skip to Main Content
IMPACT HUB – Nyt Projekt

IMPACT HUB – Nyt Projekt

Impact Hub er et nyt generisk koncept for kompetence- og udviklingsmiljøer, der understøtter værdibaseret innovation og entreprenørskab, der kan skabe social og miljømæssig bæredygtighed. Projektet er netop iværksæt på Roskilde Universitet.

Med konceptet skaber Konsulenthuset for Socialøkonomi, Maks Bragt & Patricia Galmez – design & innovation studio og Roskilde University et miljø, hvor forskning, uddannelse, studerende, virksomheder og myndigheder sammen udvikler viden samt skaber og tester løsninger, der understøtter fremtidens arbejdsmarked og er med til at løse samfundets største udfordringer.

Projektet fik tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i april 2020, og inden året er omme, kan vi fejre et vel afsluttet projekt. “Det er med stor glæde, at vi nu kan begynde vores arbejde med at udvikle konceptet, hvor vi i den kommende tid vil invitere til dialog med aktører inden for det økosystem, impact iværksættere er en del af. Det bliver en spændende og lærerig rejse, som vi glæder os til at starte sammen med CORO.” – udtaler Trine Faber Velling, Katia Dupret og Maks Bragt samstemmende.

Hvis du ønsker at samarbejde eller vil vide mere om projektet så tag kontakt til:

Linda Stafsing: 61 20 26 92 – linda@corolab.dk
Trine Velling: 24 89 79 11 – trine@husetforsocialokonomi.dk
Katia Dupret: 51 44 57 24 – katia@ruc.dk

Back To Top