skip to Main Content

European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM)

Danske socialøkonomiske virksomheder opfordres hermed til at deltage i spørgeundersøgelsen European Social Entrepreneurship Monitor.
Sociale Entreprenører i Danmark er del af det store europæisk projekt, hvor en række lande skal samle detaljerede data om socialøkonomiske virksomheder i en stor årlig national rapport.
Data til projektet indsamles på basis af en stor spørgeundersøgelse, der blev lanceret d. 22. september 2020 i forbindelse med Social Enterprise World Summit Digital.
Socialøkonomiske virksomheder kan deltage i spørgeundersøgelsen gennem linket her

I Danmark arbejder Sociale Entreprenører i Danmark på at skaffe finansiering til at kunne producere en gennemarbejdet dansk rapport ”Social Entrepreneurship Monitor Danmark” (på tryk og digitalt) i 2021-2023. Danmark deltager derfor i 2020 i ESEM som et pilotprojekt, hvor SED lægger frivillige timer, så det er muligt at gennemføre de grundlæggende aktiviteter i projektet.
Selv om der ikke i 2020 er ressourcer til at lave en trykt dansk rapport, vil de danske data i 2020 bidrage til den samlede europæiske – European Social Entrepreneurship Monitor 2020 rapport, der efter planen udkommer i maj 2021. De danske data vil også være offentligt tilgængelige som en dansk basisrapport, der udkommer i august 2021. Resultaterne vil på den måde være med til for første gang nogensinde at give et mere detaljeret billede af den socialøkonomiske sektor i Danmark.
Derfor håber SED også at så mange socialøkonomiske virksomheder i Danmark som muligt vil bidrage med at udfylde spørgeundersøgelsen. Det er der mulighed for at gøre indtil d. 3. november 2020.
Som nævnt satser SED på at have finansieringen på plads fra næste år, så Danmark kan være fuldt med i projektet i fra 2021.

Baggrund
Sociale Entreprenører i Danmark har det seneste års tid arbejdet sammen med støtteorganisationer for sociale entreprenører fra en række andre europæiske lande igennem European Social Entrepreneurship Monitor projektet (ESEM) om at producere nationale statusrapporter for socialøkonomiske virksomheder.
ESEM projektet er koordineret af Euclid Network – der er en europæisk netværksorganisation for socialøkonomiske virksomheder og støttet af EU-Kommissionen. (Se mere om Euclid under “Yderligere information”).
Målet med ESEM projektet er at råde bod på den store mangel, der er på data i Europa omkring socialøkonomiske virksomheder. Projektet skal således være med til at skabe konkret dokumentation for sektorens status og impact for på den måden bedre at kunne informere beslutningstagere, regering, virksomheder og civilsamfund. Med bedre dokumentation i hænderne, er der bedre mulighed for at motivere beslutningstagere nationalt og på EU plan til at lave indsatser for at styrke og fremme de socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for at løse nogen af mest presserende udfordringer, vi står over for og for at indfri FN´s verdensmål.

I dansk kontekst er der aldrig lavet en statusrapport for socialøkonomiske virksomheder med konkret og detaljeret statistik fra området. De seneste rapporter er overbliksrapporter fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder og SFI i 2013 og en komparativ analyserapport fra CBS i 2018. Samtidig er der ingen national instans for vidensindsamling, idet det Nationale Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder blev lukket tilbage i 2015.

ESEM projektet bygger videre på gode erfaringer med at lave en national SEM rapport i England, Holland og Tyskland og tanken er nu på årlig basis at lave en national statusrapport i alle de otte lande, som deltager i projektet (Danmark, Sverige, Estland, Portugal, Kroatien, England, Holland og Tyskland).
Rapporten udfærdiges på basis af et metastudie af data indsamlet fra en online spørgeundersøgelse, der er udformet af bl.a. tyske forskere. Undersøgelsen samler data fra socialøkonomiske virksomheder på både nationalt og europæisk niveau. Resultaterne formidles i en trykt og en digital rapport.
Når der er skaffet finansiering til den danske monitor er det desuden planen fra 2021 at inkludere enkelte interviews med centrale aktører i det socialøkonomiske felt og case-eksempler.
I forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne fra Social Enterpreneurship Monitor Danmark ønsker SED sammen med en række samarbejdspartnere fra 2022 at afholde en årlig konference for de mest centrale aktører i feltet, hvor også politikere, beslutningstagere, forskere, medier og andre interesserede inviteres. Her uddeles også trykte eksemplarer af rapporten.
I Danmark står Roskilde Universitet for den akademiske analyse af de indsamlede data og Luise Li Langergaard fra Roskilde Universitet er også med i den europæiske gruppe af forskere, der er tilknyttet ESEM projektet.

I forbindelse med arbejdet med at skaffe midler til at kunne producere den danske rapport i 2021-23 har SED indsamlet interessetilkendegivelser fra en lang række af organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og socialøkonomiske virksomheder, som vil bakke op om projektet heriblandt Kooperationen, DISIE og Reach for Change, Projekter imidt, VIA UC, CBS og RUC.

 

Yderligere information
Man kan læse mere om ESEM projektet her

Den tyske “Deutscher Social Entrepreneurship Monitor” rapport fra 2019 kan ses her

Om Euclid Network
Euclid Network er den europæiske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder, som samler nationale socialøkonomiske virksomhedsnetværk, inkubatorer, universiteter, forskningscentre og sociale investorer, der opererer i 40+ lande. Siden etableringen i 2007 har Euclid Network været med til at fremmer læring om socialøkonomiske virkosmheder gennem udveksling, events, opbygning af konsortier, fælles forskningsprojekter, fælles fortalervirksomhed og fælles finansierings- og investeringsansøgninger. Euclid Network er anerkendt som en vigtig sektorrepræsentant for det socialøkonomiske virksomheder og er en langsigtet strategisk partner for EU-Kommissionen og observatør for UN Taskforce on Social and Solidarity Economy.
Mere om Euclid Network på: euclidnetwork.eu

 

Back To Top