skip to Main Content

SED med i nyt Erasmus+ projekt om socialt iværksætteri

Mandag d. 9. november 2020 havde Sociale Entreprenører i Danmark sammen med organisationer fra 4 andre lande omkring Østersøen opstarts møde på projekt “Social entrepreneurship networking of the Baltic Sea region”.

Projektet, der er støttet af EU´s Erasmus+ pulje, er en fortsættelse af et samarbejde, som SED siden 2014 har haft med organisationer i Østersølandene, der støtter socialt iværksætteri i netværket ”Social Entrepreneurship Support Network in the Baltic Sea Region”.

Udover at vedligeholde netværket skal projektet videreudvikle og opdatere platformen www.socialenterprisebsr.net som netværket siden 2014 har drevet sammen.
Det betyder bl.a. et løbende arbejde med:

  • At opdatere den fælles database med eksempler på socialøkonomiske virksomheder – en database som allerede nu indeholder mere en 400 socialøkonomiske virksomheder fra 12 forskellige lande omkring Østersøen.
  • At opdatere platformens internationale kalender med begivenheder inden for det socialøkonomiske felt i Europa og resten af verden.
  • At lægge artikler om emner inden for socialt iværksætteri op på platformens blog
  • At lægge beskrivelser af undervisningsmaterialer, digitale værktøjer til online samarbejde samt materialer om effektmåling op på platformens bibliotek.
  • Beskrivelse af forskellige støttetiltag funding, inkubatorer og støtteorganisationer til platformens sektion over støttemuligheder for sociale iværksættere.

Udover arbejdsopgaverne er der i projektet indlagt tre partnermøder i Estland, Polen og Litauen som skal hjælpe med at vedligeholde og udvikle netværket. Måderne afholdes under forudsætning af at Corona-situationen tillader det.

Projektet køre fra september 2020 til august 2022 og nedenstående fem organisationer deltager:

Stowarzyszenie “Baltycki instytut Spraw Europejskich I Regionalnych” (BISER) – Poland

Sociale Entreprenorer i Denmark – Denmark

Socialiniu Investiciju Fondas – Litauen

Socialas Inovacijas centrs -Letland

Involved NGO – Estland

 

For yderligere information om projektet kontakt: Per Bach email. per@socialeentreprenorer.dk

 

Disclaimer:
This publications has been prepared within SENBS project No. 2020-1-EE01-KA204-077999. The content of this publication is the sole responsibility of the project coordinator and may not always reflect the views of the European Commission or the National Agency. 

 

 

 

Back To Top