skip to Main Content

OXALIS SCOP – fransk iværksætter kooperativ

This article is available in english here

Oxalis Scop er et af de første franske kooperativer bestående af iværksættere, og som sådan har organisationen været en pioneer i forhold til at vise nye former for samarbejder mellem iværksættere og i forhold til at støtte og udvikle socialøkonomi i Frankrig.

Oxalis er grundlagt i 1997, og organisationen er et social innovativt projekt, fordi den både er en fællesejet virksomhed,  en incubator, et co-working space, en accelerator, en start-up og et netværk network, blandt mange andre ting.

Alle 250 iværksættere, der er del af organisationen nyder godt af support fra et ledelsesteam og et økonomi team (begge teams er konstant på udkik efter at implementere nye organisatoriske metoder) og samtidig har de mulighed for at udvikle deres egen profession og virksomhed.
Det giver dem mulighed for at arbejde individuelt eller i et fælles projekt, hvis de vælger det.
En stor del af iværksætterne er også medejere, hvilket betyder, at de er en del af kooperativets beslutningsproces. En proces der er baseret på demokrati og deltagelse.

Iværksætterne arbejder indenfor forskellige professioner, som kræver ekspertise, specielle kompetencer og specialiseret viden. Selv om hvert enkelt medlem har haft en forskellig rejse før de er blevet medlem af Oxalis, så har alle valgt at blive del af projektet, fordi de ønsker at arbejde på en ”anderledes måde”, at dele kerneværdier (ligestilling mellem kønnene, fair økonomi osv.) og tror at medlemskabet kan give dem flere karriere muligheder, mere stabilitet og beskytte deres job.

II de senere år har Oxalis udvidet sine samarbejder ud over Frankrig og har bl.a. deltaget i flere europæiske samarbejdsprojekter f.eks. Erasmus for Young Entrepreneurs, EDEA, EMBRACE.
De fleste af disse projekter har haft focus mange af Oxalis’ ekspertiseområder: Entreprenørskab, socialøkonomi, socialt entreprenørskab og social innovation. Projekterne har givet Oxalis mulighed of r at lære mere om socialøkonomi i Europa og skabe nye forbindelser med andre socialøkonomiske aktører.

Oxalis sammen med andre deltagere i ASIS projektet

For øjeblikket er Oxalis med koordinator på projektet “Alpine Social Innovation Strategy” (ASIS), der er finansieret af INTERREG Alpine Space programmet.
ASIS projektet sigter mod at udvikle og fremme social innovation som en ny vision i landene i den alpine region (altså de lande hvor Alperne ligger). Det sker med henblik på at øge den innovative kapacitet så man er bedre rustet til at løse økonomiske og sociale udfordringer i Alpe regionen. Projektet har 10 partnere fra Østrig, Tyskland, Italien, Slovenien og Frankrig. I projekt perioden er der produceret forskellige værktøjer og materialer, der kan bidrage til bedre at forstå social innovation. Materialet formidles via Social Innovation Strategy Platform – en platform der også sigter mod at bringe sociale innovatører og aktører indenfor feltet for social innovation i den alpine region sammen.

Man kan læse mere om Oxalis på: www.oxalis-scop.fr
eller følge de seneste nyheder fra organisationen på LinkedIn

ASIS projektet kan følges på Facebook, Twitter  og LinkedIn

Back To Top