skip to Main Content
Grobund

Grobund

Andelssamfundet Grobund ved Ebeltoft er et spændende bud på, hvordan man kan skabe et bæredygtigt lokalsamfund, som er affaldsfri, gældfri og tilskudsfri. Læs Niels Johan Juhl Nielsens portræt af stedet. Artiklen er tidligere bragt i NY TID.

 

JORDFORBINDELSEN

Af Niels Johan Juhl-Nielsen (nielsjohan@socialeentreprenorer.dk)

Slut med et liv hvor økonomisk vækst – i alle dets afskygninger – er i fokus. Slut med karrierelivet og det cirkus der følger med. Nu starter vi på en frisk. Med alt hvad det indebærer. Med Corona-virus som en lærerig parentes til fordybelse. Med en ny sårbarhed og en uvished, som hele tiden udfordrer samvittigheden og noget etisk-moralsk. Med klimakrise og truslen mod biodiversiteten som bagtæppe. «Hvad har vi at miste?», spørger Steen Møller og deltagerne i et nyt omstillingsprojekt.

Andelssamfundet Grobund med mere end 100 andelshavere er igang med at etablere et demokratisk lokalsamfund, der skal være affaldsfri, gældfri og tilskudsfri. Lige uden for Ebeltoft (Djursland, Danmark) tæt ved kysten har andelssamfundet erhvervet en 10.000 m2 fabriksbygning med tilhørende jorde. Her er det tanken, at der skal etableres en bæredygtig industri-, fiskeri- og landbrugsproduktion. Desuden et bæredygtigt byggeri, der skal rumme ”Livets akademi” med uddannelse til unge og udlejning af værksteder, kontorfællesskaber og produktionslokaler. Alt sammen baseret på off grid-princippet, dvs. at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.

Projektet samler unge i en altomfattende livsbekræftende vision. Deltagerne er fuldt bevidste om, at samfundet allerede har forkrøblet dem, på vej til at blive invalideret. De kommer fra forskningsmiljøer, uddannelser, kommunal bistand, er lokale pionerer eller er involverede i omstillingsprojekter. De ønsker omstilling og også at af-lære. Men først og fremmest ønsker de at lære noget nyt der indeholder en vision om en anden og bedre verden og et andet og bedre liv.

På Grobunds «Livets Akademi» bliver de unge ledt rundt i en turnus hvor de veksler mellem forskellige projekter inden for landbrug, fiskeri, produktion og kultur. Hver deltager med sin egen arbejdskraft og egne ideer i omstillingsprojekter, som ledes af sociale entreprenører. Her lever deltagerne i et erfaringslandskab, der fører dem tilbage til væksten i naturen med fokus på livet i havet og i jorden, og med en voksende og udfoldet indsigt i, hvordan en produktion kan udfolde sig bæredygtigt fra en idé til virkelighed. Her etableres jordforbindelsen.

I en sådan «learning by doing» proces aktiveres de unges nysgerrighed. Det sker tværfagligt og det sker sådan, at den sociale impuls aktiveres til, at man går ind i en sam-skabelse for derved at etablere sociale organismer på vej til nye fællesskaber.

I dette erfaringsunivers er det uundgåeligt at deltagerne knytter an til deres egen hidtidige individuelle socialisering. Herved konfronteres deltagerne med en slags «strukturelt omsorgssvigt» som er en pinefuld fase de unge efterlades i, men må igennem, efterhånden som de bevæger sig længere ind i lærings- og omstillingsprocessen i «Livets Akademi».

Ikke kun de individuelle udviklingskriser må håndteres. Når begejstrede kreative mennesker med ideer til at virkeliggøre ”en anden verden» begynder at arbejde sammen, undgår man ikke konflikter i de spirende fællesskaber. Derfor er den sociale konflikthåndtering en del af programmet for ”Livets Akademi”.

«De unge søger forbilleder, der viser en anden vej og til en anden verden,» siger Steen Møller. «Som hos Grundtvig starter det med oplivning inden der kan foregå en oplysning. Og i denne optimisme og med de unges sejhed, så sker læringen i en enhed af hånd-tanke-følelse.»

Hvis man ikke kan leve gældsfri og spare op, så kan man ikke drive en virksomhed. Det er en hovedtese bag projektet, som markerer et skift i en kultur for fremtidig virksomhed.

Steen Møller er en erfaren pioner og inspirator for Grobund. I rygsækken har Steen Møller erfaringerne fra Friland, en social landsby, der også er placeret på Djursland. Vægten lægges på ”eksemplets magt” som den bedste inspiration. Som hjælp til at finde inspiration til udvikling af en vision for organisering af et fremtidigt samfund anbefaler Steen Møller indholdet af bogen «Fremtidens organisation» (Frederic Laloux).

Eksempler. Siden Anden Verdenskrig – først med bestræbelsen på at komme på benene igen – er udviklingen gået til et overforbrug, og er endt i misbrug. Med højskole, produktion, landbrug, fiskeri og kultur – og med mulighed for bosætning, skal Grobund på bedste entreprenante måde inspirere til efterfølgelse, vise nye veje, og skabe mange Grobunde for omstilling.

Videnskab, håndværk og kunst skal arbejde sammen som én kultur som i samfundets guldalder – og skabe billeder på det mangfoldige samfund der her tilstræbes, som erstatning for dagens samfund med frygtbilleder. Med udfoldet skaberkraft i det affaldsfrie miljø, hvor affald bliver en ressource der indgår i en selvgenererende livscyklus.

De mange ildsjæles aktivitet i Grobund indebærer at mange nye initiativer vil se dagens lys. Organisk er det tanken, at bosætningen ikke blot skal udvikle off grid boliger. På sigt vil det udvikles til en off grid landsby, hvor kloak, el og vand etableres i sit eget ”life-support-system”. Som en mere samlet overordnet inspiration for en omstilling. Der forhandles med myndighederne om en lokalplan og om køb af jord.

Livet. I andelssamfundet Grobund skal det være muligt selv at vælge hvor meget man vil arbejde. Der skal være frirum til «livet» i stedet for tvang til økonomisk vækst og deltagelse i det cirkus som den dominerende politiske kultur i dag indebærer. Den enkeltes skaberkraft skal være noget dyrebart og ikke tromles under fode i en simpel kamp for overlevelse.

Allerede Marx formulerede fremtidsvisionen om, hvordan mennesket i det fremtidige samfund kan gå på jagt om morgenen, fiske om eftermiddagen og skrive digte om aftenen, hvis det passer dem. Fremmedgørelsens dehumanisering af mennesket må dog overvindes, før mennesket kan realisere sig selv. Og individets fulde udvikling kan kun realiseres som del af et fællesskab, hvor «hver enkelts fri udvikling er betingelsen for alles fri udvikling.»

Ønsket om en affaldsfri produktion i et selvgenererende system, hvor man selv samler affaldsprodukter op, har vist sig at være billigere end at blive tilsluttet kloaksystemet. Det sker med en septiktank under drivhuset. Her sker overgangen fra affald til produktion.

Solceller og solfanger sikrer el og varmt vand – om sommeren. Om vinteren bliver det indtil videre nødvendigt at brændeovnen tages i anvendelse og bliver den vigtigste energikilde. Og også den bliver affaldsfri fordi røggasserne anvendes til at berige mulden.

Bag Grobund står en fond, der som ejer kan leje lokaler og jord ud. Værdistigning undgås, så det også i fremtiden bliver muligt for økonomisk mindrebemidlede at være med. For bosætning og landbrug gælder andelsforeningens idégrundlag. Råderetten kan uddelegeres. I en samlende forening kan alle, såvel direkte deltagere som sympatisører, være med til at støtte op om de vidtforgrenede systemer. Med livet i centrum. Som inspiration – til omstillingsprojekter før og efter et evt. omfattende kollaps.

Læs mere om Grobund på: https://grobund.org

 

Back To Top