skip to Main Content

Madfærd – Skolemad med bæredygtige visioner

Madfærd er en virksomhed i Ry der tilbyder madordning og madskole i ét koncept til skoler, der gerne vil tilbyde elever og personale en sund, spændende, lærerig og bæredygtig madordning.

Madfærd blev etableret i 2019 på Mølleskolen i Ry med en vision om at ændre madkulturen i skolen med fokus på bæredygtighed, madglæde og fællesskab under overskriften ”Mere end et måltid”.

Næsten halvdelen af børns måltider bliver spist væk fra hjemmet i løbet af deres skoledag. Men madpakkens sammensætning bliver ofte underprioriteret i en travl familiehverdag, den bliver ofte uinspirerede og kedelig – og ender for tit som noget der skal overstås, bliver sjældent spist op og ryger helt eller delvist i skraldespanden.

Madfærd tilbyder et alternativ til madpakken med en skolemadsordning hvor maden til frokost og mellemmåltider produceres lokalt på skolen i fællesskab med eleverne og skolepersonale. Madordningen er forældrebetalt via et fleksibelt bestillingssystem og en madordning til konkurrencedygtige priser.

Elevernes timer i hjemkundskab samles så de i alt går 4 uger i Madfærds Madskole. Her tilbereder de skolemaden fra bunden, lærer de praktisk håndværk omkring madlavning, og lærer samtidig om råvarer, bæredygtighed og madspild. På den måde styrkes børnenes kompetencer og forudsætninger for at træffe sunde og bæredygtige valg omkring maden i deres hverdag.

Madskolen handler ikke kun om læring men samtidig om madglæde og samvær. Alle måltider laves lokalt på skolen så duften og madglæden kan brede sig, og undervisningen fokuserer på at øge elevernes mod på nye madoplevelser. Maden serveres af madskoleeleverne ude i klasserne og spiseområderne, og på den måde bliver skolemaden et omdrejningspunkt for sociale måltids-fællesskaber.

Ud over at bidrage til elevernes sundhed, madbegejstring og sociale fællesskaber kan Madfærds madordning desuden nedbringe klimaaftrykket betydeligt, da man ved at lave skolemad på stedet sparer emballage, transport, råvarer, affald mv.

Målet om bæredygtighed handler for Madfærd om gennemtænkte løsninger i alle dele af virksomheden – derfor laves der mad med sæsonens råvarer, der handles ind hos de bedste lokale leverandører, og virksomheden arbejder aktivt for at redde mad og mindske madspild.

Samtidig arbejder Madfærd med social inklusion og integration som del af deres virksomhedskoncept. I partnerskab med Skanderborg Kommunes integrationsteam tilbyder Madfærd praktik og IGU-ansættelser til kvinder med flygtninge-/ indvandrer-baggrund som i Madfærds skolekøkken kan opnå varige kvalifikationer og positive erfaringer som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Forløbet tilpasses den enkeltes kompetencer og bidrager samtidig positivt til kvindernes integration i lokalsamfundet.

Aktuelt har Madfærd base på Mølleskolen i Ry, og arbejder på at indgå samarbejde med flere skoler og kommuner.

Læs mere på Madfærds hjemmeside https://madfaerd.org/

Madfærd kan også følges på Facebook

Læs artikel om Madfærd i Lokalavisen Skanderborg her

Back To Top