skip to Main Content

Erhvervslivet og verdensmålene 2020

Erhvervslivet og verdensmålene 2020 er en ny publikation, hvor Danmarks Statistik belyser udviklingen siden 2010 i de danske virksomheders bidrag til verdensmålene med afsæt i eksisterende statistik.

Danmarks Statistik følger 14 branchegrupper og ser på både økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.
Her er det tydeligt at de danske virksomheder især har fokus på de grønne verdensmål. Af tallene fremgår det da også, at der er sket fremskridt f.eks. ift. at begrænse udledningen af drivhusgasser og spare på energi og vandforbrug, mens der på de sociale er et lidt mere blandet billede. Sygefraværet er f.eks. steget mens der er færre arbejdsulykker. Der er sket et fremskridt ift. ligeløn uanset køn mens der stadig er for få kvinder i direktioner og bestyrelser. ligger uændret lavt.

Ud over at se på hvordan det går med opfyldelsen af verdensmålene ser publikationen også på branchernes betydning i forhold til de enkelte mål, hvor det f.eks. er tydeligt at udviklingen indenfor transport og landbrug er helt afgørende for hvordan det går med klimaindsatsen, mens andre erhverv har mindre indflydelse.

Publikationen er inspireret af FN-organisationen UNCTAD´s arbejde med virksomheders rapportering, også om ikke-finansielle forhold.

Indikatorerne der er brugt i publikationen vil løbende blive opdateret www.dst.dk/sdgal.
Rapporten Erhvervslivet og verdensmålene 2020 kan downloades her

Kilde: Danmarks Statistik

 

Back To Top