skip to Main Content
Y-Camp

Y-Camp

Y-Camp er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg, hvor unge på tværs at bopæl og etnicitet, skaber nye fritidsjob på timebasis og derved kommer tættere på arbejdsmarkedet. Innovationsgruppen fra Y-Camp præsenterer i denne artikel virksomheden.

 

Hvad nu hvis…

Hvorfor kan jeg ikke få et fritidsjob? Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre for at få et job. Jeg keder mig og finder bare på noget dumt i stedet. Hvad muligheder for job er der egentlig i Kalundborg?

Disse og mange flere spørgsmål prøvede en gruppe unge sammen at finde svar på under nogle møder i fritidsjobindsatsen under den boligsociale helhedsplan Tryghed og Trivsel i Kalundborg, vinteren 2018. Mest for sjov pjattede vi i starten med, at vi da måtte lave vores egne jobs!

Hvad nu hvis…  blev vores mantra og fra en utopisk ide, skulle tanken efter måneders møder i ungegruppen, omsættes til en reel virkelighed.

Hvordan starter vi overhovedet et firma og hvad skal det hedde? Vi (de unge) var alle i 15-17 års alderen, derfor Y (Youth). Herudover skulle tilknytningen være tidsbegrænset, så at flere unge på sigt kunne blive en del heraf (derfor Camp). Sikre på et unikt navn, blev vi ikke desto mindre overrasket over at finde ud af, at Y-Camps navn slet ikke var så unik og faktisk blev brugt i nogle sydlandske lande. Men vi holdt fast, da det var en fælles proces, der havde ført hertil og de unge havde tanker og ideer bundet op på navnet. Træet skulle symbolisere mangfoldighed blandt de unge og at vi kan vokse forskelligt og nuanceret, men tilsammen udgør en helhed.

I en boligsocial kontekst, kunne og kan jeg som boligsocial medarbejder, heldigvis sparre med og bruge mit netværk, men som helhedsplan kan vi på ingen måde understøtte privat virksomhed og derfor blev fritiden en kostbar allieret i forbindelse med oprettelsen af foreningen, der gik fra et IVS på tegnebrættet over et ApS til en forening og siden en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Så kom arbejdet med vedtægter, forretningsplan, bestyrelsessammensætning og hele arbejdet sammen med de unge, at få beskrevet Y-Camps maskinrum!

Y-Camp skulle være en ”bottom up” virksomhed, med de unge i førersædet. De ville påtage sig ansvar og opleve ejerskab af virksomheden, understøttet af frivillige voksne. 1)
Dette skulle gælde både beslutninger om opgaver, prissætning, optagelsesproces for unge, timeopgørelser og indberetninger, udarbejdelse af samarbejdsaftaler, kontakt til virksomheder, foredrag, PR, samtidig med, at de unge også ville tjene penge.

“BootCamp i Erhvervsrådet. Flere undervisningsmoduler er blevet afholdt her, hvor de unge bl.a. tilegner sig viden om ”Fra ide til virkelighed”

 

Vi fik relativt hurtigt en lokalaftale med 3F i Kalundborg, som fik klædt os på i forhold til overenskomster, løn, arbejdsforhold for ungarbejdere og var enorm hjælpsom i denne proces. Theis kiggede desuden forbi og holdt foredrag for de unge. Resultatet efter mødet var, at de unge ville forhandle en højere løn…  unge lærer hurtigt!

Med alt det formelle på plads, skulle vi nu i gang med at afdække muligheder for at skabe nye fritidsjobs!

Netværk er alt – og den første samarbejdsaftale blev indgået med en større international virksomhed INTERTEK, der er specialiseret i kvalitetssikring og prøvetagning, særligt af olieprøver. Virksomheden sponsorerede endda de første arbejdstrøjer til de unge.

Opgaverne kan spænde fra adhoc opgaver/bestillingsopgaver på en enkelt opgave, til det vi gør mest, at sammensætte løse forfaldne opgaver hos virksomheder, til nye fritidsjobs på timebasis.

De fleste opgaver indebærer oprydning, fejning, ukrudtsfjernelse, bilvask og andre tilsvarende faste ydelser. Herudover kommer adhoc opgaver, der kan spænde fra slibning af havemøbler til flytning af blomster og finde varer, der er gået på datoen.

Selve Y-Camps maskinrum består først og fremmest af Innovationsgruppen, en gruppe unge, der er optaget af både at tjene penge, men også at agere innovativt og projektorienteret og måske går med en lille drøm om egen mikrovirksomhed. Det er de unge, der tænker nye tilbud og projekter i Y-Camp, som indtil videre er blevet til en bi-gaard, en drone-virksomhed og lige nu arbejder på en hjørnebutik i gågaden i Kalundborg.

Mange ideer og projekter når til fase 1 eller 2 og lægges så til side – men alle ideerne bliver fulgt til dørs, så længe de unge har modet og fokus herpå. Erhvervsrådet er i den forbindelse helt uundværlig og støtter op om de unge iværksættere – men uden at lægge skjul på de barke realiteter der medfølger. Så der er ingen hurtige genveje til succes eller skønfortællinger. De unge skal forholde sig til den reelle verden og på lige arbejdsmarkedsvilkår. Det har givet knubs og mange suk og motivationssamtaler. Til gengæld er de projekter, de unge er kommet videre med, holdbare og med udviklingspotentiale.

Servicegruppen, er Y-Camps største ungegruppe, hvor den enkelte ung (med en mentor-ung fra Innovationsgruppen som rollemodel) er ude 1-2 gange om ugen i 2 timer og løser opgaver i byen. Hvis der er tale om nye opgaver eller der er 2 unge fra servicegruppen, følger i starten en voksen med, der er tilknyttet Y-Camp og fungerer som kvalitetssikring mellem ung og virksomhed. Herudover er den voksne med i opgaveløsningen, så de unge undervejs får lært hvordan opgaverne løses. Efter nogen tid løser de unge selv opgaven og tager selv til og fra arbejdspladsen.

De unge kan lide at arbejde, men værner om vores Bootcamps, som vi holder mindst 1 gang om måneden. Her inspirerer vi hinanden med historier fra arbejdspladserne, hvad der virker og hvad ikke, kigger på nye opgaver og fokuserer generelt på, at de unge får tilegnet sig tilværelseskompetencer, får skabt netværk og nye venskaber på kryds og tværs af bopæl i byen.

De unge er ansat mellem 6 og 18 måneder i Y-Camp. Afhængig af alder, ståsted og potentiale, får de unge en tidsbegrænset ansættelse. Målet er, at de unge ikke gror fast og ser Y-Camp som et fritidsjob i sig selv, men en mellemstation, der på sigt gør dem i stand til at søge eksisterende fritidsjobs der udbydes i byen, på lige fod med alle andre unge.

Vi har nu eksisteret i ca. 1, 5 år. Vi er 22 unge i Y-Camp (og en lang venteliste) og har ydet over 1100 timer til overenskomstmæssig løn. 6 unge har indtil videre fået ansættelse i et reelt fritidsjob i byen. Vi har aftaler med og løser opgaver både for privatpersoner samt private og offentlige virksomheder og tilbud.

Som for alle andre har Corona også været en udfordring for os. Den manglende indtjening er en ting, men de unge manglede det fysiske fællesskab og sammen at løse opgaver i byen. De savnede også fodbolden og alle de andre tilbud de ellers er en del af, men Y-Camp har vist sig at være mere end bare en fritidsjobvirksomhed. Det er ”deres” sted, et meningsskabende fællesskab, hvor voksne og unge er afhængige af hinanden og en udviklingsarena, hvor vi tænker ”hvad nu hvis”!

Kalundborg har fokus på socialøkonomi og fået ansat en Socialøkonomisk virksomhedskonsulent. Et tiltag, der allerede nu på mange måder har boostet en re-tænkning af eksisterende rammer og fortsat skaber en bevågenhed på hvad socialøkonomi kan. Læs mere her: socialøkonomikalundborg.dk

Om jeg har lært noget? Havde jeg på forhånd vidst, hvor meget arbejde der ligger i det, havde jeg måske overvejet det en ekstra gang. Men det vidste jeg heldigvis ikke 😊… så nu har vi denne fælles arena, vi mødes i og tænker store tanker, griner og støt vokser med de opgaver der kommer!

Nå, arbejdet kalder – og vi slutter her. Skulle du have lyst til at læse mere om os eller er nysgerrig på noget omkring Y-Camp, er du velkommen til at læse mere her; y-camp.dk og ellers kontakte os her:
Y-Camp – Kordilgade 58, 4400 Kalundborg – Email: kontakt@y-camp.dk.

Ha´ det godt derude og tak for alle jer, der inspirerer sådan nogle som os, til at turde tænke socialøkonomi.

Bedste hilsner fra

”Alle os i Y-Camp”

Innovationsgruppen

 

1) Nej, ikke frivillige voksne, men sociale entreprenører! Skulle I på et tidspunkt lægge vejen forbi Kalundborg, så kig forbi SYMB på Banegårdspladsen som også er en RSV og få en snak med bestyrelsen og Louise Kolbjørn – de kan det der, med at perspektivere 😊

 

Back To Top