skip to Main Content

SED med i ny NordPlus projekt

Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med organisationer fra Norge, Sverige og Finland fået midler fra NordPlus puljen til et projekt, der skal udvikle et digital læringsprogram, som kan videreuddanne voksne faglærte indenfor innovation, socialt entreprenørskab og digitale teknologier.

Projektet, der har fået titlen ”Nordic Social Entrepreneurship 3.0”, er et toårigt projekt som kører fra maj 2020 til maj 2022.

De organisationer der deltager i projektet er ud over Sociale Entreprenører i Danmark:
Oslo International Hub fra Norge
Folkuniversitetet, Lunds Universitetet fra Sverige
Claned Group Oy AB fra Finland

NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0 er et uddannelses- og træningsprogram designet til at opgrader vokse studerende med kompetencer, viden og værktøjer inden for agil innovation, social

iværksætteri og digitale teknologier. Programmet der skal være online tilgængeligt via mobiltelefon, skal gøre de voksne faglærte studerende i stand til at forstå, idéudvikle, beslutte, lave prototyper, teste og lancere løsninger på faktiske samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.
Målgruppen er voksne faglærte fra traditionelle fag som f.eks. byggeri, og velfærdsområdet, som af forskellige grunde er kommet væk fra arbejdsmarkedet. Gennem programmet får de værktøjer, så de har mulighed for selv at blive sociale iværksættere og starte en socialøkonomisk virksomhed.

Den finske edtech virksomhed Claned Group er ansvarlig for at udvikle den digitale platform til projektet mens Folkuniversitetet, Oslo International Hub’s og Sociale Entreprenører i Danmark er ansvarlig for at udvikle indhold omkring agil innovation og socialt entreprenørskab til platformen.

I den to årige projektperiode mødes de fire organisationer, der deltager i projektet, både i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

I perioden skal der også køres både workshops og hackathons i de fire lande for at teste og videreudvikle programmet.
Ud over at opgradere voksne faglærte og forbedre deres mulighed for selv at starte en socialøkonomisk virksomhed, er det også håbet at programmet kan bidrage til at indfri FN´s verdensmål  i forhold til tilbyde kvalitets uddannelse (mål 4), reducere ulighed (mål 10), anstændige jobs og økonomisk værkst (mål 8) og skabe bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11).

 

Yderligere information om projektet kan fås hos Per Bach på email per@socialeentreprenorer.dk

 

Back To Top