skip to Main Content

Vehicles for Change

Vehicles for Change er er non-profit virksomhed i USA der arbejder for at skabe social forandring for familier og enkeltpersoner gennem formidling af brugte biler og jobtræning for tidligere fængselsindsatte.

I staterne Maryland og Michigan har Vehicles for Change siden 1999 indsamlet og videreformidlet brugte biler til udsatte familier og enkeltpersoner. For mange mennesker der har mistet deres job eller kun har deltidsarbejde med lav indkomst er manglende mobilitet en yderligere barriere i forhold til at finde et nyt job, få fodfæste på arbejdsmarkedet, klare basale udfordringer i hverdagen og deltage i samfundslivet generelt – og her tilbyder Vehicles for Change en konkret mulighed der kan gøre en stor forskel.

Bilerne skaffes via private der donerer bilerne til Vehicles For Change som reparerer og opdaterer dem efter gældende sikkerhedsstandarder. Bildonationen udløser et særligt skattefradrag der ofte er mere ’lukrativt’ for donorerne end hvis bilen var blevet solgt. Bilerne formidles til lavindkomst-familier eller -personer der henvises gennem det lokale socialcenter. De får tilbud om at købe de genbrugte biler til lave priser fra $950 som kan betales over 12 måneder til et lavrentet lån der giver dem mulighed for at opbygge kredit. Samtidig gennemgår de et kursus i forskellige aspekter af bil-ejerskab – økonomi, teknik, forsikringer mv. De formidlere biler er garanteret med en ’levetid’ på mindst et halvt år, og med almindelig vedligeholdelse to år eller mere. Siden 1999 har Vehicles For Change formidlet mere end 6900 biler og derigennem skabt positiv social forandring for mere end 24.000 mennesker.
Vehicles For Change kan i følge deres egen undersøgelse fra 2011 se, at 75 procent af VFC-modtagere har fået et bedre job og/eller har øget deres indtjening i gennemsnit 7.000 dollars inden for det første år.

Som del af projektet driver Vehicles For Change samtidig et jobtræningsprogram for tidligere fængselsindsatte gennem deres egen autoværkstedskæde Full Circle Auto Repair & Training Center. For mange tidligere straffede er tiden efter løsladelse forbundet med stor økonomisk og social usikkerhed, det er svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og for over 70% af dem der ender i fængsel igen er manglende muligheder for en stabil indkomst den primære årsag. Full Circle Auto Repair & Training Center er en kæde af autoværksteder der tilbyder jobtræning, støtteprogrammer, uddannelse og jobs til tidligere indsatte. Værkstederne tilbyder teoretisk og praktisk undervisning der munder ud i en certificeret automekanikeruddannelse, alle deltagere får tilknyttet en personlig mentor, og samtlige der fuldfører programmet er efterfølgende garanteret et job i autobranchen. Ved at benytte Full Circle Auto Repair & Training Center til bilreparationer, eftersyn mv. bidrager kunderne således til at udsatte borgere kan vende tilbage på arbejdsmarkedet, og samtidig bidrager indtægterne fra værkstederne til den støtte Vehicles For Change giver til udsatte familier.

Vehicles For Change samarbejder med en række private fonde der yder økonomisk støtte samt en række private firmaer der bistår med konkrete løsninger der muliggør projektet – eksempelvis en bank der står for de lavtforrentede billån og en række autoværksteder der står for istandsættelsen af bilerne og tilbyder rabatter til de familier som indgår i programmet.

I foråret 2019 opstartede Vehicles For Change yderligere et non-profit projekt i Oregon, hvor skolebusser ombygges til at kunne fungere som udgiftslave og mobile hjem for familier der mangler et sted at bo. Hjemløshed er et hastigt voksende problem i USA, huspriser og lejepriser stiger, lønudviklingen stagnerer, og der for få billige boliger i forhold til det reelle behov.

Vehicles For Change ombygger de udrangerede skolebusser og formidler dem til visiterede familier der bor i bussen og betaler husleje i et år, hvorefter de får mulighed for at købe bussen til lavt forrentede lån – og indtægterne fra buskøbene går så til at ombygge flere busser. Det praktiske med at finde en egnet ’parkeringsplads’ og vedligeholdelse af bussen varetages af Vehicles For Change.

Med bus-projektet skabes der ikke bare social forandring for de familier der flytter ind, der åbnes også muligheden for et stort genanvendelses-potentiale. Skolebusserne der ombygges doneres fra de lokale skoledistrikter, og på nationalt plan kører der cirka 480.000 skolebusser rundt i USA, deres forventede køretid er cirka 12 år, hvilket betyder at mellem 3000 og 5000 skolebusser udrangeres hver måned året rundt. Frem for at ende som skrot eller på auktion kan en genanvendt ombygget bus bidrage til bæredygtighed ved at spare affald og samtidig virke som et ressourcebesparende hjem for de nye beboere – og Vehicles For Change satser på fremadrettet at gøre busprojektet endnu mere bæredygtigt med at basere de ombyggede hjem på solenergi.

Vehicles For Change har siden 2005 drevet Freedom Wheels, der er en detailforretning for brugte biler, der er åben for offentligheden, så brugere har mulighed for at købe bilerne til lave priser. Nogle donerede køretøjer (såsom luksusmodeller eller biler med en høj markedsværdi) repareres og efterses af Automotive Service Excellence (ASE) og Maryland-certificerede inspektører. Herefter sælges de gennem Freedom Wheels for at maksimere donorernes skattefradrag og forøge VFC’s økonomiske afkast. Alle indtægter går til forberede flere køretøjer til familier, der har brug for dem.
Freedom Wheels, gør det muligt for VFC at fungere som en socialøkonomisk virksomhed og finansiere sine egne aktiviteter og vækst.

Læs mere om Vehicles for Change på: www.vehiclesforchange.org

Se en YouTube Video der introducerer Vehicles for Change-konceptet her

Læs mere om Full Circles Service Center her

Læs mere om bus-projektet her

 

Back To Top