem krisen er man også med til at fjerne tabuer og gøre det nemmere for andre i krise at søge hjælp uden af skulle føle skam.

I nogen lande er der ikke meget hjælp til rådighed, hvis man står i en livskrise, så her kan The Human Aspect være et vigtigt tilbud og en vigtig hjælp til at komme gennem krisen.

Det har været meget vigtigt for Jimmy Westerheim at materialet på The Human Aspect´s platform skal være gratis tilgængeligt for brugerne. Mange af de mennesker, som har hårdt brug for hjælp har ofte ikke råd til at betale for det.
Midler til at drive organisationen skaffes på flere forskellige måder f.eks. gennem foredrag, kurser og undervisning for bl.a. private virksomheder. Jemmy Westerheim tilbyder foredrag indenfor en lang række temaer som f.eks. empowerment, mental sundhed, forebyggelse af udbrændthed og ledelse under Corona.
Organisationen får også midler gennem donationer fra private og fra store fonde, der gerne vil støtte ideen.
En af de helt store ressourcer ift. at drive organisationen er dog de mange frivillige, som hjælper med videooptagelse af interview, filmredigering og kommunikation. Frivillige lægger næsten 30.000 om året i forskellige opgaver i The Human Aspect.
Teamet bag The Human Acpect har erfaringer far at arbejde med mennesker i 12+ forskellige lande og består af en blanding af fuldtidsansatte og frivillige.

Jimmy Westerheim er for nylig blevet udnævnt til Ashoka Fellow og træder dermed ind i verdens største fællesskab af sociale iværksættere med mere end 3600 medlemmer.

Læs mere om The Human Aspect på: www.thehumanaspect.com

Back To Top