skip to Main Content
Sociale Entreprenører I Danmark 10 år

Sociale Entreprenører i Danmark 10 år

D. 7. maj 2020 har Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 10 års fødselsdag. I den anledning tager vi her et lille tilbageblik på SED´s virke de sidste 10 år.

SED så dagens lys på Roskilde Universitet i maj 2010, hvor foreningen blev stiftet som en alumneforening for tidligere studerende på Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab.
Der er sket meget siden da, og jeg vil her forsøge at give et lille indblik i foreningens de sidste 10 år.

SED formidlede allerede få måneder efter stiftelsen nyheder og viden om socialt entreprenørskab, socialøkonomisk virksomhed, social innovation og andre emner inden for området via foreningens hjemmeside. En hjemmeside som Center for Socialt Entreprenørskab på RUC var så venlige at finansiere med 25.000 kr. For at udvide formidlingen begyndte SED i november 2010 at udgive et nyhedsbrev. Til at begynde med fire gange om året men fra 2013 blev det til et stort månedligt nyhedsbrev, der samler nyheder fra hele verden af interesse for sociale iværksættere og andre med interesse i det socialøkonomiske felt.
I december 2011 afholdt SED sit første arrangement på RUC, et temaarrangement om, hvordan socialt entreprenørskab kan være med til at skabe et inkluderende arbejdsmarked.
SED fungerede som alumneforening for tidligere masterstuderende de første to år, men i 2012 blev foreningen åbnet op for alle med interesse i socialt iværksætteri. SED begyndte at afholde flere arrangementer f.eks. netværksarrangementer, temamøder og seminarer og primært i København og Aarhus. Men der blev også afholdt studieture med besøg hos socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland og Sorø. I 2015 begyndte SED også at holde arrangementer på Bornholm i forbindelse med det årlige Folkemøde. Samme år begyndte foreningen også at afholde arrangementer på Fyn og siden da har SED også afholdt enkelte arrangementer i Nordjylland.

I 2014 fik SED eget kontor på MarselisborgCentret i Aarhus. De første par år støttede MarselisborgCentret SED, så foreningen begyndte først at betale markedshusleje fra 2016.
I august 2019 rykkede SED sit kontor ned på Godsbanen i Aarhus, hvor foreningen nu bor til leje hos Arkitektskolen Aarhus i New Neighbour bygningen. SED fik i 2018 også kontorplads hos DISIE i København for at understøtte foreningens aktiviteter i Hovedstaden og for at understrege at SED er en landsdækkende forening.

I 2014 blev SED kontaktet af Social Innovation Centre, en organisation fra Letland, der også arbejder med at støtte sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Det blev starten på foreningens internationale samarbejde. Henvendelsen medførte at SED blev del af et Erasmus+ projekt omkring udviklingen af socialt iværksætteri sammen med organisationer fra Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland og Litauen. SED har sidenhen deltaget i 5 internationale projekter og derigennem fået opbygget et fint netværk af internationale samarbejdspartnere og kontakter primært i de europæiske lande. Projekterne har også givet SED mulighed for at have nogle få lønnede timer til foreningens aktive.
Projekterne har bl.a. resulteret i flere rapporter og publikationer om socialt iværksætteri, socialøkonomiske virksomheder, måling af social værdi, anbefalinger til beslutningstagere, undervisningsmateriale til sociale iværksættere. De fleste publikationer har været på engelsk men flere er også oversat til dansk og kan findes på SED´s hjemmeside. Som del af projekterne har SED også været vært for studiebesøg, hvor udenlandske deltagere har besøgt socialøkonomiske virksomheder i bl.a. København ligesom SED også har haft danske aktører med på studietur til Kaliningrad.
Et resultat af det internationale samarbejde som SED har været med i er også vidensplatformen www.socialenterprisebsr.net, som SED har udviklet og vedligeholder sammen med organisationer fra 10 andre lande fra Østersøområdet.

I 2017 tog SED kontakt til den store engelske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK (SEUK) med henblik på at blive del af SEUK´s ”Who Knew” Social Enterprise Day kampagne. Social Enterprise Day falder hvert år om torsdagen i Global Entrepreneurship Week i november. SEUK havde på daværende tidspunkt kørt kampagnen som en national engelsk kampagne, men SED foreslog at bringe sit netværk af 12-14 organisationer og lande ind i kampagnen og gøre den mere international. Det var SEUK med på, og siden da har SED hvert år hjulpet med at koordinere den virtuelle kampagne og mobilisere organisationer fra forskellige lande. SED har også arbejdet for at få flere danske socialøkonomiske virksomheder og aktører til at deltage i Social Enterprise Day og har søgt at skabe mere opmærksomhed omkring dagen ved at lave video-livestream fra socialøkonomiske virksomheder på dagen i de sidste tre år.

Social Enterprise Day er således ved at få fodfæste i Danmark, i 2019 deltog omkring 40 danske virksomheder i den digitale kampagne samt et ukendt antal personer og aktører via de sociale medier med kommentarer, hashtags mv.

I 2017 blev SED kontaktet af World Summit Awards (WSA). World Summit Awards er en international priskonkurrence, der arbejder for at fremme og anerkende enestående digitale innovationer, der har en stor positive effekt på samfundet og bidrager til at indfri FN´s verdensmål. 180 er aktivt involveret i WSA´s arbejde. SED har siden 2017 været national ekspert for World Summit Awards (WSA), og indstiller hvert år danske digitale innovationer, som skaber social effekt til prisen.

SED har alle årene haft et meget lille budget at arbejde med. Udover et mindre driftstilskud fra Kulturstyrelsen på mellem 30.-50.000 kr. som SED har modtaget siden 2016, har SED på intet tidspunkt haft bevillinger fra puljer, fonde eller det offentlige til at dække foreningens drift.
Derfor er langt de fleste af foreningens aktiviteter gennemført ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Gennem årene har ca. 25. frivillige lagt næsten 20.000 frivillige timer i at drive foreningen.
Trods et lille budget har SED prioriteret at have fleksjobansatte. Siden 2016 har tre personer været i fleksjob i SED og pt. har foreningen 1 person ansat i fleksjob.

Nyhedsformidling og vidensdeling har hele tiden været en central del af SED´s arbejde og siden starten har SED produceret mere end 2000 små og store nyhedsfeatures med nyheder fra hele verden om spændende socialøkonomiske virksomheder og initiativer, politik, litteratur, events, FN´s verdensmål og andre emner af interesse for sociale i værksættere. Nyhederne er formidlet via SED´s hjemmeside og i de 93 store månedlige nyhedsbreve, der er produceret gennem årene.
SED har også haft en betragtelig formidling af nyheder via sine sociale medie kanaler og har lavet over 10.000 facebookopslag siden 2013, 2000 tweets siden 2017 og hundredevis af LinkedIn opslag siden 2017.
SED har siden også formidlet nyhedsvideoer, eventopsamlinger, interviews samt portrætter af socialøkonomiske virksomheder via foreningens YouTube kanal, hvor man nu kan finde 90 kortere og længere videoer.

I de 10 år foreningen har eksisteret er de digitale mediers indflydelse vokset eksplosivt, og SED’s arbejde med formidling og facilitering er i stadig højere grad blevet opgraderet via digitale platforme. Den oprindelige hjemmeside fra 2010 blev erstattet i 2019 af en ny hjemmeside der gør de mange ressourcer SED har samlet mere tilgængelige og anvendelige. Som en af de vigtigste milepæle for SED’s vidensformidling indeholder hjemmesiden den eneste aktuelt eksisterende samlede liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Hjemmesiden tilbyder en lang række relevante ressourcer for sociale iværksættere og er det vigtigste omdrejningspunkt for SED’s nyhedsformidling og annoncering af arrangementer, og der er etableret en betalingsløsning som gør det muligt at betale for medlemskab, arrangementsdeltagelse mm.

Pga. foreningens meget lille økonomi har SED været meget afhængige af samarbejder med andre aktører i det socialøkonomiske felt i forbindelse med at gennemføre arrangementer. Men det ligger også dybt i SED´s DNA at samarbejde og skabe netværk på tværs i feltet.
SED har gennem årene haft samarbejder med en lang række aktører i Danmark bl.a. KooperationenForeningen for Social InnovationDet Kooperative Fællesråd i AarhusDISIEReach for ChangeFonden for EntreprenørskabDen Sociale KapitalfondLigeværdTeknologisk InstitutVIA University CollegeCenter for Socialt Entreprenørskabbooomerang.dk ligesom foreningen også løbende samarbejder med flere socialøkonomiske virksomheder.

Afholdelse af arrangementer har været en anden vigtig aktivitet for SED. Arrangementerne er afholdt for at formidle viden til sociale iværksættere og andreinteresserede og for at skabe netværk mellem aktører i det socialøkonomiske felt.
SED afholdt som tidligere nævnt sit første arrangement i 2011 og har siden da afholdt 165 større og mindre arrangementer, som samlet har haft næsten 3000 deltagere.

FN´s verdensmål spiller en central rolle i SED´s arbejde og formidling og er på mange måder en overordnet ramme for foreningens aktiviteter. Siden vedtagelsen af verdensmålene i september 2015, har SED aktivt arbejdet med flere af de 17 mål dog med hovedfokus på at formidle viden om målene. SED har holdt flere oplæg og events for at introducere verdensmålene og fortælle om, hvordan forskellige aktører kan arbejde med dem. Ligesom foreningen også har oprettet et menupunkt på hjemmesiden med introduktion til verdensmålene, referencer til yderligere viden samt en beskrivelse af hvordan SED selv arbejder med målene. Endelig har SED også hjulpet med at organisere et stort genoptryk af Steen Hildebrandts lille bog ”Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring”. Og foreningen har uddelt over 1000 eksemplarer af bogen gratis til sociale iværksættere, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre interesserede. Det er primært sket i forbindelse med SED´s arrangementer og møder. SED blev for at understøtte arbejdet med FN´s verdensmål yderligere i 2018 medlem af paraplyorganisationen Globalt Fokus.

SED har løbende fået en række henvendelser fra bl.a. sociale iværksættere, socialøkonomiske virksomheder, studerende, forskere, kommuner og udenlandske aktører, som kontakter foreningen med spørgsmål via telefon, email eller sociale medier.
De seneste år har SED modtaget mere end 150 årlige henvendelser og besvaret dem enten mundtligt eller skriftligt.

Som en vigtig del af foreningens arbejde har SED afholdt forskellige typer af workshops for sociale iværksættere. Siden 2015 har der været afholdt cirka 20 åbne workshops på foreningens kontor i Aarhus hvor sociale iværksættere kan få sparring til at videreudvikle deres idéer – cirka 45 iværksættere har deltaget i disse workshops. Fra 2017 blev workshop-konceptet udvidet til at omfatte fire årlige store workshops, to i Aarhus og to i København, der afholdes i samarbejde med Kooperationen, DISIE og Reach for Change. Der har aktuelt været afholdt 7 store åbne workshops med i alt 147 deltagere. Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne er at tilbyde sparring fra SED’s netværk af fagpersoner, at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer. Det er tanken at SED´s fagpersonnetværk på sigt skal udvikles til et landsdækkende fagpersonnetværk parallelt med udviklingen af de Åbne Workshops.

SED har nu været i gang i 10 år og man kan spørge om foreningens aktiviteter har været med til at gøre en forskel. Måske er det i virkeligheden bedst at spørge nogen af aktørerne i det socialøkonomiske felt og lade deres stemmer tale. Vi har samlet en række udtalelser på siden “Hvad siger andre om SED

Endelig er det vigtigt at nævne, at en lang række mennesker igennem årene på forskellig vis har bidraget til SED´s arbejde ved at stille deres tid og ressourcer til rådighed.

De har f.eks. siddet i vores bestyrelse, været frivillige eller praktikanter hos os, holdt oplæg for os, deltaget i vores paneldebatter, stillet lokaler til rådighed, samarbejdet med os omkring studieture, undervisning, kurser og workshops, været vejledere ved vores Store Åben Workshop, skrevet artikler til os og meget andet.

Vi er meget taknemmelige for deres hjælp – stor som lille. Uden deres bidrag kunne vi ikke have gjort det!
Vi har samlet listen over de mennesker, som vi gerne vil sige tak til her

 

FOTOS fra SED´s virke 2010-2020

 


Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Aarhus i november 2012. Her på besøg hos Huset Venture i Stavtrup. Esben Hulgård fra VIA UC holder oplæg.

Fra arrangementet Kan socialt entreprenørskab redde velfærden på Café Kaffegal i Aarhus marts 2013. Brian Sørensen holder oplæg. Til højre professor Linda Lundgaard Andersen i rødt og professor Lars Hulgård fra Center for Socialt Entreprenørskab på RUC. Begge holdt senere oplæg ved arrangementet.

 

Fra Studietur til Sorø november 2013. Peter Knudsen fra den socialt ansvarlige virksomhed altan.dk holder oplæg. Peter havde også sponsoreret bussen som fragtede deltagerene rundt i Sorø området.

 

Netværksmøde november 2013 på Klostercaféen i Aarhus med politikere og kandidater til Aarhus Byråd.

 

Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland november 2014. Inger Steen Møller viser rundt på Huset Venture Nordjylland.

 

SED´s stab til Folkemødet på Bornholm juni 2015.

 

Stormøde for aktører i det socialøkonomiske felt i Odense oktober 2015. SED havde sammen med Kooperationen samlet en række aktører i de danske socialøkonomiske felt for at drøfte samarbejdsmuligheder.

 

Netværksmøde for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt hos Aarhus Kommune november 2015.

 

Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Odsherred november 2015. Her på besøg hos CanAlt Redesign, hvor Mette Petersen fortæller om virksomheden.

 

Arbejdsdag på SED´s kontor på MarselisborgCentret i Aarhus november 2015.

 

Fra Temamødet “Hvilken virksomhedsform skal du vælge til din socialøkonomiske virksomhed” med advokat Birgitte Brøbech i Aarhus marts 2016.

 

Socialøkonomisk julemarked i Aarhus i december 2016, hvor forskellige lokale socialøkonomiske virksomheder solgte deres produkter.

 

SED er til 14th Baltic Sea NGO Forum, der blev afholdt d. 10.-11. Juni 2016 i European Solidarity Centre i Gdańsk i Polen. Her sammen med repræsentanter fra andre danske NGO´ere, der også arbejder sammen med organisationer i Østersøområdet.

 

Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn. Her er vi på besøg hos WØ i Svendborg.

 

Wise UP om verdensmålene i København september 2017. Fredrik Björk fra Malmö universitet fortæller om Malmös arbejde med FN´s verdensmål.

 

Stor Åben Workshop for sociale iværksættere i Aarhus december 2017, hvor flere iværksættere fik sparring af personer fra SED´s Fagpersonnetværk.

 

Wise Up om FN´s verdensmål med professor Steen Hildebrandt i København december 2017.

 

Fra arrangementet “Sociale Iværksættereventyr” med Thor Thorø fra Social Foodies hos VIA UC i Aarhus marts 2018.

 

Fra arrangementet “Socialøkonomisk virksomhed Turbo” på Folkemødet på Bornholm juni 2018. I panelet fra venstre var Peter Loft, dengang kommunaldirektør på Bornholm, Katia Dupret studieleder på Masteruddannelse i Socialt Entreprenørskab på RUC og Peter Kellermann Brandorff fra Kooperationen.

 

Fra arrangementet “Unge skaber social værdi på 30 timer” som SED afholdt i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Dansk Crowdfundingforening. I panelet var Uffe Elbæk, Alternativet, Michael Eis Dansk Crowdfunding Forening og Per fra SED.

 

Rådmand rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kristian Würtz giver en status til Netværksmøde for sociale Iværksættere og socialøkonomiske virksomheder i Aarhus oktober 2018.

 

SED har studiebesøg i København i  juli 2018, hvor deltagere fra Polen, Letland , Rusland og Ukraine skal besøge byens socialøkonomiske virksomheder. Her til aftensmad hos Foreningen for Social Innovation i Kødbyen.

 

SED er til partnermøde i Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Region i Gdansk i maj 2019.

 

SED har studiebesøg af studerende fra VIVES UC i Belgien, der skulle besøge sociale iværksætterier i Danmark. Her ved SED´s kontor på Godsbanen i Aarhus februar 2020.
Back To Top