skip to Main Content

SED afslutter Erasmus+ projekt

SED har siden september 2017 været i gang med Erasmus+ projektet “Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region”. Projektet afsluttes  med udgangen af maj 2020.

Projektet, der har været en del af SED´s internationale indsats for at fremme socialt iværksætteri, har haft til formål at styrke netværk og uddannelse for sociale entreprenører i Østersøregionen, og i perioden 2017-maj 2020 vedligeholde og opdatere platformen www.socialenterprisebsr.net med viden og vejledning til sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.
SED siden 2014 samarbejdet med en række organisationer fra landene omkring Østersøen om socialenterprisebsr.net platformen, der er en fælles vidensdelingsplatform rettet mod sociale iværksættere.

Udover at fortsætte udviklingen af platformen, har det Projektet haft til formål at udvide netværket og dele erfaringer samt viden igennem oplysning, uddannelse, rådgivning og forskning omkring socialt entreprenørskab i Østersøregionen.
Som led i at udvide og styrke netværket mellem støtteorganisationer for socialøkonomiske virksomheder i Østersøområdet afholdes tre partnermøder i løbet af projekt perioden bl.a. i Riga og Gdansk. Afsluttende partnermøde skulle efterplanen have være afholdt i København. Det fysiske møde blev dog aflyst pga. Coronakrisen og konverteret til et online møde.

Fra partnermøde i Gdansk d. 31. maj 2019 med repræsentanter fra organisationer i Polen, Finland, Litauen, Island, Letland og Danmark

Projektet har yderligere haft til hensigt at hjælpe eksisterende virksomheder og start-ups med at forbedre og effektivisere deres indsats indenfor det socialøkonomiske felt.

Samarbejdet om socialenterprisebsr.net platformen er organiseret i ”Social Entrepreneurship Network in the Baltic Sea Region”, som tæller organisationer fra 10 forskellige lande i Skandinavien og Østersøområdet. Netværket har gennemført flere projekter og bl.a. fået støtte af Nordisk Ministerråd og Erasmus+.

På socialenterprisebsr.net platformen findes:

En stor database med socialøkonomiske virksomheder i alle de deltagende lande Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Rusland. Databasen er bl.a. oprettet med henblik på at synliggøre socialøkonomiske virksomheder og
Socialøkonomisk virksomheder som gerne vil optages i databasen kan kontakte Per på per@socialeentreprenorer.dk

Et stort bibliotek med materiale om succesfulde forretningsmodeller, værktøjer til at måle impact samt undervisningsmaterialer mm.

En stor blog, hvor man kan finde relevante artikler om socialt entreprenørskab, socialøkonomiske virksomheder og andre emner relevante for sociale iværksættere.

En kalender med internationale events og konferencer indenfor det socialøkonomiske område.
Hvis du afholder events med internationalt islæt og gerne vil have dem i kalenderen, er du velkommen til at kontakt Per på per@socialeentreprenorer.dk

Organisationerne bag platformen og i det nu afsluttede Erasmus+ projektet er:

Social Innovation Centre (Letland)
Sociale Entreprenører i Danmark (Danmark)
Stowarzyszenie “Baltycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych”
BISER (Polen)
Kasvuhuone – Growth Room Cooperative (Finland)
Kveikja (Island)
Eesti Külaliikumine Kodukant (Estland)
Socialiniu investiciju fondas (Lithauen)

Du kan om netværket Social Entrepreneurship Network in the Baltic Sea Region på: www.socialenterprisebsr.net
Følg netværket på facebook

Yderligere information om platformen og projektet hos:
Per Bach, email. per@socialeentreprenorer.dk

Disclaimer:
The content of this publication is sole responsibility of the project coordinator and may not always reflect the views of the European Commission or the National Agency.

Back To Top