skip to Main Content

Social Enterprises and COVID-19

Social Enterprise UK har udgivet en ny rapport om hvordan Coronakrisen påvirker socialøkonomiske virksomheder i England.

Rapporten bygger en række socialøkonomiske virksomheder svar på et detaljeret sprøgeskema med spørgsmål, om hvordan krisen specifikt har ramt deres virksomhed, om den engelske regerings hjælpepakker om hvordan virksomheder tilpasser sig krisen, og hvordan de bedre kan understøttes gennem den.

Rapporten viser, at sociale virksomheder er i forkant med løsninger på krisen, på sundheds-  og plejeområdet og at de giver afgørende støtte til de mest sårbare mennesker. Den viser også, at mange socialøkonomiske virksomheder kæmper, falder mellem to stole i forhold til den engelske regerings hjælpepakker og på den måde efterlader deres lokalsamfund, de borgere de hjælper og deres personale i en udsat situation.
Se rapporten her

 

Back To Top