skip to Main Content

European Social Economy Summit 2021

Konferencen European Social Economy Summit (#EUSES2020) var planlagt itl at finde sted d. 26. – 27. november i år, men pga. Corona situationen her konferencen udskudt til d. 26. – 27. maj 2021

Konferencen samler de vigtigste aktører fra det socialøkonomiske felt i Europa og alle de EU-politikere som arbejder med feltet. F:eks. Den gruppe under EU Kommissær Nicolas Schmit, som skal udvikle en ny europæisk handlingsplan for socialøkonomi – ”European Action Plan for Social Economy”.

Som plaster på såret tilbyder EUSES fra september af månedlige online europæiske udvekslingsarrangementer omkring socialøkonomi, hvor der bliver sat fokus på specifikke områder af socialøkonomi i Europa (#EuropeanSocialEconomy) – som en forberedelse til European Social Economy Summit konferencen d. 26. – 27. maj 2021.

‘European Social Economy Summit’ (#EUSES) er en fælles organiseret konference af EU-Kommissionen og byen Mannheim. # EUSES2020 er en konference, der sigter mod at styrke den sociale økonomi i Europa og udnytte dens bidrag til økonomisk udvikling, social integration samt grønne og digitale overgange. Drøftelserne vil fokusere på tre dimensioner: digitalisering af socialøkonomi, social innovation og tværnationalt og tværsektorielt samarbejde.

Læs mere på: https://www.euses2020.eu

 

Back To Top