skip to Main Content

Ny EU-rapport om socialøkonomiske virksomheder og digital teknologi

En ny EU-rapport undersøger, hvordan den sociale økonomi og socialøkonomiske virksomheder, der får stigende betydning for europæisk økonomi, står overfor udfordringerne i forbindelse med den forestående digital omstilling.

“New technologies and digitisation: opportunities and challenges for the social economy and social enterprises” som rapporten hedder, fokuserer på, om, hvorfor, hvordan og i hvilket omfang integrationen af ​​digitale platforme og avancerede teknologier (dvs. Open Source, kunstig intelligens, internet of things, big data,…) kan påvirke socialøkonomiske virksomheders design og den sociale og samfundsmæssige impact de skaber.
Rapporten viser, at de muligheder der ligger i digitale platforme og avancerede teknologier i forhold til automatisering og forenkling af operationer åbner muligheder for den socialøkonomiske sekter med hensyn til at kunne øge rækkevidde og forbedre effektivitet.

Digitaliseringen understøtter også udviklingen af ​​nye og innovative sociale services og arbejdsvilkår, der kan hjælper med at løse både eksisterende og nye sociale og samfundsmæssige problemer.
Det forventes at denne tendens fortsætter og derfor bør de europæiske institutioner og medlemsstaternes politikere samt de sociale iværksættere forpligte sig til at fremme og understøtte den digitale transformation af den socialøkonomiske sektor.
Ressourcer til forskning og innovation såvel som traditionelle indtægtskilder kommer til at spille en vigtig rolle for udvikling og anvendelse af digitale teknologier i den socialøkonomiske sektor.
På samme måde bliver det også nødvendigt at udvikle iværksætter- og digitale færdigheder hos aktører i den sektoren, for at gennemføre en digital transformation.
Samarbejde mellem forskellige interessenter i understøttende sammenhænge (sociale klynger, kreative rum eller inkubatorer) kan også være med til effektivt fremme den digitale moderniseringen af ​​den socialøkonomiske sektor.

Endelig anbefaler rapporten at den lovgivning der regulerer de forskellige aktører i den socialøkonomiske sektor harmoniseres, for at fremme væksten i sektoren på tværs af medlemsstater.
Rapporten konkludere opsamlende at digitale platforme og avancerede teknologier på den måde kan være med til at etablere en europæiske digital socialøkonomisk sektor der kan matche de samfundsmæssige udfordringer vi står overfor i det 21. århundrede.

Rapporten er skrevet af et konsortium ledet af Q-PLAN INTERNATIONAL og med deltagelse af Manchester Institute of Innovation Research, The University of Manchester og United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology.

Læs hele rapporten her

 

Back To Top