skip to Main Content

Store virksomheder støtter sociale iværksættere

This article is available in english here

En række store virksomheder er på forskellig vis involveret i at hjælpe sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder rundt omkring i verden. Vi lavet et lille overblik over nogen af de vigtigste initiativer.

Det er oplagt at det er gavnligt for socialøkonomiske virksomheder at få hjælp af de store virksomheder både i form af økonomisk støtte og i form af hjælp til kompetenceopbygning og forretningsudvikling. Men også for de store virksomheder er der mange fordele ved at indgå et støttende samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder.
På PR siden er et sådant samarbejde med til at vise at virksomheden er socialt ansvarlige og tænker på mere end blot at tjene penge. Og det er vigtigt.
Flere undersøgelser viser at millennium generationen (født mellem 1980-1996) foretrækker virksomheder der tager socialt ansvar. En undersøgelse fra Deloitte viser f.eks. at 76% af millennium generationen ser virksomheder som en kilde til at skabe stærk og positiv social impact, og de millennials der søger job ønsker at arbejde i en organisation, der ser sig selv som havende en social rolle og opgave. De ikke bare ønsker et job, hvor de får en høj løn men ønsker at arbejder for en virksomhed der har et positivt formål.

Store virksomheders samarbejder med socialøkonomiske virksomheder kan derfor være en vigtig del i at vise virksomhedens sociale profil og at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheden. Derfor er en meget anvendt model for samarbejde også at de store virksomheders medarbejdere gennem corporate volunteering involveres i at hjælpe de socialøkonomiske virksomheder.
Endelig kan store virksomheder ofte lærer af de socialøkonomiske virksomheder når det gælder om at tage socialt ansvar på nye og innovative måder.

Men lad os se lidt nærmere på, hvordan nogen af de store virksomheder rundt omkring i verden hjælper og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.

IKEA
IKEA har siden 2012 samarbejdet med sociale iværksættere over hele verden. Det er oprindelig sket ud fra et ønske om at skabe en positiv impact på verden ved at udvide IKEAs sortimentstilbud til at omfatte produkter eller services fra sociale iværksættere.
I første omgang er det sket via samarbejde med sociale iværksættere, som har produceret produkter til Ikeas varehuse. Det har bl.a. været sociale iværksættere fra Afrika, Indien og Thailand. Fra 2018 har IKEA udvidet til også at støtte til sociale iværksættere, der ikke nødvendigvis leverer et produkt eller en tjeneste til IKEA. Det blev i starten styret gennem en ny enhed IKEA Social Entrepreneurship B.V.
Ved at udvide til at støtte sociale iværksættere, der opererer alene, har det været IKEAs håb at understøtte fremvæksten af sociale iværksættere i hele verden. I dag er alle IKEAs indsatser ift. sociale iværksættere samlet i IKEA Social Entrepreneurship.

For at styrke samarbejdet med sociale iværksættere opfordre IKEA sine butikker over hele verden til at etablere partnerskaber med lokale sociale iværksættere. Resultatet er skræddersyede produkter og services, der ikke er en del af det almindelige IKEA-udbud, og som tilføjer værdi for IKEAs kunder.

Hvis man f.eks. besøger restauranten i IKEA i Bukarest vil man kunne opleve at få bagværk og brød, som er bagt af praktikanter og ansatte hos Concordia, der er en rumænsk socialøkonomisk virksomhed, som støtter udsatte børn, unge og familier ved at tilbyde professionel uddannelse og jobs.

I IKEA i Malmö kan kunderne købe stof og få det fremstillet efter mål i Yalla trappans systue, der ligger ved indgangen. Yalla trappan er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber job til kvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet.
IKEA arbejder sammen med en række civilsamfundsorganisationer for at støtte etablerede sociale iværksættere  med henblik på at øge deres impact. Bl.a. Ashoka NESsT, Acumen og WWF
Indtil nu har IKEAs samarbejde med sociale iværksættere i hele verden har skabt mere end 20.000 nye jobs.
Læs mere om IKEA Social Entrepreneurship her

Danske Bank
For at støtte sociale iværksættere og impact startups har Danske Bank udviklet en online digital platform +impact, hvor sociale iværksættere og investorer kan finde hinanden. Platformen rummer et online katalog over aktører i hele det nordiske impact-økosystem og er helt gratis at bruge.
+impact er rettet mod startups, der i deres kerneforretning arbejder med en eller flere af de store miljømæssige og sociale udfordringer som samfundet står over for.
Platformen skal overordnet være med til at gøre det tydeligt hvilke aktører i impact-økosystemet der er interesseret i hvad, for at det bliver tydeligt hvor der er fælles interesser. Alt sammen for at være med til at fremme bæredygtig omstilling og vækst i Norden.
I praksis kan en impact startup se, hvem investorer som venture-fonde, business angels, inkubatorer og acceleratorer og andre har investeret i tidligere og hvad investorerne er på udkig efter. Investorerne kan omvendt få et overblik over de startups der ligger inden for de områder de har fokus på og om der er potentiale for et samarbejde.
Der er mulighed for at parterne kan kontakte hinanden direkte gennem platformen – hvis parterne er åbne for det.
Endelig indeholder siden også et funding-værktøj, hvor startups kan få hjælp til at afklare hvad man skal gå efter en bevilling, en pitch til en angel eller andet.
Danske Bank har udover platformen lavet en række rapporter med kortlægninger af impact investeringer og impact startups i Norden.
Læs mere om Danske Banks +impact her

eBay
eBay UK oprettede i februar 2021et dedikeret udstillingsvindue for socialøkonomiske virksomheder for at tilskynde virksomhedens 29 millioner britiske kunder til at købe socialt.
Indsatsen sker gennem eBay for Change-programmet, der er et partnerskab mellem eBay, Social Enterprise UK​ og World Fair Trade Organization (WFTO)​, som har til formål at skabe positiv impact på tusindvis af job og levebrød i hele Storbritannien i løbet af de næste tre år. Programmet er primært rettet mod de sårbare lokalsamfund, der er blevet hårdest ramt af COVID-19.
Til at begynde med er 50 socialt ansvarlige og socialøkonomiske virksomheder virksomheder begyndt at handle på eBay via programmet, og det antal vil vokse markant i fremtiden. De deltagende virksomheder får fordel af nul gebyrer, en-til-en digital kompetencetræning og en betydelig marketinginvestering (hjælp til marketing) for at de kan tiltrække købere.Det er ikke ukendt for eBay at støtte sociale iværksættere. eBay stifter og tidligere CEO Jeff Skoll har siden 1999 støttet sociale iværksættere gennem Skoll Foundation.
Læs mere i artikel fra Pioneers Post her

SAP
Det tyskbaserede softwarefirma SAP støtter socialøkonomiske virksomheder gennem deres Corporate Social Responsibility indsats.
Det sker primært gennem tre indsatsområder:
1) Gennem partnerskaber hvor SAP CSR omhyggeligt udvælger nonprofitorganisationer og socialøkonomiske virksomhedspartnere, der primært arbejder indenfor kvalitetsuddannelse, klargøring til arbejdsmarkedet og ungdomsentreprenørskab. SAP Vi leverer kompetencer, teknologisk ekspertise og adgang til markeder for at styrke disse partneres evne til at skabe bæredygtig social impact og systemiske forandringer.

I 2019 har SAP bidraget til at opbygge kompetencerne hos mere end 1.200 innovative nonprofitorganisationer og socialøkonomiske virksomheder gennem ikke økonomiske bidrag til en værdi på 3,4 millioner euro, hvilket har påvirket minimum 950.000 menneskers liv over hele kloden på en positiv måde.
2) Gennem SAP Social Sabbatical, der er et pro bono frivilligt program designet til at aktivere og udvikle SAP talent, samtidig med at man hjælper nonprofitorganisationer og socialøkonomiske virksomheder, der fokuserer på digital integration, med at få deres virksomhed til at køre bedst muligt.
I programmet stiller forskellige medarbejderteams deres faglige ekspertise til rådighed i forbindelse med en kort opgave for at opnå tredobbelt effekt: at løse konkrete strategiske udfordringer for klientorganisationer, udvikle deltagernes centrale lederskabskompetencer og fremme medarbejdernes ønske om at foretrække SAP som arbejdsgiver.

3) Sociale Indkøb SAP er del af kampagnen, som er en kampagne startet af Social Enterprise UK hvor en række store virksomheder til sammen sigter efter at købe ind for 1 milliard pund hos socialøkonomiske virksomheder. Kampagnen blev lanceret i 2016.
Her ud over støtter SAP også andre initiativer for socialøkonomiske virksomheder med sponsorater eller enkelt donationer f.eks. Social Enterprise World Forum og Social Entrepreneurship Monitor rapporter i enkelte lande.

Læs mere om SAP CSR her

Barcleys
Den engelske bankvirksomhed Barclays støtter socialøkonomiske virksomheder ved at dele sin ekspertise og kompetencer gennem mentoring. Her undersøger de socialøkonomiske virksomheder  sammen med Barcleys medarbejdere og eksperter de vigtigste udfordringer, de står over for, potentielle løsninger og den støtte, investering og finansiering, der er til rådighed for fremtidig udvikling og vækst.

I 2019 leverede 700 af Barcleys ansatte mentoring til 69 socialøkonomiske virksomheder over hele England gennem Barclays Eagle Labs gennem et partnerskab med Big Issue Invest.

Barclays er også del af en Social Enterprise UK´s Corporate Buy Social Program, og støtter på den måde socialøkonomiske virksomheder i England ved at købe ind hos dem.

Deloitte
Verdens største konsulentfirma Deloitte har længe haft interesse for socialøkonomiske virksomheder. Deloitte har en lidt bredere forståelse af begrebet socialøkonomisk virksomhed. Her forstås en socialøkonomisk virksomhed som den samfundsansvarlige virksomhed, der ud over at tjene penge også lytter til eksterne såvel som interne interessenter, ikke kun forretningspartnere og kunder, men alle parter i samfundet, som organisationen påvirker og er påvirket af.
I Deloitte GLOBAL Human Capital Trends report fra 2018 understreger virksomheden da også at deres reseach viser at socialøkonomiske virksomheder er på fremmarch. Rapporten fik titlen “The Rise or Social Enterpise” Rapporten er verdens største studie der over tid viser udviklingen inden for HR, talent og andre relaterede emner. I 2020 fik rapporten titlen ”The Social Enterprise at Work” og i 2021 er titlen “The Social Enterprise in a world disrupted.”

Deloitte har også støttet flere forskellige initiativer som hjælper sociale iværksættere med at udvikle deres virksomhed. I oktober 2020 lancerede Deloitte Global f.eks. et samarbejde med Resolution Project, der er en globalt nonprofit organisation, der udvikler socialt ansvarlige unge ledere og støtter dem i at få en positiv impact.

Initiativet skal fungere som Deloitte Globals signatur program for corporate volunteering og skal yde støtte til unge sociale iværksættere i 80+ lande rundt om i verden.

Mange unge har energi, vilje og vision til at løse globale problemer, men de mangler ofte adgang til den kapital, uddannelse og støtte, der er nødvendig for at deres kan blive til virkelighed.

Deloitte Globals samarbejde med Resolution Project tilbyder unge forandringsagenter opstartsfinansiering og ansatte i Deloitte Global tilbyder deres expertise og støtte i forbindelse med iværksættelse af massevis af nye socialøkonomiske virksomheder.
Ud over at være sponsor og levere ekspertise i forskellige støtteprojekter er Deloitte også del af Social Enterprise UK´s Corporate Buy Social Program.

Unilever
Unilever oprettede Transform Network programmet i 2015 for at støtte socialøkonomiske virksomheder, der imødekommer behov hos husholdninger med lav indkomst i udviklingslande.

Det er i første omgang sket i et partnerskab med U.K.’s Foreign, Commonwealth, and Development Office og sidenhen er Ernst & Young og MasterCard kommet med som partnere i programmet.

Gennem økonomisk og forretningsmæssig støtte til netop disse socialøkonomiske virksomheder, har TRANSFORM til formål at give op til 100 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara og Sydasien adgang til produkter og services, der kan forbedre deres sundhed, levebrød, miljø eller trivsel inden 2025.

TRANSFORM har indtil nu støttet 56 projekter i 13 lande og er nået ud til mere end en million mennesker.
At sætte erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet sammen med de styrker som hver sektor har, er afgørende ift at støtte socialøkonomiske virksomheder for at man kan sikre nogle af verdens mest sårbare lokalsamfund beskyttelse.

Derfor har Transform lanceret initiativet TRANSFORM Survive & Thrive, der skal hjælpe med at støtte de socialøkonomiske virksomheder, som har mest brug for det.

En af de virksomheder som initiativet har støttet er Maya, der er en virksomhed, der giver digital adgang til læger og sundhedseksperter i Bangladesh. Ved at give Maya muligheden for at øge deres digitale markedsføring og oprette billige abonnementer, har virksomheden været i stand til at nå de mennesker der har et presserende behov for sundhedsoplysninger, og som ikke selv har været i stand til at få adgang til dem via de sædvanlige kilder på grund af pandemien. Maya øgede sin kapacitet, så virksomheden var i stand til at imødekomme den hurtigt stigende efterspørgsel, reducerede abonnementspriserne og øgede marketingaktiviteten med hjælp fra Transforms  Survive & Thrive initiativ.

Det er oplagt at teknologi er en vigtig faktor ift. at støtte socialøkonomiske virksomheder, men det er vigtigt at indsatsen designes med og for samfundet. Teknologi kan være nøglen, men skal integreres med omtanke for at imødekomme lokale behov og muligheder.

Læs mere om Transform her

Ferd
Den norske industri- og finanskoncern Ferd har siden 2009 drevet et støtteprogram for sociale iværksættere kaldet “Ferd Sosiale Entreprenører”. Igennem programmet har Ferd investeret i sociale entreprenører, der reflekterer selskabets vision om at skabe varige værdier og sætte tydelige spor.
Som del af indsatsen afholdes der hvert år en Sosentkonferanse – der gør status på Ferds arbejde med sociale iværksættere og som har fokus på relevante emner indenfor feltet. Ferd udgiver også en årlig rapport om indsatsen.

Ferd´s arbejde med sociale entreprenører har til hensigt at vise, at investeringer i socialt entreprenørskab er værdiskabende.
Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sociale iværksættere, der skaber gode sociale og økonomiske resultater. Gennem en kombination af kapital, ekspertise og netværk styrker Ferds program virksomhedernes muligheder for succes. Ferd arbejder også med den offentlige sektor for at skabe gode værktøjer og rammebetingelser for samarbejde med de sociale iværksætteres virksomheder.
Ferd har pt. 10 virksomheder i den aktive portefølje, hvoraf nogle får økonomisk tilskud. De fleste støttes dog via en aktieinvestering. De sociale iværksættere, der modtager tilskud, arbejder aktivt med udvikling og vækst i en periode på tre år. Kapitalinvesteringer kombineres med at Ferd tilbyder de sociale iværksætteres virksomheder et bestyrelsesmedlem enten fra Ferd eller fra Ferds datterselskaber og en dedikeret forretningsudvikler. Hensigten er at de sociale entreprenører og deres virksomheder skal være uafhængige af støtte efter 3 år.
Læs mere om Ferd Sosiale Entreprenører her

PWC
Revisions- og konsulentvirksomheden PwC’ hjælper sociale iværksættere gennem virksomhedens Social Entrepreneurs Club, der er et netværk bestående af 250 socialøkonomiske. Initiativet sigter mod at støtte det voksende antal socialøkonomiske virksomheder i England.

De socialøkonomiske virksomheder der er medlem af netværket får bl.a. tilbudt adgang til eksklusive netværk og muligheder for kompetenceudvikling og mentoring, der leveres af PwC UK og er designet til at hjælpe sociale iværksættere med at udvikle og vækste deres forretning og deres impact.

Social Entrepreneurs Club har fire kernetilbud til sociale iværksættere.

Mentoring
Her tilbyder PwC UK, alle der arbejder for en af de socialøkonomiske virksomheder i Social Entrepreneurs Club adgang til en PwC-mentor.
Coaching
Initiativet tilbyder skræddersyede sessioner med PwC UK-partnere og -medarbejdere, der hjælper sociale iværksættere med at fokusere på et specifikt emne eller udfordring.
Netværk
Medlemmer af Social Entrepreneurs Club kan deltage i Netværksevents, som forbinder medlemmer med ledere fra andre socialøkonomiske virksomheder og fra PwC´s netværk af medarbejdere og kunder.
Kompetenceudvikling
Her tilbydes korte og interaktive sessioner med PwC-partnere og medarbejdere hjælper medlemmerne med at forbedre deres færdigheder og udvikle nye inden for områder som regnskab, økonomi, effektmåling, forslagskrivning og digitale medier.

PwC-partnere og medarbejdere har de seneste år lagt mere end  end 6.000 timer og hjulpet 485 engelske socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere om PwC´s Social Entrepreneurs Club her

DBS
DBS er en Singapore-baseret bank, der bruger en betydelig mængde tid og ressourcer til sociale initiativer. DBS har tilbage i 2014 etableret DBS Foundation som aktivt støtter socialt iværksætteri.
DBS Foundation arbejder med socialøkonomiske virksomheder i Singapore, Indien, Indonesien, Kina, Taiwan og Hong Kong for at hjælpe dem med at skalere deres forretning og impact.
Fonden samarbejder også med en række partnere, som arbejder med at udvikle socialøkonomiske virksomheder bl.a. NUS Enterprise, HUB Singapore, Village Capital og Tata Institute of Social Sciences i Indien, SE Insights i Taiwan, YouChange Foundation i Ud over fonden og dens initiativer støtter banken selv sociale iværksættere gennem en innovativ og fremadrettet politik, hvilket er atypisk for en traditionel finansiel institution.

Helt konkret har tilbyder DBS gennem sin Social Enterprise Package   sociale iværksættere en en erhvervskonto, hvor de ikke skal betale oprettelsesafgift eller gebyrer. der er heller ikke krav om at der skal være et minimum månedligt indestående.
DBS Foundation støtter også AsiaForGood, der er en online platformen, som sigter mod at opbygge et fællesskab af ligesindede socialøkonomiske virksomheder og socialt ansvarlige fortalere gennem en online database og via regelmæssige nyheder og opdateringer af forskellige events indenfor socialt iværksætteri.

Photo: by CoWomen on Unsplash

 

 

 

 

Back To Top