skip to Main Content
Forretningsudvikling Og Innovation I Turisme

Forretningsudvikling og innovation i turisme

Forretningsudvikling og innovation i turisme er en ny bog fra Aalborg Universitetsforlag, som sætter fokus på behovet for nytænkning og innovation i turismen i Danmark.

Behovet for nytænkning opstår bl.a. fordi turisterne til stadighed ønsker nye oplevelser, faciliteter og samspil med udbydere og destinationer. Men også p.g.a. et stigende pres og forventninger i forhold til miljø og klima og senest Covid-19. Det betyder, at produkter og markeder skal gentænkes, og det gælder både for større virksomheder og små og nystartede virksomheder, i turismesektoren.
Bogen, som blandt andet er baseret på udviklingsprogrammet TourismX, ser nærmere på udfordringer i dansk turisme set i et internationalt perspektiv. Den analyserer, hvordan virksomhederne arbejder med innovation, og hvordan man kan forstå den nyeste udvikling i turismen både i praksis og teori.

Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med Anne-Mette Hjalager bidraget til bogen med kapitlet “Socialøkonomiske forretningsmodeller – etiske bidrag til turismen” (s.133-146).

Bogen er en del af ExCITe og er udgivet med støtte fra Den Europæisk Fond for Regionaludvikling.

Om ExCITe
ExCITe-serien er en skriftserie fra forskningscenteret ExCITe, Centre for Experience Exonomy, Creative Industries and Technologies; forskningscenteret InDiMedia, Centre for Interactive Digital Media & Experience Economy (www.indimedia.aau.dk); samt Innovationsnetværket Invio, Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi (www.invio-net.dk).
Serien omfatter bøger om oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign, de kreative industrier og IT-støttede oplevelser.

Om Tourismx
TourismX er et projekt som er medfinansieret af Den Europæiske Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet har fokus på at skabe vækst i turismen sektoren og retter sig mod at frigøre og udnytte potentialerne ikke mindst i små og mellemstore virksomheder.
40 hovedsageligt små virksomheder har deltaget TourismX-programmet, og de har vist at der er et stort arsenal af ideer inden for mange forskellige områder, herunder blandt andet oplevelser i naturen, nye udeformer, initiativer inden for gastronomi og digitalisering af formidling. Virksomhederne er eksempler på vigtige udviklingstrends og nye perspektiver for turismens udvikling i Danmark, som bl.a. omfatter en videreudvikling af deleøkonomi og mobile løsninger. Men virksomhederne har også større fokus på fremtidens vigtige temaer som bæredygtighed, verdensmål, livskvalitet, nye brugerønsker, teknologiløft og betjening af det nære marked frem for det fjerne.

FAKTA 
Titel: Forretningsudvikling og innovation i turisme
Redaktør: Anne-Mette Hjalager
Forlag: Aalborg Universitetsforlag
Udgivelsesår:  2020
Version: 1. OA-udgave
ISBN: 978-87-7210-295-5
ISSN: 2245-3121
Bogen er på 269 sider og kan downloades gratis som e-bog her

Back To Top